Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Koen De Visscher bust Jean-Philippe Rohr

"Another one bites the dust!" - Koen is niet te stoppen! We hebben inmiddels nog 16 spelers in het toernooi doordat Koen zojuist de Fransman Jean-Philippe het toernooi uit knikkert. Die meneer pushte vanaf de button allin voor 288.000 (18 big blinds) en Koen maakte de call vanuit de grote blind.

Jean-Philippe Rohr{4-Hearts}{5-Hearts}
Koen De Visscher{A-Diamonds}{9-Diamonds}

De flop geeft de man een gutshot boven op zijn kaarten die nog steeds live zijn: {3-Clubs}{7-Hearts}{10-Diamonds}. Door de {9-Clubs} op de turn houdt de man echter enkel de zessen als out over en die weet hij niet te hitten: {3-Diamonds} op de river. We hebben een kleine break om tafel drie te breken, nog 16 spelers in het toernooi met Koen aan de leiding.

Chip counts
Koen De Visscher 2,100,000 350,000
Jean-Philippe Rohr Uitgeschakeld

Tags: Jean-Philippe RohrKoen De Visscher