Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Chipcounts laatste match

De spelers zijn weer terug bij hun beginstacks, maar nu heeft elke speler maar 7,5 big bets over:

Matt Graham 150.000
Duane Graff 150.000

Tags: Matt GrahamDuane Graff