Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

01011001

Naam:Tim
Verstuur bericht

Forum Posts

Net uitgevallen bijna zeker dat de batterij op is.

Wacht nu al een half uur en nog niet aan.

Any idea's ?

Busto

PokerStars Hand #120309540971: Tournament #954590110, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/08/19 14:39:21 CET [2014/08/19 8:39:21 ET]
Table '954590110 170' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: iwaken666 (8593 in chips)
Seat 2: daarge (14767 in chips)
Seat 3: viktorowich (5440 in chips)
Seat 4: linkavitch83 (14828 in chips)
Seat 5: elboogie10 (7437 in chips)
Seat 6: novorus (4015 in chips)
Seat 7: filippoipp (2949 in chips)
Seat 8: chooseAriver (12206 in chips)
Seat 9: No Spang (4812 in chips)
iwaken666: posts the ante 50
daarge: posts the ante 50
viktorowich: posts the ante 50
linkavitch83: posts the ante 50
elboogie10: posts the ante 50
novorus: posts the ante 50
filippoipp: posts the ante 50
chooseAriver: posts the ante 50
No Spang: posts the ante 50
daarge: posts small blind 200
viktorowich: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {J-Clubs}{K-Hearts}
linkavitch83: calls 400
elboogie10: folds
novorus: folds
filippoipp: folds
chooseAriver: folds
No Spang: raises 4362 to 4762 and is all-in
iwaken666: folds
daarge: folds
viktorowich: folds
linkavitch83: calls 4362
*** FLOP *** {2-Hearts}{10-Diamonds}{5-Spades}
*** TURN *** {2-Hearts}{10-Diamonds}{5-Spades} {7-Spades}
*** RIVER *** {2-Hearts}{10-Diamonds}{5-Spades}{7-Spades} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
linkavitch83: shows {6-Hearts}{6-Clubs} (two pair, Tens and Sixes)
No Spang: shows {J-Clubs}{K-Hearts} (a pair of Tens)
linkavitch83 collected 10574 from pot
No Spang finished the tournament in 1427th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10574 | Rake 0
Board {2-Hearts}{10-Diamonds}{5-Spades}{7-Spades}{10-Hearts}
Seat 1: iwaken666 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: daarge (small blind) folded before Flop
Seat 3: viktorowich (big blind) folded before Flop
Seat 4: linkavitch83 showed {6-Hearts}{6-Clubs} and won (10574) with two pair, Tens and Sixes
Seat 5: elboogie10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: novorus folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: filippoipp folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: chooseAriver folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: No Spang showed {J-Clubs}{K-Hearts} and lost with a pair of Tens

Bedankt en gl all!

Gelukkig toch zeker al 3 handen gespeeld.

Kaartdood

6200

pak een paar chips

PokerStars Hand #120308620112: Tournament #954590110, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2014/08/19 14:10:14 CET [2014/08/19 8:10:14 ET]
Table '954590110 170' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Griva42 (4233 in chips)
Seat 2: daarge (14136 in chips)
Seat 3: becgham (1526 in chips)
Seat 4: Sat_be (2692 in chips)
Seat 5: sergei2323 (3000 in chips)
Seat 6: novorus (4620 in chips)
Seat 7: enibas888 (3353 in chips)
Seat 8: chooseAriver (3503 in chips)
Seat 9: No Spang (5162 in chips)
Griva42: posts the ante 10
daarge: posts the ante 10
becgham: posts the ante 10
Sat_be: posts the ante 10
sergei2323: posts the ante 10
novorus: posts the ante 10
enibas888: posts the ante 10
chooseAriver: posts the ante 10
No Spang: posts the ante 10
Griva42: posts small blind 50
daarge: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {A-Spades}{K-Hearts}
becgham: folds
Sat_be: folds
sergei2323: raises 200 to 300
novorus: folds
enibas888: calls 300
chooseAriver: folds
No Spang: raises 1140 to 1440
Griva42: folds
daarge: folds
sergei2323: calls 1140
enibas888: folds
*** FLOP *** {A-Hearts}{7-Clubs}{A-Clubs}
sergei2323: checks
No Spang: bets 3712 and is all-in
sergei2323: folds
Uncalled bet (3712) returned to No Spang
No Spang collected 3420 from pot
No Spang: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 3420 | Rake 0
Board {A-Hearts}{7-Clubs}{A-Clubs}
Seat 1: Griva42 (small blind) folded before Flop
Seat 2: daarge (big blind) folded before Flop
Seat 3: becgham folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Sat_be folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: sergei2323 folded on the Flop
Seat 6: novorus folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: enibas888 folded before Flop
Seat 8: chooseAriver folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: No Spang (button) collected (3420)

verlies chips

PokerStars Hand #120308503110: Tournament #954590110, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/08/19 14:06:25 CET [2014/08/19 8:06:25 ET]
Table '954590110 170' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Griva42 (4812 in chips)
Seat 2: daarge (14156 in chips)
Seat 3: becgham (1775 in chips)
Seat 4: Sat_be (2592 in chips)
Seat 5: Eolin802 (3705 in chips)
Seat 6: novorus (4840 in chips)
Seat 7: enibas888 (3093 in chips)
Seat 8: chooseAriver (2455 in chips)
Seat 9: No Spang (5492 in chips)
novorus: posts small blind 40
enibas888: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {8-Hearts}{8-Clubs}
chooseAriver: folds
No Spang: raises 80 to 160
Griva42: folds
daarge: folds
becgham: folds
Sat_be: folds
Eolin802: folds
novorus: folds
enibas888: raises 2933 to 3093 and is all-in
No Spang: folds
Uncalled bet (2933) returned to enibas888
enibas888 collected 360 from pot
enibas888: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 360 | Rake 0
Seat 1: Griva42 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: daarge folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: becgham folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Sat_be folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Eolin802 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: novorus (small blind) folded before Flop
Seat 7: enibas888 (big blind) collected (360)
Seat 8: chooseAriver folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: No Spang folded before Flop

dat ook ;p

5492

EERBEEKNL schreef

d3fix schreef

PokerStars Hand #120307808728: Tournament #954590110, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2014/08/19 13:41:59 CET [2014/08/19 7:41:59 ET]
Table '954590110 100' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: besson2 (3605 in chips)
Seat 2: mrb111 (2630 in chips)
Seat 3: DonkeyMadnes (3000 in chips)
Seat 4: I@-sebbi-@I (3140 in chips)
Seat 5: D3Fix (3374 in chips)
Seat 6: youjiman (3000 in chips)
Seat 7: katsugo29 (2880 in chips)
Seat 8: toonnie1 (2690 in chips)
Seat 9: shpongle12 (2930 in chips)
shpongle12: posts small blind 20
besson2: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to D3Fix {10-Hearts}{J-Clubs}
mrb111: folds
DonkeyMadnes: folds
I@-sebbi-@I: calls 40
D3Fix: raises 80 to 120
youjiman: folds
katsugo29: raises 200 to 320
toonnie1: folds
shpongle12: folds
besson2: folds
I@-sebbi-@I: calls 280
D3Fix: calls 200
*** FLOP *** {9-Hearts}{2-Diamonds}{7-Spades}
I@-sebbi-@I: checks
D3Fix: bets 510
katsugo29: raises 2050 to 2560 and is all-in
I@-sebbi-@I: folds
D3Fix: folds
Uncalled bet (2050) returned to katsugo29
katsugo29 collected 2040 from pot
katsugo29: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 2040 | Rake 0
Board {9-Hearts}{2-Diamonds}{7-Spades}
Seat 1: besson2 (big blind) folded before Flop
Seat 2: mrb111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: DonkeyMadnes folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: I@-sebbi-@I folded on the Flop
Seat 5: D3Fix folded on the Flop
Seat 6: youjiman folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: katsugo29 collected (2040)
Seat 8: toonnie1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: shpongle12 (small blind) folded before Flop

Info
Mja, had ik hier moeten shoven?

nee want je 3 bet openen slaat al 0

fold pre na 4bet

First action

PokerStars Hand #120308131771: Tournament #954590110, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2014/08/19 13:53:06 CET [2014/08/19 7:53:06 ET]
Table '954590110 170' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Griva42 (4632 in chips)
Seat 2: daarge (14246 in chips)
Seat 3: Malya10 (6300 in chips)
Seat 4: Sat_be (2632 in chips)
Seat 5: Eolin802 (3825 in chips)
Seat 6: SpadeK666 (908 in chips)
Seat 7: toegang840 (1729 in chips)
Seat 8: chooseAriver (2880 in chips)
Seat 9: No Spang (2675 in chips)
No Spang: posts small blind 30
Griva42: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {K-Hearts}{K-Diamonds}
daarge: folds
Malya10: raises 60 to 120
Sat_be: folds
Eolin802: folds
SpadeK666: raises 788 to 908 and is all-in
toegang840: raises 821 to 1729 and is all-in
chooseAriver: folds
No Spang: raises 946 to 2675 and is all-in
Griva42: folds
Malya10: folds
Uncalled bet (946) returned to No Spang
*** FLOP *** {K-Clubs}{6-Spades}{3-Diamonds}
*** TURN *** {K-Clubs}{6-Spades}{3-Diamonds} {2-Spades}
*** RIVER *** {K-Clubs}{6-Spades}{3-Diamonds}{2-Spades} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
No Spang: shows {K-Hearts}{K-Diamonds} (three of a kind, Kings)
toegang840: shows {10-Diamonds}{10-Clubs} (a pair of Tens)
No Spang collected 1642 from side pot
SpadeK666: shows {J-Spades}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
No Spang collected 2904 from main pot
toegang840 finished the tournament in 1946th place
SpadeK666 finished the tournament in 1947th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4546 Main pot 2904. Side pot 1642. | Rake 0
Board {K-Clubs}{6-Spades}{3-Diamonds}{2-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: Griva42 (big blind) folded before Flop
Seat 2: daarge folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Malya10 folded before Flop
Seat 4: Sat_be folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Eolin802 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SpadeK666 showed {J-Spades}{J-Hearts} and lost with a pair of Jacks
Seat 7: toegang840 showed {10-Diamonds}{10-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 8: chooseAriver (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: No Spang (small blind) showed {K-Hearts}{K-Diamonds} and won (4546) with three of a kind, Kings

bet flop (a5ss)

Oplossing: Aan & uit & aan.

Denk dat het roteerdingetje op tilt was.

Idd

Klopt, dat snapte ik gelukkig wel. Alleen hij blijft dwarsliggend en gaat niet staand.

Bij een iphone van beneden naar boven alleen it aint working!

Snap et niet tilt

Waar kan ik dat doen?

Kan het correcte topic niet vinden.

Iphone ... Chrome ... Kan niet meer kantelen volgens mij nergens verkeerd op gedrukt.

Iemand enig idee?

Voor de duidelijkheid (ohjeej) ik heb de funds niet teruggestuurd naar Eerbeek.

Maakt wat makkelijker voor jou straks Djerdjan.

nvmmm

Is goed zo ivm afhandeling.

Top en bedankt.

156789623