Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Verner weer bijna gelijk met Schneider

Verner brought-in met {5-Hearts} en Schneider callt met {7-Spades}.

Fourth Street:
Verner {5-Hearts}{10-Diamonds}
Schneider {7-Spades}{J-Clubs}

Schneider bet, Verner raiset en Schneider callt.

Fifth Street:
Verner {5-Hearts}{10-Diamonds}{8-Spades}
Schneider {7-Spades}{J-Clubs}{8-Clubs}

Schneider checkt, Verner bet en Schneider callt.

Sixth Street:
Verner {5-Hearts}{10-Diamonds}{8-Spades}{4-Hearts}
Schneider {7-Spades}{J-Clubs}{8-Clubs}{Q-Diamonds}

Schneider checkt, Verner bet en Schneider callt.

Beide spelers checken de river. Verner heeft twee herenen Schneider muckt. Door deze hand staan de heren weer bijna gelijk.

Tags: WSOP 2007Tom SchneiderHoyt Verner