Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Hand #206: Richard Lyndaker

Richard Lyndaker raiset naar 225.000. Joe Commisso callt. De flop is {2-Diamonds} {J-Diamonds} {A-Spades}. Commisso checkt en Lyndaker bet 200.000. Commisso foldt en Lyndaker pakt de pot.

Tags: Joe CommissoRichard Lyndaker