Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Split op het board

Op een A2772 board maakt Durkee een bet. Todd Terry callt en schiet in de lach. Hij heeft tot nu toe tight gespeeld, maar callt nu terwijl hij het board speelt. De juiste keus blijkt, want ook Durkee heeft niks meer dan het board te bieden.

Tags: Todd TerryWill Durkee