Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Vassilios Lazarou vs Fu Wong

Vassilios Lazarou flatcallt de bet van Fu Wong met {Q-Spades} {2-Clubs} {J-Spades} {10-Spades} op alle straten die zelf {A-Hearts}{4-Hearts}{10-Hearts} {A-Diamonds}{4-Clubs}{7-Spades}{10-Diamonds} heeft voor two pair azen en tienen.Lazarou muckt zijn kaarten terwijl hij nog even op de tafel slaat.

Na deze hand komt Lazarou met 120.000 chips steeds meer onder druk te staan.

Tags: Vassilios LazarouFu Wong