Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

2007 World Series of Poker

Event 11 - $5,000 Seven Card Stud

Hand #111 - Chris Reslock

Chris Reslock: X X {10-Spades}{9-Spades}{5-Spades}{3-Hearts} X
David Oppenheim: X X {A-Diamonds}{4-Diamonds}{10-Clubs}{3-Spades} X

Fourth street: Oppenheim checkt, Reslock bets 30,000, en Oppenheim callt.

Fifth street: Oppenheim checkt, Reslock bets 60,000, en Oppenheim callt.

Sixth street: Oppenheim bets 60,000, en Reslock callt.

Seveth street: Oppenheim checkt, Reslock bets 60,000, en Oppenheim callt.

Reslock heeft {J-Clubs}{J-Spades}{9-Hearts} wint de pot met two pair, jacks en nines. Oppenheim mucks.

Tags: Chris ReslcokDavid Oppenheim

1234514