Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

2007 World Series of Poker

Event 11 - $5,000 Seven Card Stud

Hand #81 - David Oppenheim wint de grootste pot van vanavond

David Oppenheim completet naar 20.000, Pat Pezzin raiset naar 40.000 en Oppenheim callt.

David Oppenheim: X X {5-Clubs}{Q-Spades}{K-Spades}{5-Hearts} X
Pat Pezzin: X X {8-Spades}{3-Clubs}{4-Hearts}{9-Spades} X

4th Street: Oppenheim checkt, Pezzin bet 20.000, Oppenheim raiset naar 40.000 en Pezzin callt.

5th Street: Oppenheim bet 40.000, Pezzin raiset naar 80.000, Oppenheim reraiset naar 120.000 en Pezzin callt na even denken.

6th Street: Oppenheim bet 40.000, Pezzin callt na weer twee minuten.

7th Street: Oppenheim bet 40.000, Pezzin callt.

Oppenheim heeft {Q-Diamonds}{Q-Hearts}{5-Spades}, drie vrouwen en drie vijven - een full house, queens full of fives. Pezzin muckt en Oppenheim pakt de grootste pot van de avond van 585.000.

Tags: David OppenheimPat Pezzin

13456714