Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

2007 World Series of Poker

Event 11 - $5,000 Seven Card Stud

Chip Counts

De spelers schatten we op de volgende chipcounts:
Seat 4 - Phil Ivey - 410,000
Seat 5 - Chris Reslock - 367,000
Seat 6 - David Oppenheim - 583,000
Seat 7 - Pat Pezzin - 385,000
15678914