Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Jordan Smith uitgeschakeld als 11e ($36.567)

Jordan Smith
Jordan Smith
Jordan Smith haalt net de finale tafel niet. Bobby Firestone raiset 75.000, Smith pusht all-in vanaf de big blind voor 330.000. Firestone callt en showt {8-Hearts} {8-Diamonds}. Smith showt {A-Spades} {5-Hearts}.

Het board komt {6-Clubs} {Q-Clubs} {6-Spades} {4-Diamonds} {9-Spades} en Firestone wint de hand en schakelt daarmee Smith uit.

Tags: Jordan SmithBobby Firestone