Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Chop Chop

Tony Korfman leek 3e te worden in dit toernooi toen hij all-in ging met KT tegen de A8 van Bennett. Het board gaf echt {3-Clubs}{4-Spades}{5-Diamonds}{A-Clubs}{2-Hearts} en met deze river werd het board een straight en derhalve een splitpot.

Tags: Tony KorfmanErnest Bennett