Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Randi Calabro 3e door quads

In een blind vs blind confrontatie gaat Sally Anne Boyer all-in vanuit de small blind met {6-Spades}{6-Clubs}, en Randi Calabro insta callt wanneer zij {a-Diamonds}{q-Diamonds} ziet. De flop beslist direct {6-Diamonds}{2-Hearts}{6-Hearts} en Randi wordt 3e en verdient $106,177.