Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Fatima levert wat in

Fatima Moreira de Melo
Fatima Moreira de Melo

Preflop maakt ze het 10.000 vanuit de kleine blind waarop Matthew Jensen callt vanuit de grote blind. Die zet haar all-in als Fatima 15.000 continuation-bet op {2-Spades}{9-Hearts}{8-Clubs}. Fatima foldt na even nadenken en speelt verder met 69.000.

Tags: Fatima Moreira de MeloMatthew Jensen