Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Split Pot

Limit Hold'em:

Tamayo raiset vanuit de button en Gary 3-bet.
Tamayo callt.
De flop komt met {Q-Spades} {J-Spades} {5-Diamonds}.
Gary bet en Tamayo callt.

De turn is de {3-Spades} en beide spelers checken.

De river is de {Q-Clubs}, Gary bet uit en Tamayo callt.

Gary lijkt teleurgesteld door de call van Tamayo
en showt {A-?} {K-?}

Tamayo echter heeft ook {A-?} {K-?}.

De pot wordt gedeeld

Tags: Frank GaryJonathan Tamayo