Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Hand #160

Bac: {8-Hearts}{6-Diamonds}{A-Spades}
Adam: {5-Spades}{8-Diamonds}{3-Clubs}

Bac complete de bet to 30,000 showing de {8-Hearts}; Geyer callt. Bac bet op 4th street en Geyer maakt de call. Na de {A-Spades} op fifth street, bet Bac opnieuw uit waarna Geyer fold.