Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Vandersmissen krijgt drie straten value, Spencer Hudson op tilt

Wij missen de actie en komen pas aan op de river maar krijgen achteraf te horen hoe de actie gegaan is. Hudson, die in Kopenhagen nog de finaletafel haalde dit seizoen, opende de hand met een raise waarop Vandersmissen direct naast hem driebet vanaf de hijack. Hudson maakt de call en check-callt nog eens 2.500 op {A-Clubs}{Q-Clubs}{7-Spades}. Op de turn verschijnt de {10-Diamonds} en Hudson check-callt 4.600. De river is de {4-Diamonds} en Hudson checkt voor de derde keer. Vandersmissen bet ter grootte van de pot (16.200) en na lang nadenken maakt Spencer de call. Hij kan echter mucken als Kevin de nuts laat zien met {K-Clubs}{J-Spades} en vol frustratie gooit Spencer zijn 16.200 in de pot. Of hij boos is op Kevin of zichzelf is niet helemaal duidelijk maar dat hij het niet naar zijn zin heeft momenteel staat wel vast. Kevin heeft het beter en speelt bijna 60 duizend.

Tags: Kevin VandersmissenSpencer Hudson