Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Pim van Wieringen verplaatst

Pim van Wieringen
Pim van Wieringen
Hij speelt op dit moment nog ongeveer 7.500 in chips. Hij reraiset een raise van de cut-off met zijn suited {A-?}{Q-?} naar 3.550, maar moet de {K-Clubs}{J-Clubs}{J-Hearts}-flop checkfolden. Hij had nog 7.500 behind en gaat daarmee verder. Zijn tegenstander toont nog even de {J-Diamonds} voor de vriendelijkheid.

Tags: Pim van Wieringen