Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Frontbet niet succesvol voor Hollink

Rob Hollink en Daniël van Kalkeren gaan vijf handed naar een flop als een speler vanaf early position opent. Van Kalkeren zit op de button en Hollink zit tegen iedereen uit positie op de small blind.

De flop brengt {4-Diamonds}{9-Diamonds}{4-Clubs} waarop Hollink 800 frontbet, de big blind en de initial raiser callen, terwijl de Van Kalkeren en de andere speler in de hand passen.

Zowel de {K-Spades} turn als {7-Clubs} river worden rond gecheckt door de overgebleven drie spelers in de hand. De initial raiser opent {K-Diamonds}{J-Diamonds} en dat is de winnende hand.

Tags: Rob HollinkDaniël van Kalkeren