Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Hand #110 - Peter Jetten

Peter Jetten
Peter Jetten
Marty Smyth heeft de button in Seat 8. Hij raiset pot, en Peter Jetten maakt de call.

De flop is {9-Hearts} {2-Clubs} {9-Diamonds} Jetten checkt naar Smyth, die een bet maakt van 375.000. Na een minuut na te denken raiset Jetten naar 1.200.000. Smyth foldt snel.

Tags: Marty SmythPeter Jetten