Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

01011001

Naam:Tim
Verstuur bericht

Forum Posts

kaartdood als een malle

PokerStars Hand #120258370947: Tournament #953611143, $5.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VII (200/400) - 2014/08/18 10:09:16 CET [2014/08/18 4:09:16 ET]
Table '953611143 16' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: MercyG (13185 in chips)
Seat 2: A(0_0)K (11985 in chips)
Seat 3: No Spang (2510 in chips)
Seat 4: NICKOSFP (2850 in chips)
Seat 5: newbieluck12 (5224 in chips)
Seat 6: tzogadorak13 (9485 in chips)
MercyG: posts the ante 80
A(0_0)K: posts the ante 80
No Spang: posts the ante 80
NICKOSFP: posts the ante 80
newbieluck12: posts the ante 80
tzogadorak13: posts the ante 80
MercyG: posts small blind 200
A(0_0)K: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {10-Clubs}{8-Clubs}
No Spang: raises 2030 to 2430 and is all-in
NICKOSFP: folds
newbieluck12: folds
tzogadorak13: folds
MercyG: folds
A(0_0)K: calls 2030
*** FLOP *** {K-Hearts}{3-Spades}{J-Hearts}
*** TURN *** {K-Hearts}{3-Spades}{J-Hearts} {6-Clubs}
*** RIVER *** {K-Hearts}{3-Spades}{J-Hearts}{6-Clubs} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
A(0_0)K: shows {A-Spades}{J-Diamonds} (a pair of Jacks)
No Spang: shows {10-Clubs}{8-Clubs} (high card King)
A(0_0)K collected 5540 from pot
No Spang finished the tournament in 230th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5540 | Rake 0
Board {K-Hearts}{3-Spades}{J-Hearts}{6-Clubs}{2-Diamonds}
Seat 1: MercyG (small blind) folded before Flop
Seat 2: A(0_0)K (big blind) showed {A-Spades}{J-Diamonds} and won (5540) with a pair of Jacks
Seat 3: No Spang showed {10-Clubs}{8-Clubs} and lost with high card King
Seat 4: NICKOSFP folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: newbieluck12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: tzogadorak13 (button) folded before Flop (didn't bet)

bedankt voor de backing

3k

Graag

No Spang

Gl!

5.50
5.40
8.80
22
11
4.40
11

No Spang

Gogo

helaas lok een ai uit helaas geen tripple

PokerStars Hand #120219109041: Tournament #950000721, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/08/17 14:31:44 CET [2014/08/17 8:31:44 ET]
Table '950000721 94' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: kev3hawk (2068 in chips)
Seat 2: v.Doctore (4660 in chips)
Seat 3: vasso515 (12370 in chips)
Seat 4: krogx (12099 in chips)
Seat 5: AbzisaLedge (12538 in chips)
Seat 6: No Spang (4328 in chips)
Seat 7: c_mygind (4180 in chips)
Seat 8: sabaka997 (7935 in chips)
Seat 9: Alexandr_gam (2560 in chips)
kev3hawk: posts the ante 30
v.Doctore: posts the ante 30
vasso515: posts the ante 30
krogx: posts the ante 30
AbzisaLedge: posts the ante 30
No Spang: posts the ante 30
c_mygind: posts the ante 30
sabaka997: posts the ante 30
Alexandr_gam: posts the ante 30
Alexandr_gam: posts small blind 125
kev3hawk: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {A-Spades}{Q-Clubs}
v.Doctore: folds
vasso515: folds
krogx: calls 250
AbzisaLedge: folds
No Spang: calls 250
c_mygind: folds
sabaka997: calls 250
Alexandr_gam: raises 2280 to 2530 and is all-in
kev3hawk: folds
krogx: calls 2280
No Spang: raises 1768 to 4298 and is all-in
sabaka997: folds
krogx: calls 1768
*** FLOP *** {K-Clubs}{9-Diamonds}{7-Hearts}
*** TURN *** {K-Clubs}{9-Diamonds}{7-Hearts} {9-Clubs}
*** RIVER *** {K-Clubs}{9-Diamonds}{7-Hearts}{9-Clubs} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
krogx: shows {K-Hearts}{J-Hearts} (two pair, Kings and Nines)
No Spang: shows {A-Spades}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Nines)
krogx collected 3536 from side pot
Alexandr_gam: shows {6-Clubs}{6-Spades} (two pair, Nines and Sixes)
krogx collected 8360 from main pot
No Spang finished the tournament in 2951st place
Alexandr_gam finished the tournament in 2952nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 11896 Main pot 8360. Side pot 3536. | Rake 0
Board {K-Clubs}{9-Diamonds}{7-Hearts}{9-Clubs}{Q-Diamonds}
Seat 1: kev3hawk (big blind) folded before Flop
Seat 2: v.Doctore folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: vasso515 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: krogx showed {K-Hearts}{J-Hearts} and won (11896) with two pair, Kings and Nines
Seat 5: AbzisaLedge folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: No Spang showed {A-Spades}{Q-Clubs} and lost with two pair, Queens and Nines
Seat 7: c_mygind folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: sabaka997 (button) folded before Flop
Seat 9: Alexandr_gam (small blind) showed {6-Clubs}{6-Spades} and lost with two pair, Nines and Sixes

bedankt voor de backing

*********** # 3 **************
PokerStars Hand #120218639084: Tournament #950000721, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/08/17 14:17:18 CET [2014/08/17 8:17:18 ET]
Table '950000721 94' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Happymeo (8857 in chips)
Seat 2: MiroCats (3102 in chips)
Seat 3: vasso515 (4055 in chips)
Seat 4: krogx (3000 in chips)
Seat 5: AbzisaLedge (13040 in chips)
Seat 6: No Spang (5086 in chips)
Seat 7: c_mygind (4390 in chips)
Seat 8: sabaka997 (4695 in chips)
Seat 9: LiMcologne (2690 in chips)
Happymeo: posts the ante 15
MiroCats: posts the ante 15
vasso515: posts the ante 15
krogx: posts the ante 15
AbzisaLedge: posts the ante 15
No Spang: posts the ante 15
c_mygind: posts the ante 15
sabaka997: posts the ante 15
LiMcologne: posts the ante 15
sabaka997: posts small blind 60
LiMcologne: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {K-Diamonds}{A-Spades}
Happymeo: folds
MiroCats: folds
vasso515: calls 120
krogx: folds
AbzisaLedge: calls 120
No Spang: raises 350 to 470
c_mygind: folds
sabaka997: folds
LiMcologne: folds
vasso515: calls 350
AbzisaLedge: calls 350
*** FLOP *** {A-Diamonds}{5-Clubs}{2-Hearts}
vasso515: checks
AbzisaLedge: checks
No Spang: bets 770
vasso515: folds
AbzisaLedge: calls 770
*** TURN *** {A-Diamonds}{5-Clubs}{2-Hearts} {4-Diamonds}
AbzisaLedge: checks
No Spang: checks
*** RIVER *** {A-Diamonds}{5-Clubs}{2-Hearts}{4-Diamonds} {3-Hearts}
AbzisaLedge: bets 11785 and is all-in
No Spang: calls 3831 and is all-in
Uncalled bet (7954) returned to AbzisaLedge
*** SHOW DOWN ***
AbzisaLedge: shows {3-Spades}{5-Spades} (a straight, Ace to Five)
No Spang: shows {K-Diamonds}{A-Spades} (a straight, Ace to Five)
AbzisaLedge collected 5464 from pot
No Spang collected 5463 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10927 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{5-Clubs}{2-Hearts}{4-Diamonds}{3-Hearts}
Seat 1: Happymeo folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: MiroCats folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: vasso515 folded on the Flop
Seat 4: krogx folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: AbzisaLedge showed {3-Spades}{5-Spades} and won (5464) with a straight, Ace to Five
Seat 6: No Spang showed {K-Diamonds}{A-Spades} and won (5463) with a straight, Ace to Five
Seat 7: c_mygind (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: sabaka997 (small blind) folded before Flop
Seat 9: LiMcologne (big blind) folded before Flop

6200

6100

Kk vs QT vs JJ pfai kkxxx

Verlies klein potje.

1e hand ajo bb utg allin voor 280 rrf

Ty, gl all!

Graag

Kan zijn dat ik een tijdje op mobiel speel.

No Spang

Ft 50/50?

Glgl!

.

Had wel wat meer uit de 4.40 kunnen halen de andere toernooien runde ik redelijk kak.

$ onderweg.

Bedankt voor de backing Spin.

PokerStars Hand #120076521991: Tournament #949999078, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (1000/2000) - 2014/08/14 3:42:06 CET [2014/08/13 21:42:06 ET]
Table '949999078 41' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: No Spang (32524 in chips)
Seat 2: digdig56 (64616 in chips)
Seat 3: GREen33b (23157 in chips)
Seat 4: kiamne (39675 in chips)
Seat 5: jpcnob (227277 in chips)
Seat 6: theoemil (91927 in chips)
Seat 7: A4ALL (31054 in chips)
Seat 8: shizz (20303 in chips)
Seat 9: PATOLOKO1 (43143 in chips)
No Spang: posts the ante 250
digdig56: posts the ante 250
GREen33b: posts the ante 250
kiamne: posts the ante 250
jpcnob: posts the ante 250
theoemil: posts the ante 250
A4ALL: posts the ante 250
shizz: posts the ante 250
PATOLOKO1: posts the ante 250
digdig56: posts small blind 1000
GREen33b: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {10-Clubs}{10-Diamonds}
kiamne: folds
jpcnob: folds
theoemil: folds
A4ALL: folds
shizz: folds
PATOLOKO1: raises 2000 to 4000
No Spang: raises 28274 to 32274 and is all-in
digdig56: folds
GREen33b: folds
PATOLOKO1: calls 28274
*** FLOP *** {2-Diamonds}{7-Hearts}{9-Clubs}
*** TURN *** {2-Diamonds}{7-Hearts}{9-Clubs} {7-Spades}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{7-Hearts}{9-Clubs}{7-Spades} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
PATOLOKO1: shows {K-Hearts}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Sevens)
No Spang: shows {10-Clubs}{10-Diamonds} (two pair, Tens and Sevens)
PATOLOKO1 collected 69798 from pot
No Spang finished the tournament in 235th place and received $11.84.
*** SUMMARY ***
Total pot 69798 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{7-Hearts}{9-Clubs}{7-Spades}{4-Diamonds}
Seat 1: No Spang (button) showed {10-Clubs}{10-Diamonds} and lost with two pair, Tens and Sevens
Seat 2: digdig56 (small blind) folded before Flop
Seat 3: GREen33b (big blind) folded before Flop
Seat 4: kiamne folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: jpcnob folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: theoemil folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: A4ALL folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: shizz folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: PATOLOKO1 showed {K-Hearts}{K-Diamonds} and won (69798) with two pair, Kings and Sevens

PokerStars Hand #120076194520: Tournament #949999078, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXI (800/1600) - 2014/08/14 3:28:44 CET [2014/08/13 21:28:44 ET]
Table '949999078 117' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: corrosivusss (18619 in chips)
Seat 2: Badchipmunk (122288 in chips)
Seat 3: ak99bk (57358 in chips)
Seat 4: 1massey1 (77551 in chips)
Seat 5: Kaci9 (43613 in chips)
Seat 6: No Spang (41859 in chips)
Seat 7: kmoneyd40 (19659 in chips)
Seat 8: lipeabruzzi (24165 in chips)
Seat 9: nmafra7 (25396 in chips)
corrosivusss: posts the ante 200
Badchipmunk: posts the ante 200
ak99bk: posts the ante 200
1massey1: posts the ante 200
Kaci9: posts the ante 200
No Spang: posts the ante 200
kmoneyd40: posts the ante 200
lipeabruzzi: posts the ante 200
nmafra7: posts the ante 200
No Spang: posts small blind 800
kmoneyd40: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {8-Clubs}{7-Spades}
lipeabruzzi: folds
nmafra7: folds
corrosivusss: folds
Badchipmunk: folds
ak99bk: folds
1massey1: calls 1600
Kaci9: folds
No Spang: calls 800
kmoneyd40: checks
*** FLOP *** {7-Hearts}{2-Spades}{5-Spades}
No Spang: checks
kmoneyd40: checks
1massey1: checks
*** TURN *** {7-Hearts}{2-Spades}{5-Spades} {J-Spades}
No Spang: bets 3200
kmoneyd40: folds
1massey1: calls 3200
*** RIVER *** {7-Hearts}{2-Spades}{5-Spades}{J-Spades} {8-Diamonds}
No Spang: bets 6400
1massey1: calls 6400
*** SHOW DOWN ***
No Spang: shows {8-Clubs}{7-Spades} (two pair, Eights and Sevens)
1massey1: mucks hand
No Spang collected 25800 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 25800 | Rake 0
Board {7-Hearts}{2-Spades}{5-Spades}{J-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: corrosivusss folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Badchipmunk folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ak99bk folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 1massey1 mucked {10-Spades}{J-Diamonds}
Seat 5: Kaci9 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: No Spang (small blind) showed {8-Clubs}{7-Spades} and won (25800) with two pair, Eights and Sevens
Seat 7: kmoneyd40 (big blind) folded on the Turn
Seat 8: lipeabruzzi folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: nmafra7 folded before Flop (didn't bet)

jaaaaaaaaaaaaaaaaa

PokerStars Hand #120075565130: Tournament #949999078, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIX (600/1200) - 2014/08/14 3:04:28 CET [2014/08/13 21:04:28 ET]
Table '949999078 228' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Rafatup (80034 in chips)
Seat 2: luasete (28763 in chips)
Seat 3: DEAR ELIANE (30954 in chips)
Seat 4: don-italia48 (57527 in chips)
Seat 5: wilksy1989 (32924 in chips)
Seat 6: Raphaelsss (7809 in chips)
Seat 7: WOODP€CK€R (2792 in chips)
Seat 8: No Spang (40841 in chips)
Seat 9: xx23xx (49926 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Rafatup: posts the ante 150
luasete: posts the ante 150
DEAR ELIANE: posts the ante 150
don-italia48: posts the ante 150
wilksy1989: posts the ante 150
Raphaelsss: posts the ante 150
WOODP€CK€R: posts the ante 150
No Spang: posts the ante 150
Rafatup: posts small blind 600
luasete: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to No Spang {3-Hearts}{9-Hearts}
DEAR ELIANE: folds
don-italia48: folds
wilksy1989: folds
Raphaelsss: folds
WOODP€CK€R: folds
No Spang: raises 1716 to 2916
Rafatup: folds
luasete: calls 1716
*** FLOP *** {3-Clubs}{K-Hearts}{J-Clubs}
luasete: bets 1200
No Spang: calls 1200
*** TURN *** {3-Clubs}{K-Hearts}{J-Clubs} {8-Spades}
luasete: bets 1200
No Spang: calls 1200
*** RIVER *** {3-Clubs}{K-Hearts}{J-Clubs}{8-Spades} {10-Clubs}
luasete: bets 1200
No Spang: raises 6000 to 7200
luasete: calls 6000
*** SHOW DOWN ***
No Spang: shows {3-Hearts}{9-Hearts} (a pair of Threes)
luasete: shows {6-Hearts}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
luasete collected 26832 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 26832 | Rake 0
Board {3-Clubs}{K-Hearts}{J-Clubs}{8-Spades}{10-Clubs}
Seat 1: Rafatup (small blind) folded before Flop
Seat 2: luasete (big blind) showed {6-Hearts}{K-Diamonds} and won (26832) with a pair of Kings
Seat 3: DEAR ELIANE folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: don-italia48 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: wilksy1989 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Raphaelsss folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: WOODP€CK€R folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: No Spang (button) showed {3-Hearts}{9-Hearts} and lost with a pair of Threes

kan niet veel slechter #$%#@%

4.40 big

47,5k

156789620