Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Neckar levert weer wat in

Op een{7-Clubs} {6-Clubs} {J-Clubs} flop , John Phan bet 160.000 in een 250.000 pot. Johnny Neckar callt. De turn is de {4-Spades} en iedereen checkt. Neckar checkt naar Phan wanneer de {A-Diamonds} komt op de river en Phan bet uit 450.000 chips , Neckar callt.

Phan showt {A-Hearts} {2-Spades} voor een pair azen en pakt de pot.

Neckar is down naar 1.120.000 chips.

Tags: Johnny NeckarJohn Phan