Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

2008 World Series of Poker

Event 52 - $1,500 No Limit Hold'em

Hand #174 - Scott Sitron

Scott Sitron limpt in vanaf de button en David Daneshgar checkt zijn option in de big blind.

Ze zien een {2-Diamonds}{A-Spades}{J-Clubs} flop en beiden checken. De turn brengt de {6-Spades} en weer twee checks.

De river is de {10-Diamonds} Daneshgar bet 100.000 en Sitron callt.

Daneshgar showt {7-Clubs}{3-Hearts} voor een niets en Sitron showt de RaSZi - {K-Clubs}{4-Diamonds} voor een betere niets.

Tags: David DaneshgarScott Sitron

1234518