Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Hand #81: Obser family pot

Francois Safieddine limpt 80K van de button. John Phan callt van de small blind. Marcus Obser checkt zijn big blind. Family pot!
De flop is {Q-Hearts}{10-Clubs}{5-Spades}. De blinden checken naar Safieddine die 180k bet. Phan foldt. Obser checkraiset naar 415k. Safieddine callt.

De turn is de {A-Spades}. Obser checkt. Safieddine checkt.
De river is de {J-Spades}. Obser checkt. Safieddine checkt.

Obser laat {Q-Diamonds}{6-Spades} zien voor een paar vrouwen. Safieddine muckt.

Tags: Francois SafieddineMarcus ObserJohn Phan