Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

2007 World Series of Poker

Event 13 - $5,000 Pot Limit Holdem

Hand #117 - Jeffrey Lisandro

Hand #117 - Jeff Lisandro heeft de button en limpt voor 60.000. Cunningham checkt.
De flop is {Q-Hearts}{10-Clubs}{10-Diamonds}: Cunningham bet 90.000 en Lisandro callt.
De turn is de {K-Diamonds}: beiden checken.
De river is de {J-Clubs}: fourstraight op het board. Cunningham bet 130.000 en Lisandro callt. Cunningham heeft K-x voor een paar kings, maar Lisandro heeft {K-Clubs}{J-Diamonds} voor two pair.

Tags: Jeffrey LisandroAllen Cunningham

Hand #111 - Chop de Pot

Hand #111 - Jeff Lisandro heeft de button en limpt voor 40.000. Cunningham raiset naar 120.000 en Lisandro callt.
De flop is {K-Spades}{7-Hearts}{2-Diamonds}: Cunningham bet 150.000, Lisandro raiset naar 300.000 en Cunningham callt.
De turn is de {Q-Spades}: check, check.
De river is de {2-Hearts}: check, check.
Cunningham heeft {7-Spades}{6-Spades} en Lisandro {7-Diamonds}{6-Clubs}.
Split pot

Tags: Jeffrey LisandroAllen Cunningham

13456715