Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Hennigan krijgt twee keer achter elkaar een flush

In twee handen achter elkaar, John Hennigan heeft twee handen waar het boart een flush maakt. De eerste met een board van {2-Diamonds} {5-Diamonds} {7-Diamonds} {9-Diamonds} {K-Diamonds} en Hennigan heeft daart {Q-Spades} {6-Spades} en krijgt een call van zijn tegenstander met {A-Spades} {10-Spades}

Ze choppe en de volgende hand Hennigan was all-in met zijn pocket tienen en word gevallt door een speler met {A-Clubs} {J-Clubs} Het board van {8-Spades} {J-Spades} {3-Spades} {Q-Spades} {2-Spades} en Hennigan en zijn tegenstander choppen.

Tags: John Hennigan