Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

2007 World Series of Poker

Event 29 - $1,500 Razz

Hand #64 - Mark Vos - 6e ($18,386)

Katja Thater {K-Diamonds}
Eskimo {5-Clubs}{J-Spades}{A-Clubs}{8-Clubs}{7-Spades}{8-Diamonds}{4-Clubs}
Mark Vos {A-Spades}{9-Spades}{3-Hearts}{4-Diamonds}{Q-Diamonds}{A-Diamonds}{2-Spades}
O'Neil Longson x-x-{A-Hearts}{3-Spades}{9-Clubs}{J-Hearts}

Op third, Eskimo completes. Longson callt. Vos gaat all in voor 12,000. Thater fold. De andere twee callen.
Op fourth, Longson checkt op de side. Eskimo bets en Longson callt.
Op fifth, Longson checkt. Eskimo bets. Longson callt.
Op sixth, Eskimo bets en Longson fold. Eskimo pakt de pot en Vos is out.

Tags: Katja ThaterEskimoO'Neil LongsonMark Vos

15678913