Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Hand #156 - Dory Zayner dubbelt tegen Kenny Ng

Kenny Ng heeft de button. Hij raiset naar 1.500.000, Zayner gaat all in en Ng callt.

Zayner heeft {K-Hearts}{3-Hearts} en Ng {8-Diamonds}{9-Hearts}.

De flop is {A-Spades}{J-Spades}{2-Clubs}, de turn is de {J-Hearts}, de river de {7-Spades}.
Zayner pakt de enorme pot van 7,3 miljoen.

Tags: Dory ZaynerKenny Ng