Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Hand #80

Dao Bac raist naar 30,000 vanaf de button en Chip Jett callt vanuit de big blind. De flop is {A-Clubs}{10-Spades}{A-Hearts} en Jett checkt naar Bac die bet en Jet callt.

Beide spelers checken wanneer de {8-Diamonds} valt op de turn. De river blankt en Jett bet 30,000 en Bac callt.

Jett heeft {A-Spades}{9-Clubs} voor trip Aces wat de beste hand is. Hij wint de pot

Tags: Chip JettDao BacWSOP 2007