Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Full house voor Gromenkova

Svetlana Gromenkova
Svetlana Gromenkova
Stud High:

Svetlana Gromenkova: x-x / {A-Diamonds}{Q-Hearts}{Q-Diamonds}
Phil Tom: x-x / {7-Hearts}{8-Spades}{9-Hearts}

Op fifth street raiset Svetlana Gromenkova, Phil Tom re-raiset. Svetlana three-bet en Tom callt.

6th: Svetlana bet {10-Clubs} en Tom callt {10-Hearts}
7th: Svetlana bet en Tom callt.

Svetlana: ({A-Clubs}{Q-Clubs}){A-Diamonds}{Q-Hearts}{Q-Diamonds}{10-Clubs}{2-Spades}
Tom: ({J-Hearts}{J-Clubs}){7-Hearts}{8-Spades}{9-Hearts}{10-Hearts}{8-Clubs}

Tom heeft twee paar, een flush draw en een straight draw, maar zelfs een hit was niet genoeg geweest, Gromenkova heeft namelijk een full house en gaat naar 17.000 punten.

Tags: Svetlana GromenkovaPhil Tom