Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Hand #39 - David Oppenheim

David Oppenheim: X X {A-Hearts}{10-Hearts}{9-Clubs}{2-Hearts} X
Pat Pezzin: X X {K-Hearts}{8-Hearts}{2-Spades}{3-Diamonds} X

6th Street: Oppenheim bet 30.000, Pezzin callt.
7th Street: Oppenheim bet 30.000, Pezzin callt.

Oppenheim draait {A-Diamonds}{J-Clubs}{10-Clubs} op voor two pair, aces en tens, en wint

Tags: David OppenheimPat Pezzin