Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Nog een tik voor Jamison

Greg Jamison heeft weer een hoop chips verloren, nadat hij op de river moet folden tegen een bet van Craig Sabel. Jamison zag er gefrustreerd uit en heeft nog 160.000 over.

Tags: Greg JamisonCraig Sabel