Now Live Unibet Open Antwerpen

Donaldson pakt pot

Bobby Firestone raiset naar 100.000 van UTG en ziet Vitaly Lunkin callen in de hijack en Trevor Donaldson in de cutoff.

De flop komt {4-Clubs} {Q-Diamonds} {6-Hearts}

Firestone bet 200.000, Lunkin foldt en Donaldson min raiset naar 400.000.

Firestone says 'I can't beat a set of sixes, I can beat a queen though' before he folds.

Tags: Bobby FirestoneVitaly Lunkin