Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

01011001

Naam:Tim
Verstuur bericht

Forum Posts

Verzonden

Glgl

Nog 10

25

10

Oh ja

We staan nu boven Duitsland op de medaillespiegel.

Hold!!!!

Epic rape!

Dat interview van de Nederlandse schaatscoach met een Amerikaanse zender maakt het af.

Wel beetje jammer dat we alleen kunnen schaatsen.

Awesome!

Topic #738383619 over dit.

En nou (dat plaatje met die clown enzo)

Laugh

Gl Adje!

Gg

No Spang

Glgl

PN was down voor moi.

Hierdoor geen busthanden kunnen plaatsen.

Cashje en een paar Ko's verstuurd!

ko
PokerStars Hand #112022629953: Tournament #866158139, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XVII (1500/3000) - 2014/02/18 16:30:20 CET [2014/02/18 10:30:20 ET]
Table '866158139 38' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Gather99 (31670 in chips)
Seat 2: somano13 (16246 in chips)
Seat 3: kiss750106 (9224 in chips)
Seat 4: walthart (14023 in chips)
Seat 5: hwrank (57995 in chips)
Seat 6: darkmoon311 (19494 in chips)
Seat 7: badmoe92 (28020 in chips)
Seat 8: HALK_OK888 (55450 in chips)
Seat 9: No Spang (45446 in chips)
Gather99: posts the ante 300
somano13: posts the ante 300
kiss750106: posts the ante 300
walthart: posts the ante 300
hwrank: posts the ante 300
darkmoon311: posts the ante 300
badmoe92: posts the ante 300
HALK_OK888: posts the ante 300
No Spang: posts the ante 300
Gather99: posts small blind 1500
somano13: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {5-Diamonds}{A-Clubs}
kiss750106: folds
walthart: folds
hwrank: folds
darkmoon311: raises 16194 to 19194 and is all-in
badmoe92: folds
HALK_OK888: folds
No Spang: raises 25952 to 45146 and is all-in
Gather99: folds
somano13: folds
Uncalled bet (25952) returned to No Spang
*** FLOP *** {5-Spades}{J-Clubs}{3-Hearts}
*** TURN *** {5-Spades}{J-Clubs}{3-Hearts} {4-Hearts}
*** RIVER *** {5-Spades}{J-Clubs}{3-Hearts}{4-Hearts} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
darkmoon311: shows {9-Hearts}{K-Clubs} (high card King)
No Spang: shows {5-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Fives)
No Spang collected 45588 from pot
No Spang wins the $0.25 bounty for eliminating darkmoon311
darkmoon311 finished the tournament in 514th place and received $2.21.
*** SUMMARY ***
Total pot 45588 | Rake 0
Board {5-Spades}{J-Clubs}{3-Hearts}{4-Hearts}{7-Clubs}
Seat 1: Gather99 (small blind) folded before Flop
Seat 2: somano13 (big blind) folded before Flop
Seat 3: kiss750106 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: walthart folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: hwrank folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: darkmoon311 showed {9-Hearts}{K-Clubs} and lost with high card King
Seat 7: badmoe92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: HALK_OK888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: No Spang (button) showed {5-Diamonds}{A-Clubs} and won (45588) with a pair of Fives

run handjes geen showdowns

51k

PokerStars Hand #112022281685: Tournament #866158139, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XV (1000/2000) - 2014/02/18 16:22:34 CET [2014/02/18 10:22:34 ET]
Table '866158139 38' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Gather99 (48420 in chips)
Seat 2: somano13 (7998 in chips)
Seat 3: kiss750106 (15574 in chips)
Seat 4: alligator201 (20246 in chips)
Seat 5: hwrank (95751 in chips)
Seat 6: darkmoon311 (19194 in chips)
Seat 7: dovlad (37510 in chips)
Seat 8: HALK_OK888 (21650 in chips)
Seat 9: No Spang (33594 in chips)
Gather99: posts the ante 200
somano13: posts the ante 200
kiss750106: posts the ante 200
alligator201: posts the ante 200
hwrank: posts the ante 200
darkmoon311: posts the ante 200
dovlad: posts the ante 200
HALK_OK888: posts the ante 200
No Spang: posts the ante 200
HALK_OK888: posts small blind 1000
No Spang: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {10-Diamonds}{10-Hearts}
Gather99: raises 2000 to 4000
somano13: calls 4000
kiss750106: folds
alligator201: folds
hwrank: folds
darkmoon311: folds
dovlad: folds
HALK_OK888: folds
No Spang: raises 29394 to 33394 and is all-in
Gather99: folds
somano13: calls 3798 and is all-in
Uncalled bet (25596) returned to No Spang
*** FLOP *** {3-Spades}{J-Diamonds}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {3-Spades}{J-Diamonds}{Q-Diamonds} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Spades}{J-Diamonds}{Q-Diamonds}{9-Diamonds} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
No Spang: shows {10-Diamonds}{10-Hearts} (three of a kind, Tens)
somano13: shows {9-Clubs}{K-Hearts} (a straight, Nine to King)
somano13 collected 22396 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 22396 | Rake 0
Board {3-Spades}{J-Diamonds}{Q-Diamonds}{9-Diamonds}{10-Spades}
Seat 1: Gather99 folded before Flop
Seat 2: somano13 showed {9-Clubs}{K-Hearts} and won (22396) with a straight, Nine to King
Seat 3: kiss750106 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: alligator201 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: hwrank folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: darkmoon311 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dovlad (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: HALK_OK888 (small blind) folded before Flop
Seat 9: No Spang (big blind) showed {10-Diamonds}{10-Hearts} and lost with three of a kind, Tens

1ko - 23,8k 3ko's
5b - 5k

ko

ko

PokerStars Hand #112020126309: Tournament #866158147, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2014/02/18 15:30:37 CET [2014/02/18 9:30:37 ET]
Table '866158147 65' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Zilioner (3995 in chips)
Seat 2: dammescu (3303 in chips)
Seat 3: Iceanaki (7320 in chips)
Seat 4: Luis Tomas (4100 in chips)
Seat 5: lillybelle77 (3000 in chips)
Seat 6: No Spang (3080 in chips)
Seat 7: Lyol999 (4606 in chips)
Seat 8: Jedi Lady (3874 in chips)
Seat 9: MurtPertel (1307 in chips)
Luis Tomas: posts small blind 25
lillybelle77: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {Q-Hearts}{A-Diamonds}
No Spang: raises 66 to 116
Lyol999: folds
Jedi Lady: folds
MurtPertel: raises 1191 to 1307 and is all-in
Zilioner: folds
dammescu: folds
Iceanaki: folds
Luis Tomas: folds
lillybelle77: folds
No Spang: calls 1191
*** FLOP *** {3-Hearts}{7-Spades}{10-Spades}
*** TURN *** {3-Hearts}{7-Spades}{10-Spades} {J-Hearts}
*** RIVER *** {3-Hearts}{7-Spades}{10-Spades}{J-Hearts} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
No Spang: shows {Q-Hearts}{A-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
MurtPertel: shows {6-Hearts}{K-Spades} (a pair of Kings)
No Spang collected 2689 from pot
MurtPertel finished the tournament in 2996th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2689 | Rake 0
Board {3-Hearts}{7-Spades}{10-Spades}{J-Hearts}{K-Diamonds}
Seat 1: Zilioner folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: dammescu folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Iceanaki (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Luis Tomas (small blind) folded before Flop
Seat 5: lillybelle77 (big blind) folded before Flop
Seat 6: No Spang showed {Q-Hearts}{A-Diamonds} and won (2689) with a straight, Ten to Ace
Seat 7: Lyol999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Jedi Lady folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MurtPertel showed {6-Hearts}{K-Spades} and lost with a pair of Kings

PokerStars Hand #112020131611: Tournament #866158139, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2014/02/18 15:30:45 CET [2014/02/18 9:30:45 ET]
Table '866158139 213' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: No Spang (7702 in chips)
Seat 2: Helene130 (3642 in chips)
Seat 3: ripenstein (4535 in chips)
Seat 4: mitio279 (5790 in chips)
Seat 5: downgrow (5242 in chips)
Seat 6: w1Ns (4690 in chips)
Seat 7: theologos13 (6975 in chips)
Seat 8: dzampi27 (7225 in chips)
Seat 9: YakutZaPOKER (2975 in chips)
No Spang: posts the ante 25
Helene130: posts the ante 25
ripenstein: posts the ante 25
mitio279: posts the ante 25
downgrow: posts the ante 25
w1Ns: posts the ante 25
theologos13: posts the ante 25
dzampi27: posts the ante 25
YakutZaPOKER: posts the ante 25
w1Ns: posts small blind 125
theologos13: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {K-Spades}{K-Clubs}
dzampi27: folds
YakutZaPOKER: folds
No Spang: raises 250 to 500
Helene130: folds
ripenstein: raises 4010 to 4510 and is all-in
mitio279: folds
downgrow: folds
w1Ns: folds
theologos13: folds
No Spang: calls 4010
*** FLOP *** {2-Spades}{3-Hearts}{2-Hearts}
*** TURN *** {2-Spades}{3-Hearts}{2-Hearts} {9-Spades}
*** RIVER *** {2-Spades}{3-Hearts}{2-Hearts}{9-Spades} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
No Spang: shows {K-Spades}{K-Clubs} (two pair, Kings and Deuces)
ripenstein: shows {J-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Deuces)
No Spang collected 9620 from pot
No Spang wins the $0.25 bounty for eliminating ripenstein
ripenstein finished the tournament in 2678th place
*** SUMMARY ***
Total pot 9620 | Rake 0
Board {2-Spades}{3-Hearts}{2-Hearts}{9-Spades}{5-Diamonds}
Seat 1: No Spang showed {K-Spades}{K-Clubs} and won (9620) with two pair, Kings and Deuces
Seat 2: Helene130 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ripenstein showed {J-Diamonds}{A-Clubs} and lost with a pair of Deuces
Seat 4: mitio279 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: downgrow (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: w1Ns (small blind) folded before Flop
Seat 7: theologos13 (big blind) folded before Flop
Seat 8: dzampi27 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: YakutZaPOKER folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #112019436526: Tournament #866158139, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2014/02/18 15:13:14 CET [2014/02/18 9:13:14 ET]
Table '866158139 213' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: No Spang (3504 in chips)
Seat 2: Helene130 (3000 in chips)
Seat 3: ripenstein (3315 in chips)
Seat 4: Ravski (3260 in chips)
Seat 5: downgrow (4950 in chips)
Seat 6: w1Ns (2895 in chips)
Seat 7: steinschlag1 (3000 in chips)
Seat 8: dzampi27 (5647 in chips)
Seat 9: mjean2012 (3590 in chips)
mjean2012: posts small blind 25
No Spang: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {K-Hearts}{K-Spades}
Helene130: folds
ripenstein: folds
Ravski: folds
downgrow has timed out
downgrow: folds
downgrow is sitting out
w1Ns: folds
steinschlag1: calls 50
dzampi27: calls 50
mjean2012: calls 25
No Spang: raises 164 to 214
steinschlag1: calls 164
dzampi27: calls 164
mjean2012: folds
*** FLOP *** {2-Hearts}{9-Spades}{3-Diamonds}
No Spang: bets 300
steinschlag1: folds
dzampi27: calls 300
*** TURN *** {2-Hearts}{9-Spades}{3-Diamonds} {10-Hearts}
No Spang: checks
dzampi27: bets 3150
No Spang: calls 2990 and is all-in
Uncalled bet (160) returned to dzampi27
*** RIVER *** {2-Hearts}{9-Spades}{3-Diamonds}{10-Hearts} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
No Spang: shows {K-Hearts}{K-Spades} (three of a kind, Kings)
dzampi27: shows {8-Clubs}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
No Spang collected 7272 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7272 | Rake 0
Board {2-Hearts}{9-Spades}{3-Diamonds}{10-Hearts}{K-Diamonds}
Seat 1: No Spang (big blind) showed {K-Hearts}{K-Spades} and won (7272) with three of a kind, Kings
Seat 2: Helene130 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ripenstein folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Ravski folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: downgrow folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: w1Ns folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: steinschlag1 folded on the Flop
Seat 8: dzampi27 (button) showed {8-Clubs}{10-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 9: mjean2012 (small blind) folded before Flop

156789611