Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Donaldson pakt pot

Bobby Firestone raiset naar 100.000 van UTG en ziet Vitaly Lunkin callen in de hijack en Trevor Donaldson in de cutoff.

De flop komt {4-Clubs} {Q-Diamonds} {6-Hearts}

Firestone bet 200.000, Lunkin foldt en Donaldson min raiset naar 400.000.

Firestone says 'I can't beat a set of sixes, I can beat a queen though' before he folds.

Tags: Bobby FirestoneVitaly Lunkin