Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Gumroyan pakt grote pot met rockets

Met {8-Hearts}{7-Clubs}{4-Diamonds}{6-Hearts} op de turn checkt Gumroyan en bet Styczynski 120,000. Gumroyan raiset naar 240.000 en Styczynski callt.
De river is de {10-Diamonds}. Gumroyan bet 120.000 en Styczynski callt. Gumroyan draait {A-Hearts}{A-Spades} om en Styczynski muckt. Op de camera zagen we alleen zijn {Q-Clubs}
Toen hij callde op de river zei hij: "Als je een 5 hebt, win je". Het lijkt erop dat hij toppair maakte op de flop of de river (Q8 of QT) of pocket queens had.

Tags: Gary StyczynskiVarouzhan Gumroyan