Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Marcel van Heusden doet het rustig aan

Van Heusden dubbelde eerder vandaag maar heeft sindsdien lekker rustig aan gedaan. Onze landgenoot zit nog steeds bij Patrik Antonius aan tafel die van 17.000 teruggekomen is naar zo'n 40.000 chips. Van Heusden heeft nog steeds een comfortabele stack van 50.000 chips.

Tags: Marcel van HeusdenPatrik Antonius