Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

01011001

Naam:Tim
Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Hand #120069583806: Tournament #949999078, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2014/08/14 0:07:36 CET [2014/08/13 18:07:36 ET]
Table '949999078 9' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: MarakaiboZZ (3000 in chips)
Seat 2: playpokermen (2916 in chips)
Seat 3: ddddaaaa007 (2715 in chips)
Seat 4: No Spang (3507 in chips)
Seat 5: ELFINO226 (2660 in chips)
Seat 6: ADJ9 (5770 in chips)
Seat 7: RomfordRobot (3242 in chips)
Seat 8: THENUTS1888 (4308 in chips)
Seat 9: hansjonas76 (3000 in chips)
THENUTS1888: posts small blind 20
hansjonas76: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {Q-Hearts}{Q-Diamonds}
MarakaiboZZ: folds
playpokermen: raises 80 to 120
ddddaaaa007: folds
No Spang: raises 160 to 280
ELFINO226: calls 280
ADJ9: folds
RomfordRobot: folds
THENUTS1888: calls 260
hansjonas76: folds
playpokermen: calls 160
*** FLOP *** {10-Spades}{6-Clubs}{3-Hearts}
THENUTS1888: checks
playpokermen: checks
No Spang: bets 720
ELFINO226: calls 720
THENUTS1888: folds
playpokermen: folds
*** TURN *** {10-Spades}{6-Clubs}{3-Hearts} {5-Spades}
No Spang: bets 2507 and is all-in
ELFINO226: calls 1660 and is all-in
Uncalled bet (847) returned to No Spang
*** RIVER *** {10-Spades}{6-Clubs}{3-Hearts}{5-Spades} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
No Spang: shows {Q-Hearts}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
ELFINO226: shows {A-Clubs}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
No Spang collected 5920 from pot
ELFINO226 finished the tournament in 2383rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 5920 | Rake 0
Board {10-Spades}{6-Clubs}{3-Hearts}{5-Spades}{7-Spades}
Seat 1: MarakaiboZZ folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: playpokermen folded on the Flop
Seat 3: ddddaaaa007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: No Spang showed {Q-Hearts}{Q-Diamonds} and won (5920) with a pair of Queens
Seat 5: ELFINO226 showed {A-Clubs}{10-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 6: ADJ9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: RomfordRobot (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: THENUTS1888 (small blind) folded on the Flop
Seat 9: hansjonas76 (big blind) folded before Flop

2245 $10.50 SKO - out (0 kos)
2300 $2.75 - 3015
2315 $2.20T 6m - 6622
23:30 13.50ko - out (0 kos)
2330 $4.40Big - 3527
2345 11 t - 2945
0000 $4.40t psko -
0015 2.20T 6max -
0045 $4.40T zoom -

Mehh

PokerStars Hand #120068596227: Tournament #949976523, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level II (20/40) - 2014/08/13 23:43:55 CET [2014/08/13 17:43:55 ET]
Table '949976523 16' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: PedroV23 (3409 in chips)
Seat 2: Grisha813 (2865 in chips)
Seat 3: SZCZEPAN002 (2393 in chips)
Seat 4: liomaceisa (3000 in chips)
Seat 5: towelie1804 (3578 in chips)
Seat 6: ExplozivBoom (2613 in chips)
Seat 7: nzlking (2690 in chips)
Seat 8: SaoJorge2222 (3085 in chips)
Seat 9: No Spang (3210 in chips)
SZCZEPAN002: posts small blind 20
liomaceisa: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {K-Clubs}{A-Hearts}
towelie1804: folds
ExplozivBoom: raises 80 to 120
nzlking: folds
SaoJorge2222: folds
No Spang: calls 120
PedroV23: folds
Grisha813: folds
SZCZEPAN002: calls 100
liomaceisa: raises 355 to 475
ExplozivBoom: calls 355
No Spang: calls 355
SZCZEPAN002: raises 1918 to 2393 and is all-in
liomaceisa: raises 607 to 3000 and is all-in
ExplozivBoom: folds
No Spang: calls 2525
*** FLOP *** {9-Spades}{J-Spades}{10-Hearts}
*** TURN *** {9-Spades}{J-Spades}{10-Hearts} {3-Clubs}
*** RIVER *** {9-Spades}{J-Spades}{10-Hearts}{3-Clubs} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
liomaceisa: shows {Q-Diamonds}{Q-Hearts} (a pair of Queens)
No Spang: shows {K-Clubs}{A-Hearts} (high card Ace)
liomaceisa collected 1214 from side pot
SZCZEPAN002: shows {8-Clubs}{8-Spades} (a pair of Eights)
liomaceisa collected 7654 from main pot
liomaceisa wins the $2.50 bounty for eliminating SZCZEPAN002
SZCZEPAN002 finished the tournament in 310th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8868 Main pot 7654. Side pot 1214. | Rake 0
Board {9-Spades}{J-Spades}{10-Hearts}{3-Clubs}{2-Diamonds}
Seat 1: PedroV23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Grisha813 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: SZCZEPAN002 (small blind) showed {8-Clubs}{8-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 4: liomaceisa (big blind) showed {Q-Diamonds}{Q-Hearts} and won (8868) with a pair of Queens
Seat 5: towelie1804 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ExplozivBoom folded before Flop
Seat 7: nzlking folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: SaoJorge2222 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: No Spang showed {K-Clubs}{A-Hearts} and lost with high card Ace

PokerStars Hand #120068710427: Tournament #949976523, $10.00+$2.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level II (20/40) - 2014/08/13 23:46:27 CET [2014/08/13 17:46:27 ET]
Table '949976523 16' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: PedroV23 (3409 in chips)
Seat 2: Grisha813 (2865 in chips)
Seat 3: strah76 (3000 in chips)
Seat 4: liomaceisa (8868 in chips)
Seat 5: towelie1804 (3558 in chips)
Seat 6: ExplozivBoom (1948 in chips)
Seat 7: nzlking (2650 in chips)
Seat 9: No Spang (460 in chips)
nzlking: posts small blind 20
No Spang: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {6-Diamonds}{6-Clubs}
PedroV23: raises 60 to 100
Grisha813: folds
strah76: calls 100
liomaceisa: raises 175 to 275
towelie1804: folds
ExplozivBoom: folds
nzlking: folds
No Spang: raises 185 to 460 and is all-in
PedroV23: folds
strah76: calls 360
liomaceisa: raises 8408 to 8868 and is all-in
strah76: calls 2540 and is all-in
Uncalled bet (5868) returned to liomaceisa
*** FLOP *** {7-Spades}{3-Clubs}{A-Spades}
*** TURN *** {7-Spades}{3-Clubs}{A-Spades} {2-Spades}
*** RIVER *** {7-Spades}{3-Clubs}{A-Spades}{2-Spades} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
strah76: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (three of a kind, Tens)
liomaceisa: shows {J-Diamonds}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
strah76 collected 5080 from side pot
No Spang: shows {6-Diamonds}{6-Clubs} (a pair of Sixes)
strah76 collected 1500 from main pot
strah76 wins the $2.50 bounty for eliminating No Spang
No Spang finished the tournament in 317th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6580 Main pot 1500. Side pot 5080. | Rake 0
Board {7-Spades}{3-Clubs}{A-Spades}{2-Spades}{10-Diamonds}
Seat 1: PedroV23 folded before Flop
Seat 2: Grisha813 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: strah76 showed {10-Clubs}{10-Hearts} and won (6580) with three of a kind, Tens
Seat 4: liomaceisa showed {J-Diamonds}{J-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 5: towelie1804 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ExplozivBoom (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: nzlking (small blind) folded before Flop
Seat 9: No Spang (big blind) showed {6-Diamonds}{6-Clubs} and lost with a pair of Sixes

PokerStars Hand #120068311407: Tournament #950000427, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2014/08/13 23:37:38 CET [2014/08/13 17:37:38 ET]
Table '950000427 9' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: fmartins91 (2870 in chips)
Seat 2: claudio39c (1493 in chips)
Seat 3: No Spang (2877 in chips)
Seat 4: No_to_peszek (4437 in chips)
Seat 5: NBBO (1837 in chips)
Seat 6: python52 (2533 in chips)
fmartins91: posts the ante 5
claudio39c: posts the ante 5
No Spang: posts the ante 5
No_to_peszek: posts the ante 5
NBBO: posts the ante 5
python52: posts the ante 5
claudio39c: posts small blind 30
No Spang: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {A-Clubs}{A-Hearts}
No_to_peszek: raises 60 to 120
NBBO: raises 60 to 180
python52: folds
fmartins91: folds
claudio39c: calls 150
No Spang: raises 360 to 540
No_to_peszek: folds
NBBO: calls 360
claudio39c: calls 360
*** FLOP *** {9-Hearts}{3-Hearts}{7-Diamonds}
claudio39c: bets 948 and is all-in
No Spang: calls 948
NBBO: raises 344 to 1292 and is all-in
No Spang: calls 344
*** TURN *** {9-Hearts}{3-Hearts}{7-Diamonds} {Q-Hearts}
fmartins91 is disconnected
*** RIVER *** {9-Hearts}{3-Hearts}{7-Diamonds}{Q-Hearts} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
No Spang: shows {A-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Aces)
NBBO: shows {A-Spades}{9-Clubs} (a pair of Nines)
No Spang collected 688 from side pot
claudio39c: shows {K-Diamonds}{3-Clubs} (a pair of Threes)
No Spang collected 4614 from main pot
NBBO finished the tournament in 1113th place
claudio39c finished the tournament in 1114th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5302 Main pot 4614. Side pot 688. | Rake 0
Board {9-Hearts}{3-Hearts}{7-Diamonds}{Q-Hearts}{8-Clubs}
Seat 1: fmartins91 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: claudio39c (small blind) showed {K-Diamonds}{3-Clubs} and lost with a pair of Threes
Seat 3: No Spang (big blind) showed {A-Clubs}{A-Hearts} and won (5302) with a pair of Aces
Seat 4: No_to_peszek folded before Flop
Seat 5: NBBO showed {A-Spades}{9-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 6: python52 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #120067719249: Tournament #949999022, $5.00+$5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2014/08/13 23:24:57 CET [2014/08/13 17:24:57 ET]
Table '949999022 118' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: LaBeSTi@ (1690 in chips)
Seat 2: sousa1091 (9755 in chips)
Seat 3: totovich (4286 in chips)
Seat 4: addo140 (3227 in chips)
Seat 5: vV-Freak-Zz (3595 in chips)
Seat 6: Leopard18 (2575 in chips)
Seat 7: kofi7878pl (6312 in chips)
Seat 8: No Spang (2665 in chips)
Seat 9: MarcelMavas (5785 in chips)
No Spang: posts small blind 30
MarcelMavas: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {10-Diamonds}{10-Spades}
LaBeSTi@: folds
sousa1091: folds
totovich: raises 120 to 180
addo140: folds
vV-Freak-Zz: calls 180
Leopard18: calls 180
kofi7878pl: folds
No Spang: calls 150
MarcelMavas: calls 120
*** FLOP *** {2-Spades}{9-Diamonds}{6-Diamonds}
No Spang: checks
MarcelMavas: bets 450
totovich: folds
vV-Freak-Zz: calls 450
Leopard18: calls 450
No Spang: raises 2035 to 2485 and is all-in
MarcelMavas: raises 3120 to 5605 and is all-in
vV-Freak-Zz: folds
Leopard18: folds
Uncalled bet (3120) returned to MarcelMavas
*** TURN *** {2-Spades}{9-Diamonds}{6-Diamonds} {A-Clubs}
*** RIVER *** {2-Spades}{9-Diamonds}{6-Diamonds}{A-Clubs} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
No Spang: shows {10-Diamonds}{10-Spades} (a pair of Tens)
MarcelMavas: shows {3-Diamonds}{J-Diamonds} (a flush, Jack high)
MarcelMavas collected 6770 from pot
MarcelMavas wins the $5 bounty for eliminating No Spang
No Spang finished the tournament in 1229th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6770 | Rake 0
Board {2-Spades}{9-Diamonds}{6-Diamonds}{A-Clubs}{8-Diamonds}
Seat 1: LaBeSTi@ folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: sousa1091 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: totovich folded on the Flop
Seat 4: addo140 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: vV-Freak-Zz folded on the Flop
Seat 6: Leopard18 folded on the Flop
Seat 7: kofi7878pl (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: No Spang (small blind) showed {10-Diamonds}{10-Spades} and lost with a pair of Tens
Seat 9: MarcelMavas (big blind) showed {3-Diamonds}{J-Diamonds} and won (6770) with a flush, Jack high

PokerStars Hand #120067793734: Tournament #950000427, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2014/08/13 23:26:31 CET [2014/08/13 17:26:31 ET]
Table '950000427 9' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: rmpkrbr (4206 in chips)
Seat 2: GrafVolskiu (2707 in chips)
Seat 3: No Spang (3519 in chips)
Seat 4: No_to_peszek (2905 in chips)
Seat 5: NBBO (2672 in chips)
Seat 6: python52 (1991 in chips)
GrafVolskiu: posts small blind 20
No Spang: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {5-Clubs}{5-Diamonds}
No_to_peszek: folds
NBBO: folds
python52: folds
rmpkrbr: folds
GrafVolskiu: raises 92 to 132
No Spang: raises 148 to 280
GrafVolskiu: raises 440 to 720
No Spang: folds
Uncalled bet (440) returned to GrafVolskiu
GrafVolskiu collected 560 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 560 | Rake 0
Seat 1: rmpkrbr (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: GrafVolskiu (small blind) collected (560)
Seat 3: No Spang (big blind) folded before Flop
Seat 4: No_to_peszek folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: NBBO folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: python52 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #120067793734: Tournament #950000427, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level III (20/40) - 2014/08/13 23:26:31 CET [2014/08/13 17:26:31 ET]
Table '950000427 9' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: rmpkrbr (4206 in chips)
Seat 2: GrafVolskiu (2707 in chips)
Seat 3: No Spang (3519 in chips)
Seat 4: No_to_peszek (2905 in chips)
Seat 5: NBBO (2672 in chips)
Seat 6: python52 (1991 in chips)
GrafVolskiu: posts small blind 20
No Spang: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {5-Clubs}{5-Diamonds}
No_to_peszek: folds
NBBO: folds
python52: folds
rmpkrbr: folds
GrafVolskiu: raises 92 to 132
No Spang: raises 148 to 280
GrafVolskiu: raises 440 to 720
No Spang: folds
Uncalled bet (440) returned to GrafVolskiu
GrafVolskiu collected 560 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 560 | Rake 0
Seat 1: rmpkrbr (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: GrafVolskiu (small blind) collected (560)
Seat 3: No Spang (big blind) folded before Flop
Seat 4: No_to_peszek folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: NBBO folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: python52 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #120067690595: Tournament #950000427, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/08/13 23:24:21 CET [2014/08/13 17:24:21 ET]
Table '950000427 9' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: rmpkrbr (4106 in chips)
Seat 2: GrafVolskiu (2852 in chips)
Seat 3: No Spang (2409 in chips)
Seat 4: No_to_peszek (2905 in chips)
Seat 5: NBBO (2687 in chips)
Seat 6: python52 (3041 in chips)
NBBO: posts small blind 15
python52: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {8-Diamonds}{8-Clubs}
rmpkrbr: folds
GrafVolskiu: raises 45 to 75
No Spang: raises 90 to 165
No_to_peszek: folds
NBBO: folds
python52: calls 135
GrafVolskiu: calls 90
*** FLOP *** {4-Spades}{3-Spades}{3-Clubs}
python52: bets 255
GrafVolskiu: folds
No Spang: calls 255
*** TURN *** {4-Spades}{3-Spades}{3-Clubs} {3-Hearts}
python52: bets 510
No Spang: raises 1479 to 1989 and is all-in
python52: folds
Uncalled bet (1479) returned to No Spang
No Spang collected 2040 from pot
No Spang: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 2040 | Rake 0
Board {4-Spades}{3-Spades}{3-Clubs}{3-Hearts}
Seat 1: rmpkrbr folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: GrafVolskiu folded on the Flop
Seat 3: No Spang collected (2040)
Seat 4: No_to_peszek (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: NBBO (small blind) folded before Flop
Seat 6: python52 (big blind) folded on the Turn

PokerStars Hand #120067513616: Tournament #950000427, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/08/13 23:20:38 CET [2014/08/13 17:20:38 ET]
Table '950000427 9' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: rmpkrbr (3020 in chips)
Seat 2: GrafVolskiu (2970 in chips)
Seat 3: No Spang (3000 in chips)
Seat 4: No_to_peszek (2950 in chips)
Seat 5: NBBO (2790 in chips)
Seat 6: python52 (3270 in chips)
GrafVolskiu: posts small blind 15
No Spang: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {9-Hearts}{J-Spades}
No_to_peszek: folds
NBBO: folds
python52: folds
rmpkrbr: raises 30 to 60
GrafVolskiu: folds
No Spang: calls 30
*** FLOP *** {7-Spades}{3-Hearts}{4-Clubs}
No Spang: checks
rmpkrbr: checks
*** TURN *** {7-Spades}{3-Hearts}{4-Clubs} {9-Diamonds}
No Spang: bets 75
rmpkrbr: raises 142 to 217
No Spang: calls 142
*** RIVER *** {7-Spades}{3-Hearts}{4-Clubs}{9-Diamonds} {4-Diamonds}
No Spang: checks
rmpkrbr: bets 284
No Spang: calls 284
*** SHOW DOWN ***
rmpkrbr: shows {Q-Diamonds}{9-Clubs} (two pair, Nines and Fours)
No Spang: mucks hand
rmpkrbr collected 1137 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1137 | Rake 0
Board {7-Spades}{3-Hearts}{4-Clubs}{9-Diamonds}{4-Diamonds}
Seat 1: rmpkrbr (button) showed {Q-Diamonds}{9-Clubs} and won (1137) with two pair, Nines and Fours
Seat 2: GrafVolskiu (small blind) folded before Flop
Seat 3: No Spang (big blind) mucked {9-Hearts}{J-Spades}
Seat 4: No_to_peszek folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: NBBO folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: python52 folded before Flop (didn't bet)

Tyty Big Grin

thefox27 schreef

01011001 schreef

nick: No Spang

Thx Fox Thumbs Up

zet me nu niet te kakken he?

Moet ik mezelf jinxen of wa? ROFL

Gl Sil

nick: No Spang

Thx Fox Thumbs Up

confirm

Graag!

Net thuis morgen over op nachtdienst dus een latertje zou goed uitkomen.

Kan atm nog geen lijstje maken (powershower) evt suggesties welkom.

En mocht ik het niet worden s6 met je backing!

Gl Hans solid grind!

~3.50

Glgl

no spang

voorkeur ook naar de 4.40 psko

Key en busthand

*********** # 35 **************
PokerStars Hand #119758069539: Tournament #946398489, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2014/08/06 21:16:47 CET [2014/08/06 15:16:47 ET]
Table '946398489 369' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: obradovich (1811 in chips)
Seat 2: Tornando (4350 in chips)
Seat 3: Siirike (1978 in chips)
Seat 4: No Spang (5767 in chips)
Seat 5: cearapoker26 (2230 in chips)
Seat 6: dopehead4 (3253 in chips)
Seat 7: jimdimlim (8904 in chips)
Seat 8: RalfFromSteg (8360 in chips)
Seat 9: Morcego77 (1898 in chips)
obradovich: posts the ante 10
Tornando: posts the ante 10
Siirike: posts the ante 10
No Spang: posts the ante 10
cearapoker26: posts the ante 10
dopehead4: posts the ante 10
jimdimlim: posts the ante 10
RalfFromSteg: posts the ante 10
Morcego77: posts the ante 10
jimdimlim: posts small blind 50
RalfFromSteg: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {9-Spades}{10-Spades}
Morcego77: raises 100 to 200
obradovich: folds
Tornando: folds
Siirike: folds
No Spang: calls 200
cearapoker26: folds
dopehead4: calls 200
jimdimlim: calls 150
RalfFromSteg: folds
*** FLOP *** {A-Diamonds}{9-Diamonds}{9-Hearts}
jimdimlim: checks
Morcego77: checks
No Spang: checks
dopehead4: checks
*** TURN *** {A-Diamonds}{9-Diamonds}{9-Hearts} {8-Hearts}
jimdimlim: checks
Morcego77: checks
No Spang: bets 440
dopehead4: folds
jimdimlim: folds
Morcego77: calls 440
*** RIVER *** {A-Diamonds}{9-Diamonds}{9-Hearts}{8-Hearts} {6-Spades}
Morcego77: checks
No Spang: bets 5117 and is all-in
Morcego77: calls 1248 and is all-in
Uncalled bet (3869) returned to No Spang
*** SHOW DOWN ***
No Spang: shows {9-Spades}{10-Spades} (three of a kind, Nines)
Morcego77: shows {A-Spades}{A-Hearts} (a full house, Aces full of Nines)
Morcego77 collected 4366 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4366 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{9-Diamonds}{9-Hearts}{8-Hearts}{6-Spades}
Seat 1: obradovich folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Tornando folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Siirike folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: No Spang showed {9-Spades}{10-Spades} and lost with three of a kind, Nines
Seat 5: cearapoker26 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: dopehead4 (button) folded on the Turn
Seat 7: jimdimlim (small blind) folded on the Turn
Seat 8: RalfFromSteg (big blind) folded before Flop
Seat 9: Morcego77 showed {A-Spades}{A-Hearts} and won (4366) with a full house, Aces full of Nines

Wou river bijna nog behind checken maar goed is achteraf en makkelijk praten.

PokerStars Hand #119759540498: Tournament #946398489, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/08/06 21:46:04 CET [2014/08/06 15:46:04 ET]
Table '946398489 361' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: jinji men (4309 in chips)
Seat 2: Wyindywidua (3524 in chips)
Seat 3: vinegarvera (5272 in chips)
Seat 4: No Spang (2829 in chips)
Seat 5: Mirce_ze_7 (4729 in chips)
Seat 6: supergregory (15413 in chips)
Seat 7: m0ura0886 (7220 in chips)
Seat 8: aiwasszg (7937 in chips)
Seat 9: Khelsurion (5418 in chips)
jinji men: posts the ante 25
Wyindywidua: posts the ante 25
vinegarvera: posts the ante 25
No Spang: posts the ante 25
Mirce_ze_7: posts the ante 25
supergregory: posts the ante 25
m0ura0886: posts the ante 25
aiwasszg: posts the ante 25
Khelsurion: posts the ante 25
supergregory: posts small blind 100
m0ura0886: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {8-Hearts}{K-Spades}
aiwasszg: folds
Khelsurion: folds
jinji men: folds
Wyindywidua: folds
vinegarvera: raises 200 to 400
No Spang: raises 2404 to 2804 and is all-in
Mirce_ze_7: folds
supergregory: folds
m0ura0886: folds
vinegarvera: calls 2404
*** FLOP *** {A-Hearts}{A-Spades}{9-Clubs}
*** TURN *** {A-Hearts}{A-Spades}{9-Clubs} {7-Spades}
*** RIVER *** {A-Hearts}{A-Spades}{9-Clubs}{7-Spades} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
vinegarvera: shows {Q-Hearts}{A-Diamonds} (a full house, Aces full of Nines)
No Spang: shows {8-Hearts}{K-Spades} (two pair, Aces and Nines)
vinegarvera collected 6133 from pot
No Spang finished the tournament in 3323rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 6133 | Rake 0
Board {A-Hearts}{A-Spades}{9-Clubs}{7-Spades}{9-Diamonds}
Seat 1: jinji men folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Wyindywidua folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: vinegarvera showed {Q-Hearts}{A-Diamonds} and won (6133) with a full house, Aces full of Nines
Seat 4: No Spang showed {8-Hearts}{K-Spades} and lost with two pair, Aces and Nines
Seat 5: Mirce_ze_7 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: supergregory (small blind) folded before Flop
Seat 7: m0ura0886 (big blind) folded before Flop
Seat 8: aiwasszg folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Khelsurion folded before Flop (didn't bet)

Misschien tikkie te makkelijk erin maar tafel was redelijk tight helaas verkeerde timing.

Bedankt voor de backing en gl 2 zeh rest

Busto

Minraise ik shove K8 vs AQ. Tafel was redelijk tight late mss iets te licht erin.

Post handjes zometeen als ik thuis ben.

Lates? :o

Gl boys

Zit nog op mobiel ff eten halen handje zoek ik straks ff op.

Terug op 3,8k

9T vs AA op A99 multiway c/c b/c en hij checkt 2nd nuts op river ik shove helaas fold ie niet.

156789618