Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

2007 World Series of Poker

Event 29 - $1,500 Razz

Dag 2 afgelopen

Gepost 2007-06-19 03:04 GMT-8
Event 29 - $1,500 Razz
Dag 2 afgelopen

Megapot levert chipleader op

Huge, huge, huge pot! Drie spelers gaan all the way:

Barbara Lewis ({J-Hearts}{2-Spades}){3-Spades}{5-Clubs}{10-Diamonds}{3-Diamonds}{7-Diamonds}
O'Neil Longson ({A-Clubs}{7-Clubs}){6-Hearts}{A-Diamonds}{3-Clubs}{K-Spades}{7-Clubs}{5-Hearts}
Devin Hanneman ({3-Hearts}{4-Clubs}){4-Spades}{Q-Diamonds}{8-Hearts}{2-Hearts}{8-Clubs}

Op fourth street, Lewis bet en beiden callen.
Op fifth street, Hanneman bet, Longson callt en Lewis is all in voor haar laatste 5,500. Beide callen.
Op sixth street, Longson bet op de side pot en Hanneman callt.
Op seventh street, Longson bet en Hanneman callt met nog 1k left. En dat is precies wat hij over houdt na deze hand. Lewis is out en Longson gaat aan de leiding: 400,000.

Barbara Lewis uitgeschakeld in de 12e plaats ($6,517)

Tags: Barbara LewisO´Neil LongsonDevin Hanneman

123458