Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

01011001

Naam:Tim
Verstuur bericht

Forum Posts

Gg sir!

Netjes, gg!

Vgg Smile

Goed bezig Smile

Gl

Gl!

25, gl.

Hophop!

Vgg, enjoy zeh moneys!

Gogogo!

Of juist wel... xD

Glglglgl!

Glgl!

busto

PokerStars Hand #125408081239: Tournament #1043262505, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/11/19 21:10:35 CET [2014/11/19 15:10:35 ET]
Table '1043262505 82' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: wasjaxjev (7851 in chips)
Seat 2: punthelm (10659 in chips)
Seat 3: ucaeB (15249 in chips)
Seat 4: No Spang (5132 in chips)
Seat 5: Rhys338 (48467 in chips)
Seat 6: nandajeroen (25354 in chips)
Seat 7: iTiWolfiTi (21732 in chips)
Seat 8: luckymo32 (17393 in chips)
Seat 9: Mitch006 (5503 in chips)
wasjaxjev: posts the ante 125
punthelm: posts the ante 125
ucaeB: posts the ante 125
No Spang: posts the ante 125
Rhys338: posts the ante 125
nandajeroen: posts the ante 125
iTiWolfiTi: posts the ante 125
luckymo32: posts the ante 125
Mitch006: posts the ante 125
Rhys338: posts small blind 500
nandajeroen: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {J-Diamonds}{7-Spades}
iTiWolfiTi: folds
luckymo32: folds
Mitch006: folds
wasjaxjev: folds
punthelm: folds
ucaeB: folds
No Spang: raises 4007 to 5007 and is all-in
Rhys338: folds
nandajeroen: calls 4007
*** FLOP *** {K-Clubs}{10-Spades}{2-Spades}
*** TURN *** {K-Clubs}{10-Spades}{2-Spades} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Clubs}{10-Spades}{2-Spades}{8-Diamonds} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
nandajeroen: shows {4-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Deuces)
No Spang: shows {J-Diamonds}{7-Spades} (a pair of Deuces - lower kicker)
nandajeroen collected 11639 from pot
No Spang finished the tournament in 707th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11639 | Rake 0
Board {K-Clubs}{10-Spades}{2-Spades}{8-Diamonds}{2-Diamonds}
Seat 1: wasjaxjev folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: punthelm folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ucaeB folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: No Spang (button) showed {J-Diamonds}{7-Spades} and lost with a pair of Deuces
Seat 5: Rhys338 (small blind) folded before Flop
Seat 6: nandajeroen (big blind) showed {4-Clubs}{A-Hearts} and won (11639) with a pair of Deuces
Seat 7: iTiWolfiTi folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: luckymo32 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Mitch006 folded before Flop (didn't bet)

16.50 - 10k 7bbs

busto

PokerStars Hand #125406043158: Tournament #1043262368, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/11/19 20:41:37 CET [2014/11/19 14:41:37 ET]
Table '1043262368 10' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: kurt23x (4000 in chips)
Seat 2: absolutD37 (1258 in chips)
Seat 3: GiannisPoker (14543 in chips)
Seat 4: No Spang (4071 in chips)
Seat 5: lefy cz (3033 in chips)
Seat 6: Paolo69 (2933 in chips)
Seat 7: tohazzz (4400 in chips)
Seat 8: jonsim91 (8960 in chips)
kurt23x: posts the ante 25
absolutD37: posts the ante 25
GiannisPoker: posts the ante 25
No Spang: posts the ante 25
lefy cz: posts the ante 25
Paolo69: posts the ante 25
tohazzz: posts the ante 25
jonsim91: posts the ante 25
GiannisPoker: posts small blind 100
No Spang: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {A-Clubs}{4-Hearts}
lefy cz: folds
Paolo69: folds
tohazzz: folds
jonsim91: folds
kurt23x: folds
absolutD37: folds
GiannisPoker: raises 14318 to 14518 and is all-in
No Spang: calls 3846 and is all-in
Uncalled bet (10472) returned to GiannisPoker
*** FLOP *** {6-Hearts}{6-Diamonds}{A-Hearts}
*** TURN *** {6-Hearts}{6-Diamonds}{A-Hearts} {10-Hearts}
*** RIVER *** {6-Hearts}{6-Diamonds}{A-Hearts}{10-Hearts} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
GiannisPoker: shows {10-Diamonds}{K-Hearts} (a full house, Tens full of Sixes)
No Spang: shows {A-Clubs}{4-Hearts} (two pair, Aces and Tens)
GiannisPoker collected 8292 from pot
No Spang finished the tournament in 461st place
*** SUMMARY ***
Total pot 8292 | Rake 0
Board {6-Hearts}{6-Diamonds}{A-Hearts}{10-Hearts}{10-Spades}
Seat 1: kurt23x folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: absolutD37 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: GiannisPoker (small blind) showed {10-Diamonds}{K-Hearts} and won (8292) with a full house, Tens full of Sixes
Seat 4: No Spang (big blind) showed {A-Clubs}{4-Hearts} and lost with two pair, Aces and Tens
Seat 5: lefy cz folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Paolo69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: tohazzz folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: jonsim91 folded before Flop (didn't bet)

Wie had dat gedacht.

Van overal er nog in naar overal bijna eruit Crying

22 - 2.2k
16.50 - 4.3k

bust

PokerStars Hand #125401798054: Tournament #1043262274, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/11/19 19:38:27 CET [2014/11/19 13:38:27 ET]
Table '1043262274 3' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: bcwm (3290 in chips)
Seat 2: 5smART5 (14257 in chips)
Seat 3: smilehand (10575 in chips)
Seat 4: ikescherer (18677 in chips)
Seat 5: the masterQQ (5957 in chips)
Seat 6: Hugas12345 (4870 in chips)
Seat 7: No Spang (5870 in chips)
Seat 8: rolllfy (4600 in chips)
Seat 9: neverluckno (5784 in chips)
bcwm: posts the ante 50
5smART5: posts the ante 50
smilehand: posts the ante 50
ikescherer: posts the ante 50
the masterQQ: posts the ante 50
Hugas12345: posts the ante 50
No Spang: posts the ante 50
rolllfy: posts the ante 50
neverluckno: posts the ante 50
rolllfy: posts small blind 200
neverluckno: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {A-Diamonds}{J-Spades}
bcwm: folds
5smART5: calls 400
smilehand: calls 400
ikescherer: folds
the masterQQ: folds
Hugas12345: folds
No Spang: raises 5420 to 5820 and is all-in
rolllfy: folds
neverluckno: folds
5smART5: calls 5420
smilehand: folds
*** FLOP *** {4-Clubs}{10-Clubs}{2-Hearts}
*** TURN *** {4-Clubs}{10-Clubs}{2-Hearts} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Clubs}{10-Clubs}{2-Hearts}{J-Diamonds} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
5smART5: shows {A-Spades}{A-Hearts} (a pair of Aces)
No Spang: shows {A-Diamonds}{J-Spades} (a pair of Jacks)
5smART5 collected 13090 from pot
No Spang finished the tournament in 1991st place
*** SUMMARY ***
Total pot 13090 | Rake 0
Board {4-Clubs}{10-Clubs}{2-Hearts}{J-Diamonds}{6-Diamonds}
Seat 1: bcwm folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 5smART5 showed {A-Spades}{A-Hearts} and won (13090) with a pair of Aces
Seat 3: smilehand folded before Flop
Seat 4: ikescherer folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: the masterQQ folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Hugas12345 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: No Spang (button) showed {A-Diamonds}{J-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 8: rolllfy (small blind) folded before Flop
Seat 9: neverluckno (big blind) folded before Flop

bust

PokerStars Hand #125401070780: Tournament #1043262137, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/11/19 19:27:15 CET [2014/11/19 13:27:15 ET]
Table '1043262137 3' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: s1ru (3190 in chips)
Seat 2: Bergmanusson (4976 in chips)
Seat 3: HOUSTEN2 (2742 in chips)
Seat 4: serlaurentis (10926 in chips)
Seat 6: 20rhinos08 (2799 in chips)
Seat 7: No Spang (1755 in chips)
Seat 8: pokimasta (3950 in chips)
Seat 9: BligSlick78 (3216 in chips)
s1ru: posts the ante 15
Bergmanusson: posts the ante 15
HOUSTEN2: posts the ante 15
serlaurentis: posts the ante 15
20rhinos08: posts the ante 15
No Spang: posts the ante 15
pokimasta: posts the ante 15
BligSlick78: posts the ante 15
20rhinos08: posts small blind 60
No Spang: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {6-Spades}{6-Diamonds}
pokimasta: folds
BligSlick78: folds
s1ru: folds
Bergmanusson: raises 240 to 360
HOUSTEN2: folds
serlaurentis: folds
20rhinos08: folds
No Spang: raises 540 to 900
Bergmanusson: calls 540
*** FLOP *** {2-Diamonds}{4-Spades}{A-Hearts}
No Spang: bets 780
Bergmanusson: calls 780
*** TURN *** {2-Diamonds}{4-Spades}{A-Hearts} {A-Spades}
No Spang: bets 60 and is all-in
Bergmanusson: calls 60
*** RIVER *** {2-Diamonds}{4-Spades}{A-Hearts}{A-Spades} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
No Spang: shows {6-Spades}{6-Diamonds} (two pair, Aces and Sixes)
Bergmanusson: shows {9-Diamonds}{A-Diamonds} (three of a kind, Aces)
Bergmanusson collected 3660 from pot
No Spang finished the tournament in 1883rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 3660 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{4-Spades}{A-Hearts}{A-Spades}{7-Spades}
Seat 1: s1ru folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Bergmanusson showed {9-Diamonds}{A-Diamonds} and won (3660) with three of a kind, Aces
Seat 3: HOUSTEN2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: serlaurentis (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 20rhinos08 (small blind) folded before Flop
Seat 7: No Spang (big blind) showed {6-Spades}{6-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Sixes
Seat 8: pokimasta folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: BligSlick78 folded before Flop (didn't bet)

12345623