Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Miguel Magan Tier dubbelt zijn tegenstander

Op een flop van {Q-Spades}{9-Hearts}{6-Diamonds} bet Magan Tier 450. Hij wordt geraiset naar 1,6k en Magan Tier zet zijn tegenstander all-in door het 5k te maken. Zijn tegenstander callt instant met {Q-Diamonds}{9-Diamonds} voor twee paar. Magan Tier heeft {K-Diamonds}{Q-Hearts}, dus hij zit verlegen om een koning om de hand te winnen. De turn is de {A-Spades} en de river de {2-Diamonds}, waardoor Magan Tier terug zakt naar 6k aan chips.

Tags: Miguel Magan Tier