Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Boeken verslaat Boatman

Barny Boatman is uitgeschakeld door Noah Boeken. Noah had hier wel het nodige geluk bij nodig, want met {j-}{j-} maakt hij een flush tegen de {k-}{k-} van Boatman.

Noah opdreef en op 94.000.

Tags: Barny BoatmanNoah Boeken