Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Grootste toernooitpot voor Alex

Alex Kravchenko pakt zo'n 500k van Bryan Devonshire met een broadway straat. Bryan zat op een low en een flush draw maar miste allebei. Zo gaat de grootste pot tot nu toe naar Alex.

Tags: Alex KravchenkoBryan Andrews