Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

2007 World Series of Poker

Event 11 - $5,000 Seven Card Stud

Hand #11 - Theo Jorgensen

Theo Jorgensen tegen David Oppenheim:

Theo Jorgensen: X X {2-Diamonds}{J-Hearts}{J-Clubs}{A-Clubs} X
David Oppenheim: X X {A-Diamonds}{Q-Clubs}{7-Diamonds}{6-Clubs} X

Sixth street: Jorgensen bet 20,000, Oppenheim raiset naar 40.000, Jorgensen reraiset naar 60.000 en Oppenheim callt.

Seventh street: Jorgensen bet 20.000 in the dark en Oppenheim callt.

Jorgensen heeft {J-Diamonds}{10-Diamonds}{3-Diamonds} dat {J-Clubs}{J-Diamonds}{J-Hearts}{A-Clubs}{10-Diamonds} maakt -- trip jacks. Oppenheim muckt, en Jorgensen pakt de pot

Tags: Theo JorgensenDavid Oppenheim

Hand #8 - Phil Ivey

David Oppenheim raiset naar 10.000., Phil Ivey reraiset naar 20.000 en Oppenheim callt. De handen

David Oppenheim: X X {K-Clubs}{7-Clubs}{3-Diamonds}{9-Diamonds} X
Phil Ivey: X X {8-Hearts}{J-Diamonds}{2-Spades}{Q-Spades} X

4th Street: check check
5th Street: Ivey bet 20.000. Oppenheim raiset naar 40.000 en Ivey callt.
6th Street: Oppenheim bet 20.000, Ivey callt.
7th Street: Oppenheim bet 20.000, Ivey raiset naar 40.000 en Oppenheim foldt.

Tags: Phil IveyDavid Oppenheim

11011121314