Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Hands #178-189:

Hand #178

St. Jean {2-Hearts}
Thater {A-Hearts}

Thater completes en wint.

Hand #179

St. Jean {7-Diamonds}
Thater {10-Spades}

St. Jean completes en wint.

Hand #180

St. Jean {K-Clubs}
Thater {8-Spades}

Thater completes en wint.

Hand #181

St. Jean {Q-Spades}{Q-Diamonds}
Thater {J-Diamonds}{J-Hearts}

Thater completes en St. Jean callt.
Op fourth street, Thater bet en St. Jean fold.

Hand #182

St. Jean {Q-Spades}
Thater {6-Spades}

Thater completes en wint.

Hand #183

St. Jean {Q-Hearts}
Thater {8-Diamonds}

Thater completes en wint.

Hand #184

Thater {J-Diamonds}
St. Jean {4-Hearts}

St. Jean completes en wint.

Hand #185

Thater {K-Diamonds}
St. Jean {10-Diamonds}

St. Jean bet en Thater fold.

Hand #186

St. Jean {5-Spades}
Thater {A-Hearts}

Thater completes en St. Jean fold.

Hand #187

Thater {Q-Hearts}{4-Diamonds}
St. Jean {8-Clubs}{Q-Diamonds}

St. Jean completes en Thater callt.
Op fourth street, Thater bet en St. Jean fold.

Hand #188

St. Jean {4-Spades}{5-Hearts}
Thater {A-Hearts}{2-Clubs}

Thater completes en St. Jean raist. Thater callt.
Op fourth street, Thater bet. St. Jean raist. Thater fold.

Hand #189

St. Jean {5-Spades}
Thater {7-Clubs}

St. Jean completes en wint.

Tags: Katja ThaterLarry St. Jean