Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Durkstra verhuist van tafel

De tegenstander van Durkstra
De tegenstander van Durkstra
Joep Durkstra hij komt rechts van Ryan Daut te zitten. Geen echt geweldige spot natuurlijk, maar Smoking Joep is voor geen gat te vangen.

Tags: Joep DurkstraRyan Daut