Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

1suus2

Mijn onderschrift:

http://twitter.com/sssuuusss
http://www.facebook.com/1suus2

Verstuur bericht

Forum Posts

googogoggoo

break 2

17:00 Big 8 (late reg)- exit

18:00 22 Big- 2478

18:15 8,80 500cap- 5854

18:30 Hot 11- 35080

18:45 5,40 KO- exit

19:15 8,80 500cap-1980

20:00 Big 11

20:45 4,40 T

21:00 5,50 T

+ $11 satje TCOOP-39- exit

PokerStars Hand #111061224479: Tournament #854634356, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2014/01/31 19:52:39 CET [2014/01/31 13:52:39 ET]
Table '854634356 369' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: ToonArmyFrog (2370 in chips)
Seat 2: EL PEZÃO (7643 in chips)
Seat 3: 1suus2 (18686 in chips)
Seat 4: inter51 (9552 in chips)
Seat 5: birgus (35398 in chips)
Seat 6: hollibs (25591 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 8: Saldos (12889 in chips)
Seat 9: insider_awm (10527 in chips)
ToonArmyFrog: posts the ante 70
EL PEZÃO: posts the ante 70
1suus2: posts the ante 70
inter51: posts the ante 70
birgus: posts the ante 70
Saldos: posts the ante 70
insider_awm: posts the ante 70
Saldos: posts small blind 300
insider_awm: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {A-Hearts}{A-Spades}
ToonArmyFrog: folds
EL PEZÃO: folds
1suus2: raises 660 to 1260
inter51: folds
birgus: calls 1260
Saldos: raises 11559 to 12819 and is all-in
insider_awm: folds
1suus2: raises 5797 to 18616 and is all-in
birgus: folds
Uncalled bet (5797) returned to 1suus2
*** FLOP *** {3-Spades}{2-Hearts}{J-Hearts}
*** TURN *** {3-Spades}{2-Hearts}{J-Hearts} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Spades}{2-Hearts}{J-Hearts}{3-Diamonds} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Saldos: shows {10-Clubs}{10-Spades} (two pair, Tens and Threes)
1suus2: shows {A-Hearts}{A-Spades} (a full house, Aces full of Threes)
1suus2 collected 27988 from pot
Saldos finished the tournament in 1379th place
*** SUMMARY ***
Total pot 27988 | Rake 0
Board {3-Spades}{2-Hearts}{J-Hearts}{3-Diamonds}{A-Clubs}
Seat 1: ToonArmyFrog folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: EL PEZÃO folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 1suus2 showed {A-Hearts}{A-Spades} and won (27988) with a full house, Aces full of Threes
Seat 4: inter51 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: birgus (button) folded before Flop
Seat 8: Saldos (small blind) showed {10-Clubs}{10-Spades} and lost with two pair, Tens and Threes
Seat 9: insider_awm (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #111060913911: Tournament #854634356, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/01/31 19:46:59 CET [2014/01/31 13:46:59 ET]
Table '854634356 269' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: clancywigam (16403 in chips)
Seat 2: Maxp40 (1660 in chips)
Seat 3: 1suus2 (8678 in chips)
Seat 4: Shankar825 (13766 in chips)
Seat 5: fozcoa1989 (9806 in chips)
Seat 7: krafra81 (22110 in chips)
Seat 8: tdduc243 (5672 in chips)
Seat 9: skvaier (7770 in chips)
clancywigam: posts the ante 60
Maxp40: posts the ante 60
1suus2: posts the ante 60
Shankar825: posts the ante 60
fozcoa1989: posts the ante 60
krafra81: posts the ante 60
tdduc243: posts the ante 60
skvaier: posts the ante 60
krafra81: posts small blind 250
tdduc243: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {10-Clubs}{10-Hearts}
skvaier: folds
clancywigam: folds
Maxp40: raises 1100 to 1600 and is all-in
1suus2: raises 7018 to 8618 and is all-in
Shankar825: raises 5088 to 13706 and is all-in
fozcoa1989: folds
krafra81: folds
tdduc243: folds
Uncalled bet (5088) returned to Shankar825
*** FLOP *** {7-Hearts}{9-Diamonds}{10-Spades}
*** TURN *** {7-Hearts}{9-Diamonds}{10-Spades} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Hearts}{9-Diamonds}{10-Spades}{Q-Diamonds} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
1suus2: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (three of a kind, Tens)
Shankar825: shows {4-Clubs}{4-Hearts} (a pair of Fours)
1suus2 collected 14036 from side pot
Maxp40: shows {J-Diamonds}{Q-Spades} (a pair of Queens)
1suus2 collected 6030 from main pot
Maxp40 finished the tournament in 1655th place
*** SUMMARY ***
Total pot 20066 Main pot 6030. Side pot 14036. | Rake 0
Board {7-Hearts}{9-Diamonds}{10-Spades}{Q-Diamonds}{6-Hearts}
Seat 1: clancywigam folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Maxp40 showed {J-Diamonds}{Q-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 3: 1suus2 showed {10-Clubs}{10-Hearts} and won (20066) with three of a kind, Tens
Seat 4: Shankar825 showed {4-Clubs}{4-Hearts} and lost with a pair of Fours
Seat 5: fozcoa1989 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: krafra81 (small blind) folded before Flop
Seat 8: tdduc243 (big blind) folded before Flop
Seat 9: skvaier folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #111060843068: Tournament #854631461, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/01/31 19:45:43 CET [2014/01/31 13:45:43 ET]
Table '854631461 126' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: gkavudthsqnf (25397 in chips)
Seat 2: LatzFatz (6160 in chips)
Seat 3: bfizz11 (8388 in chips)
Seat 4: Gendos920 (4481 in chips)
Seat 5: P-i-t.DqDoG (4310 in chips)
Seat 6: 1suus2 (656 in chips)
Seat 7: TheFinalAct (5375 in chips)
Seat 8: ALOCON (2965 in chips)
Seat 9: benzi1986 (5274 in chips)
gkavudthsqnf: posts the ante 25
LatzFatz: posts the ante 25
bfizz11: posts the ante 25
Gendos920: posts the ante 25
P-i-t.DqDoG: posts the ante 25
1suus2: posts the ante 25
TheFinalAct: posts the ante 25
ALOCON: posts the ante 25
benzi1986: posts the ante 25
LatzFatz: posts small blind 100
bfizz11: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {A-Clubs}{Q-Hearts}
Gendos920: folds
P-i-t.DqDoG: folds
1suus2: raises 431 to 631 and is all-in
TheFinalAct: folds
ALOCON: folds
benzi1986: folds
gkavudthsqnf: folds
LatzFatz: calls 531
bfizz11: folds
*** FLOP *** {2-Clubs}{10-Hearts}{Q-Spades}
*** TURN *** {2-Clubs}{10-Hearts}{Q-Spades} {2-Hearts}
*** RIVER *** {2-Clubs}{10-Hearts}{Q-Spades}{2-Hearts} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
LatzFatz: shows {10-Clubs}{A-Spades} (two pair, Tens and Deuces)
1suus2: shows {A-Clubs}{Q-Hearts} (two pair, Queens and Deuces)
1suus2 collected 1687 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1687 | Rake 0
Board {2-Clubs}{10-Hearts}{Q-Spades}{2-Hearts}{8-Clubs}
Seat 1: gkavudthsqnf (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: LatzFatz (small blind) showed {10-Clubs}{A-Spades} and lost with two pair, Tens and Deuces
Seat 3: bfizz11 (big blind) folded before Flop
Seat 4: Gendos920 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: P-i-t.DqDoG folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 1suus2 showed {A-Clubs}{Q-Hearts} and won (1687) with two pair, Queens and Deuces
Seat 7: TheFinalAct folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ALOCON folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: benzi1986 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #111060778418: Tournament #854631461, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/01/31 19:44:33 CET [2014/01/31 13:44:33 ET]
Table '854631461 126' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: gkavudthsqnf (25434 in chips)
Seat 2: LatzFatz (2955 in chips)
Seat 3: bfizz11 (8438 in chips)
Seat 4: Gendos920 (4531 in chips)
Seat 5: P-i-t.DqDoG (4360 in chips)
Seat 6: 1suus2 (3424 in chips)
Seat 7: TheFinalAct (5425 in chips)
Seat 8: ALOCON (3015 in chips)
Seat 9: benzi1986 (5424 in chips)
gkavudthsqnf: posts the ante 25
LatzFatz: posts the ante 25
bfizz11: posts the ante 25
Gendos920: posts the ante 25
P-i-t.DqDoG: posts the ante 25
1suus2: posts the ante 25
TheFinalAct: posts the ante 25
ALOCON: posts the ante 25
benzi1986: posts the ante 25
benzi1986: posts small blind 100
gkavudthsqnf: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {A-Diamonds}{Q-Diamonds}
LatzFatz: raises 400 to 600
bfizz11: folds
Gendos920: folds
P-i-t.DqDoG: folds
1suus2: raises 2799 to 3399 and is all-in
TheFinalAct: folds
ALOCON: folds
benzi1986: folds
gkavudthsqnf: folds
LatzFatz: calls 2330 and is all-in
Uncalled bet (469) returned to 1suus2
*** FLOP *** {Q-Spades}{3-Hearts}{5-Spades}
*** TURN *** {Q-Spades}{3-Hearts}{5-Spades} {J-Spades}
*** RIVER *** {Q-Spades}{3-Hearts}{5-Spades}{J-Spades} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
LatzFatz: shows {A-Clubs}{K-Spades} (a straight, Ten to Ace)
1suus2: shows {A-Diamonds}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
LatzFatz collected 6385 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6385 | Rake 0
Board {Q-Spades}{3-Hearts}{5-Spades}{J-Spades}{10-Hearts}
Seat 1: gkavudthsqnf (big blind) folded before Flop
Seat 2: LatzFatz showed {A-Clubs}{K-Spades} and won (6385) with a straight, Ten to Ace
Seat 3: bfizz11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Gendos920 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: P-i-t.DqDoG folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 1suus2 showed {A-Diamonds}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 7: TheFinalAct folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ALOCON (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: benzi1986 (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #111060530156: Tournament #854634356, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/01/31 19:40:05 CET [2014/01/31 13:40:05 ET]
Table '854634356 402' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Fin*Tutuola (4341 in chips)
Seat 2: MarcusG22 (8100 in chips)
Seat 3: 1suus2 (8913 in chips)
Seat 4: dan82mur (1960 in chips)
Seat 5: butch_dk (3249 in chips)
Seat 6: StøvsugerN (5870 in chips)
Seat 7: soria2000 (6246 in chips)
Seat 8: Garodjig (1645 in chips)
Seat 9: ERNEST517 (21530 in chips)
Fin*Tutuola: posts the ante 50
MarcusG22: posts the ante 50
1suus2: posts the ante 50
dan82mur: posts the ante 50
butch_dk: posts the ante 50
StøvsugerN: posts the ante 50
soria2000: posts the ante 50
Garodjig: posts the ante 50
ERNEST517: posts the ante 50
butch_dk: posts small blind 200
StøvsugerN: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {J-Hearts}{A-Clubs}
soria2000: folds
Garodjig: raises 1195 to 1595 and is all-in
ERNEST517: folds
Fin*Tutuola: folds
MarcusG22: folds
1suus2: raises 7268 to 8863 and is all-in
dan82mur: folds
butch_dk: folds
StøvsugerN: folds
Uncalled bet (7268) returned to 1suus2
*** FLOP *** {9-Spades}{7-Clubs}{K-Diamonds}
*** TURN *** {9-Spades}{7-Clubs}{K-Diamonds} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {9-Spades}{7-Clubs}{K-Diamonds}{Q-Hearts} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Garodjig: shows {Q-Clubs}{Q-Diamonds} (three of a kind, Queens)
1suus2: shows {J-Hearts}{A-Clubs} (a straight, Ten to Ace)
1suus2 collected 4240 from pot
Garodjig finished the tournament in 2118th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4240 | Rake 0
Board {9-Spades}{7-Clubs}{K-Diamonds}{Q-Hearts}{10-Diamonds}
Seat 1: Fin*Tutuola folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: MarcusG22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 1suus2 showed {J-Hearts}{A-Clubs} and won (4240) with a straight, Ten to Ace
Seat 4: dan82mur (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: butch_dk (small blind) folded before Flop
Seat 6: StøvsugerN (big blind) folded before Flop
Seat 7: soria2000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Garodjig showed {Q-Clubs}{Q-Diamonds} and lost with three of a kind, Queens
Seat 9: ERNEST517 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #111059634285: Tournament #854634356, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/01/31 19:24:04 CET [2014/01/31 13:24:04 ET]
Table '854634356 402' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Fin*Tutuola (6290 in chips)
Seat 2: MarcusG22 (10375 in chips)
Seat 3: 1suus2 (4394 in chips)
Seat 4: bontobee (2090 in chips)
Seat 5: butch_dk (1095 in chips)
Seat 6: StøvsugerN (4995 in chips)
Seat 7: soria2000 (8310 in chips)
Seat 8: Garodjig (2585 in chips)
Seat 9: ERNEST517 (18455 in chips)
Fin*Tutuola: posts the ante 25
MarcusG22: posts the ante 25
1suus2: posts the ante 25
bontobee: posts the ante 25
butch_dk: posts the ante 25
StøvsugerN: posts the ante 25
soria2000: posts the ante 25
Garodjig: posts the ante 25
ERNEST517: posts the ante 25
ERNEST517: posts small blind 100
Fin*Tutuola: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {Q-Diamonds}{Q-Clubs}
MarcusG22: folds
1suus2: raises 220 to 420
bontobee: folds
butch_dk: folds
StøvsugerN: folds
soria2000: raises 1365 to 1785
Garodjig: folds
ERNEST517: folds
Fin*Tutuola: folds
1suus2: raises 2584 to 4369 and is all-in
soria2000: calls 2584
*** FLOP *** {10-Diamonds}{5-Clubs}{9-Diamonds}
*** TURN *** {10-Diamonds}{5-Clubs}{9-Diamonds} {4-Clubs}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{5-Clubs}{9-Diamonds}{4-Clubs} {Q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
1suus2: shows {Q-Diamonds}{Q-Clubs} (three of a kind, Queens)
soria2000: shows {K-Spades}{A-Diamonds} (high card Ace)
1suus2 collected 9263 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9263 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{5-Clubs}{9-Diamonds}{4-Clubs}{Q-Hearts}
Seat 1: Fin*Tutuola (big blind) folded before Flop
Seat 2: MarcusG22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 1suus2 showed {Q-Diamonds}{Q-Clubs} and won (9263) with three of a kind, Queens
Seat 4: bontobee folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: butch_dk folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: StøvsugerN folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: soria2000 showed {K-Spades}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 8: Garodjig (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ERNEST517 (small blind) folded before Flop

ja joh blijf lekker 2 outers tgn me hitten.... exit 5.40t ko

PokerStars Hand #111059272385: Tournament #854631620, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/01/31 19:17:41 CET [2014/01/31 13:17:41 ET]
Table '854631620 230' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: urpoturo (9206 in chips)
Seat 2: dymarko (2699 in chips)
Seat 3: hasitelli24 (3000 in chips)
Seat 4: pokeretrogod (5765 in chips)
Seat 5: schaeng (3345 in chips)
Seat 6: 1suus2 (2790 in chips)
Seat 7: galt345 (6125 in chips)
Seat 8: FreshsCrew (2825 in chips)
Seat 9: CaVerNA-PI (3245 in chips)
galt345: posts small blind 100
FreshsCrew: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {A-Diamonds}{A-Hearts}
CaVerNA-PI: folds
urpoturo: folds
dymarko: folds
hasitelli24: folds
pokeretrogod: folds
schaeng: raises 200 to 400
1suus2: raises 2390 to 2790 and is all-in
galt345: folds
FreshsCrew: folds
schaeng: calls 2390
*** FLOP *** {4-Spades}{Q-Diamonds}{2-Clubs}
*** TURN *** {4-Spades}{Q-Diamonds}{2-Clubs} {9-Spades}
*** RIVER *** {4-Spades}{Q-Diamonds}{2-Clubs}{9-Spades} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
schaeng: shows {Q-Clubs}{Q-Hearts} (a full house, Queens full of Nines)
1suus2: shows {A-Diamonds}{A-Hearts} (two pair, Aces and Nines)
schaeng collected 5880 from pot
schaeng wins the $1 bounty for eliminating 1suus2
1suus2 finished the tournament in 1981st place
*** SUMMARY ***
Total pot 5880 | Rake 0
Board {4-Spades}{Q-Diamonds}{2-Clubs}{9-Spades}{9-Hearts}
Seat 1: urpoturo folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: dymarko folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: hasitelli24 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: pokeretrogod folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: schaeng showed {Q-Clubs}{Q-Hearts} and won (5880) with a full house, Queens full of Nines
Seat 6: 1suus2 (button) showed {A-Diamonds}{A-Hearts} and lost with two pair, Aces and Nines
Seat 7: galt345 (small blind) folded before Flop
Seat 8: FreshsCrew (big blind) folded before Flop
Seat 9: CaVerNA-PI folded before Flop (didn't bet)

markxx311 schreef

foutje gemaakt gl suus

Big Grin np u2

exit big 8...

PokerStars Hand #111059018637: Tournament #854631365, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/01/31 19:13:13 CET [2014/01/31 13:13:13 ET]
Table '854631365 176' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: kiao074eo (11460 in chips)
Seat 2: 1suus2 (1868 in chips)
Seat 3: oreeelik (26698 in chips)
Seat 4: Yawgie (3421 in chips)
Seat 5: xrobert1 (8685 in chips)
Seat 6: QM0j0 (2230 in chips)
Seat 7: john2016 (27827 in chips)
Seat 8: Jsapessoa (19587 in chips)
Seat 9: Risco Zero (2270 in chips)
kiao074eo: posts the ante 40
1suus2: posts the ante 40
oreeelik: posts the ante 40
Yawgie: posts the ante 40
xrobert1: posts the ante 40
QM0j0: posts the ante 40
john2016: posts the ante 40
Jsapessoa: posts the ante 40
Risco Zero: posts the ante 40
QM0j0: posts small blind 150
john2016: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {A-Hearts}{A-Spades}
Jsapessoa: folds
Risco Zero: folds
kiao074eo: calls 300
1suus2: raises 1528 to 1828 and is all-in
oreeelik: folds
Yawgie: folds
xrobert1: folds
QM0j0: folds
john2016: raises 25959 to 27787 and is all-in
kiao074eo: folds
Uncalled bet (25959) returned to john2016
*** FLOP *** {10-Spades}{J-Diamonds}{4-Clubs}
*** TURN *** {10-Spades}{J-Diamonds}{4-Clubs} {7-Hearts}
*** RIVER *** {10-Spades}{J-Diamonds}{4-Clubs}{7-Hearts} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
john2016: shows {J-Clubs}{J-Spades} (a full house, Jacks full of Sevens)
1suus2: shows {A-Hearts}{A-Spades} (two pair, Aces and Sevens)
john2016 collected 4466 from pot
1suus2 finished the tournament in 1995th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4466 | Rake 0
Board {10-Spades}{J-Diamonds}{4-Clubs}{7-Hearts}{7-Clubs}
Seat 1: kiao074eo folded before Flop
Seat 2: 1suus2 showed {A-Hearts}{A-Spades} and lost with two pair, Aces and Sevens
Seat 3: oreeelik folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Yawgie folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: xrobert1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: QM0j0 (small blind) folded before Flop
Seat 7: john2016 (big blind) showed {J-Clubs}{J-Spades} and won (4466) with a full house, Jacks full of Sevens
Seat 8: Jsapessoa folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Risco Zero folded before Flop (didn't bet)

je zit in het verkeerde topic te postten...kssst weg hier!!!Wink

Richardinh0 schreef

27k

jij speelt ook de 5.40t ko ? had geen confirm gezien in topic..

17:00 Big 8 (late reg) 2648

18:00 22 Big 3214

18:15 8,80 500cap 4567

18:30 Hot 11 5759

18:45 5,40 KO 2970

19:15 8,80 500cap

20:00 Big 11

20:45 4,40 T

21:00 5,50 T

+ $11 satje TCOOP-39 exit

break 1

PokerStars Hand #111057706702: Tournament #854634356, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IV (25/50) - 2014/01/31 18:48:51 CET [2014/01/31 12:48:51 ET]
Table '854634356 33' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: kimmeken1989 (3000 in chips)
Seat 2: betziugeorge (2975 in chips)
Seat 3: kubbb1990 (12890 in chips)
Seat 4: 1suus2 (2862 in chips)
Seat 5: pilves27 (2228 in chips)
Seat 6: Salsicha (3000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 7: shane147 (2890 in chips)
Seat 8: Magictrick19 (2565 in chips)
Seat 9: GMDL9 (3000 in chips)
shane147: posts small blind 25
Magictrick19: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {10-Clubs}{10-Diamonds}
GMDL9: folds
kimmeken1989: folds
betziugeorge: folds
kubbb1990: raises 50 to 100
1suus2: calls 100
pilves27: folds
shane147: folds
Magictrick19: calls 50
*** FLOP *** {10-Hearts}{K-Hearts}{Q-Spades}
Magictrick19: checks
kubbb1990: bets 225
1suus2: raises 525 to 750
Magictrick19: folds
kubbb1990: raises 1250 to 2000
1suus2: raises 762 to 2762 and is all-in
kubbb1990: calls 762
*** TURN *** {10-Hearts}{K-Hearts}{Q-Spades} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Hearts}{K-Hearts}{Q-Spades}{Q-Diamonds} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
kubbb1990: shows {K-Spades}{J-Diamonds} (two pair, Kings and Queens)
1suus2: shows {10-Clubs}{10-Diamonds} (a full house, Tens full of Queens)
1suus2 collected 5849 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5849 | Rake 0
Board {10-Hearts}{K-Hearts}{Q-Spades}{Q-Diamonds}{3-Spades}
Seat 1: kimmeken1989 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: betziugeorge folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kubbb1990 showed {K-Spades}{J-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Queens
Seat 4: 1suus2 showed {10-Clubs}{10-Diamonds} and won (5849) with a full house, Tens full of Queens
Seat 5: pilves27 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: shane147 (small blind) folded before Flop
Seat 8: Magictrick19 (big blind) folded on the Flop
Seat 9: GMDL9 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #111056907458: Tournament #854633168, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/01/31 18:34:40 CET [2014/01/31 12:34:40 ET]
Table '854633168 38' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: luckymisty31 (3000 in chips)
Seat 2: 1suus2 (2985 in chips)
Seat 3: fOLDN94 (2649 in chips)
Seat 4: Sabian300 (3000 in chips)
Seat 5: Mallard119 (3135 in chips)
Seat 6: kallikula (2445 in chips)
Seat 7: juampa945 (3005 in chips)
Seat 8: Losthooligan (3336 in chips)
Seat 9: chikiliqatro (2970 in chips)
juampa945: posts small blind 15
Losthooligan: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {A-Clubs}{J-Hearts}
chikiliqatro: calls 30
luckymisty31: raises 30 to 60
1suus2: calls 60
fOLDN94: folds
Sabian300: folds
Mallard119: folds
kallikula: folds
juampa945: folds
Losthooligan: folds
chikiliqatro: calls 30
*** FLOP *** {A-Spades}{4-Diamonds}{9-Spades}
chikiliqatro: checks
luckymisty31: checks
1suus2: bets 150
chikiliqatro: calls 150
luckymisty31: folds
*** TURN *** {A-Spades}{4-Diamonds}{9-Spades} {4-Clubs}
chikiliqatro: bets 300
1suus2: calls 300
*** RIVER *** {A-Spades}{4-Diamonds}{9-Spades}{4-Clubs} {3-Clubs}
chikiliqatro: bets 930
1suus2: calls 930
*** SHOW DOWN ***
chikiliqatro: shows {2-Hearts}{2-Clubs} (two pair, Fours and Deuces)
1suus2: shows {A-Clubs}{J-Hearts} (two pair, Aces and Fours)
1suus2 collected 2985 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2985 | Rake 0
Board {A-Spades}{4-Diamonds}{9-Spades}{4-Clubs}{3-Clubs}
Seat 1: luckymisty31 folded on the Flop
Seat 2: 1suus2 showed {A-Clubs}{J-Hearts} and won (2985) with two pair, Aces and Fours
Seat 3: fOLDN94 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Sabian300 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Mallard119 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kallikula (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: juampa945 (small blind) folded before Flop
Seat 8: Losthooligan (big blind) folded before Flop
Seat 9: chikiliqatro showed {2-Hearts}{2-Clubs} and lost with two pair, Fours and Deuces

fck dat limit lol exit sat

PokerStars Hand #111056738542: Tournament #857789499, $10+$1 USD Hold'em Limit - Level VI (200/400) - 2014/01/31 18:31:38 CET [2014/01/31 12:31:38 ET]
Table '857789499 7' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: daddydarla (630 in chips)
Seat 2: 1suus2 (2070 in chips)
Seat 3: iseekyou1337 (1700 in chips)
Seat 4: BJ72 (7390 in chips)
Seat 5: Mike_McDee3 (4430 in chips)
Mike_McDee3: posts small blind 100
daddydarla: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {J-Spades}{J-Diamonds}
1suus2: raises 200 to 400
iseekyou1337: folds
BJ72: calls 400
Mike_McDee3: calls 300
daddydarla: raises 200 to 600
1suus2: raises 200 to 800
Betting is capped
BJ72: calls 400
Mike_McDee3: calls 400
daddydarla: calls 30 and is all-in
*** FLOP *** {5-Clubs}{10-Clubs}{J-Clubs}
Mike_McDee3: checks
1suus2: bets 200
BJ72: calls 200
Mike_McDee3: folds
*** TURN *** {5-Clubs}{10-Clubs}{J-Clubs} {9-Hearts}
1suus2: bets 400
BJ72: raises 400 to 800
1suus2: raises 270 to 1070 and is all-in
BJ72: calls 270
*** RIVER *** {5-Clubs}{10-Clubs}{J-Clubs}{9-Hearts} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
1suus2: shows {J-Spades}{J-Diamonds} (three of a kind, Jacks)
BJ72: shows {Q-Diamonds}{K-Clubs} (a straight, Nine to King)
BJ72 collected 3050 from side pot
daddydarla: shows {Q-Spades}{J-Hearts} (a straight, Eight to Queen)
BJ72 collected 2520 from main pot
1suus2 finished the tournament in 27th place
daddydarla finished the tournament in 28th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5570 Main pot 2520. Side pot 3050. | Rake 0
Board {5-Clubs}{10-Clubs}{J-Clubs}{9-Hearts}{8-Spades}
Seat 1: daddydarla (big blind) showed {Q-Spades}{J-Hearts} and lost with a straight, Eight to Queen
Seat 2: 1suus2 showed {J-Spades}{J-Diamonds} and lost with three of a kind, Jacks
Seat 3: iseekyou1337 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: BJ72 (button) showed {Q-Diamonds}{K-Clubs} and won (5570) with a straight, Nine to King
Seat 5: Mike_McDee3 (small blind) folded on the Flop

PokerStars Hand #111056032792: Tournament #857789499, $10+$1 USD Hold'em Limit - Level III (100/200) - 2014/01/31 18:18:52 CET [2014/01/31 12:18:52 ET]
Table '857789499 1' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: theodorus32 (1400 in chips)
Seat 2: OLEG5353 (1980 in chips)
Seat 4: 1suus2 (1200 in chips)
Seat 5: oeli70 (1750 in chips)
Seat 6: osmark (1540 in chips)
oeli70: posts small blind 50
osmark: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {K-Diamonds}{A-Clubs}
theodorus32: folds
OLEG5353 has timed out
OLEG5353: folds
OLEG5353 is sitting out
1suus2: raises 100 to 200
OLEG5353 has returned
oeli70: calls 150
osmark: folds
*** FLOP *** {2-Clubs}{Q-Clubs}{6-Diamonds}
oeli70: checks
1suus2: bets 100
oeli70: calls 100
*** TURN *** {2-Clubs}{Q-Clubs}{6-Diamonds} {K-Hearts}
oeli70: checks
1suus2: bets 200
oeli70: calls 200
*** RIVER *** {2-Clubs}{Q-Clubs}{6-Diamonds}{K-Hearts} {4-Diamonds}
oeli70: checks
1suus2: bets 200
oeli70: calls 200
*** SHOW DOWN ***
1suus2: shows {K-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Kings)
oeli70: mucks hand
1suus2 collected 1500 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1500 | Rake 0
Board {2-Clubs}{Q-Clubs}{6-Diamonds}{K-Hearts}{4-Diamonds}
Seat 1: theodorus32 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: OLEG5353 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 1suus2 (button) showed {K-Diamonds}{A-Clubs} and won (1500) with a pair of Kings
Seat 5: oeli70 (small blind) mucked {Q-Spades}{J-Diamonds}
Seat 6: osmark (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #111055607040: Tournament #857789499, $10+$1 USD Hold'em Limit - Level II (80/160) - 2014/01/31 18:11:10 CET [2014/01/31 12:11:10 ET]
Table '857789499 1' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: theodorus32 (1140 in chips)
Seat 3: poo_chimp (1890 in chips)
Seat 4: 1suus2 (1350 in chips)
Seat 5: ping2win (2010 in chips)
Seat 6: Zwem_pederßn (870 in chips)
poo_chimp: posts small blind 40
1suus2: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {K-Spades}{Q-Clubs}
ping2win: folds
Zwem_pederßn: calls 80
theodorus32: folds
poo_chimp: folds
1suus2: checks
*** FLOP *** {K-Hearts}{5-Diamonds}{8-Clubs}
1suus2: bets 80
Zwem_pederßn: calls 80
*** TURN *** {K-Hearts}{5-Diamonds}{8-Clubs} {5-Spades}
1suus2: bets 160
Zwem_pederßn: calls 160
*** RIVER *** {K-Hearts}{5-Diamonds}{8-Clubs}{5-Spades} {7-Hearts}
1suus2: bets 160
Zwem_pederßn: calls 160
*** SHOW DOWN ***
1suus2: shows {K-Spades}{Q-Clubs} (two pair, Kings and Fives)
Zwem_pederßn: mucks hand
1suus2 collected 1000 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1000 | Rake 0
Board {K-Hearts}{5-Diamonds}{8-Clubs}{5-Spades}{7-Hearts}
Seat 1: theodorus32 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: poo_chimp (small blind) folded before Flop
Seat 4: 1suus2 (big blind) showed {K-Spades}{Q-Clubs} and won (1000) with two pair, Kings and Fives
Seat 5: ping2win folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Zwem_pederßn mucked {6-Diamonds}{8-Diamonds}

kraker2004 schreef

$5.50 kraker2004
gl

sent gl!

dit waren ze succes allemaal!

1910111213787