Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Allin en een call

David Boyaciyan opent naar 350.000 waarop Martin Finger dribet naar 1,9 mijoen (!). Boyaciyan callt en schuift allin als Finger 2 miljoen continuation-bet op {10-}{10-}{5-}-rainbow. De snapcall volgt maar ze hebben beiden pocket azen dus deze grote hand resulteert in een splitpot.

Tags: Martin FingerDavid Boyaciyan