Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Barglik neemt weer de leiding

Lundmark opende naar 240.000 waarna Barglik er 550.000 van maakte, de Zweed volgde met de call. De flop bracht {3-Diamonds}{7-Diamonds}{3-Hearts} en Barglik pushte all-in. Lundmark checkte zijn kaarten nogmaals en maakte toen de call.

Kent Lundmark{Q-Diamonds}{10-Diamonds}
Jaroslaw Barglik{K-Diamonds}{9-Diamonds}

De turn bracht de {2-Spades} en de river de {K-Spades} zodat het weer de Pool is die aan de leiding gaat.

Chip counts
Jaroslaw Barglik 5,300,000 2,300,000
Kent Lundmark 3,300,000 -2,300,000

Tags: Jaroslaw BarglikKent Lundmark