Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Hand #95: Phan dubbelt tegen Safieddine naar 1.1miljoen

John Phan raiset 200K en Safieddine gaat allin. Phan callt voor 550K totaal.

Phan: {10-Spades}{8-Spades}
Safieddine: {5-Diamonds}{3-Diamonds}

De flop is {9-Spades}{8-Hearts}{6-Diamonds}.
De turn is de {6-Hearts}.
De river is de {3-Hearts}.

Phan dubbelt naar dik 1.1miljoen met een paar achten.

Tags: Francois SafieddineJohn Phan