Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

1suus2

Mijn onderschrift:

http://twitter.com/sssuuusss
http://www.facebook.com/1suus2

Verstuur bericht

Forum Posts

sent gl

20%

18;30 hot 11
18;45 16.50t zoom
18;45 5.40t ko
19;00 22fo
19;30 hot 16.50
20;30 womens sunday 55
21;30 27t ko
===============
153,40

aanpassingen mogelijk

1suus2

andremilek schreef

Niet reageren brief gewoon bewaren, hun zijn aan zet nu

uh nee hoezo zijn hun aan zet nu? hun hebben de brief gestuurd juist...
ik zou ook gwn even bellen en vragen of hun de brief naar je gestuurd hebben dan heb je meteen je antwoord lijkt me.

VGG! enjoy!

exit

PokerStars Hand #111174969868: Tournament #854680520, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VIII (200/400) - 2014/02/02 20:22:16 CET [2014/02/02 14:22:16 ET]
Table '854680520 154' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: doctor deu2 (4767 in chips)
Seat 2: fk777 (780 in chips)
Seat 3: inyourmind34 (3575 in chips)
Seat 4: dannyb1001 (1760 in chips)
Seat 5: JPMalicia (2263 in chips)
Seat 6: fedok (2373 in chips)
Seat 7: 1suus2 (1290 in chips)
Seat 8: CYPOBblu70 (7532 in chips)
Seat 9: Imbastrol (1000 in chips)
doctor deu2: posts the ante 50
fk777: posts the ante 50
inyourmind34: posts the ante 50
dannyb1001: posts the ante 50
JPMalicia: posts the ante 50
fedok: posts the ante 50
1suus2: posts the ante 50
CYPOBblu70: posts the ante 50
Imbastrol: posts the ante 50
CYPOBblu70: posts small blind 200
Imbastrol: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {10-Clubs}{A-Hearts}
doctor deu2: folds
fk777: folds
inyourmind34: folds
dannyb1001: raises 1310 to 1710 and is all-in
JPMalicia: folds
fedok: folds
1suus2: calls 1240 and is all-in
CYPOBblu70: folds
Imbastrol: calls 550 and is all-in
Uncalled bet (470) returned to dannyb1001
*** FLOP *** {2-Clubs}{6-Diamonds}{K-Hearts}
*** TURN *** {2-Clubs}{6-Diamonds}{K-Hearts} {3-Clubs}
*** RIVER *** {2-Clubs}{6-Diamonds}{K-Hearts}{3-Clubs} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
dannyb1001: shows {K-Diamonds}{K-Clubs} (a full house, Kings full of Deuces)
1suus2: shows {10-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Deuces)
dannyb1001 collected 580 from side pot
Imbastrol: shows {J-Clubs}{A-Clubs} (a pair of Deuces)
dannyb1001 collected 3500 from main pot
1suus2 finished the tournament in 1697th place
Imbastrol finished the tournament in 1698th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4080 Main pot 3500. Side pot 580. | Rake 0
Board {2-Clubs}{6-Diamonds}{K-Hearts}{3-Clubs}{2-Hearts}
Seat 1: doctor deu2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: fk777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: inyourmind34 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: dannyb1001 showed {K-Diamonds}{K-Clubs} and won (4080) with a full house, Kings full of Deuces
Seat 5: JPMalicia folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: fedok folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: 1suus2 (button) showed {10-Clubs}{A-Hearts} and lost with a pair of Deuces
Seat 8: CYPOBblu70 (small blind) folded before Flop
Seat 9: Imbastrol (big blind) showed {J-Clubs}{A-Clubs} and lost with a pair of Deuces

PokerStars Hand #111174455710: Tournament #854680520, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/02/02 20:15:13 CET [2014/02/02 14:15:13 ET]
Table '854680520 154' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: doctor deu2 (2733 in chips)
Seat 2: fk777 (1530 in chips)
Seat 3: willempy (1200 in chips)
Seat 4: ULTRA-BURNT (1500 in chips)
Seat 5: JPMalicia (3813 in chips)
Seat 6: aipro (1100 in chips)
Seat 7: 1suus2 (1070 in chips)
Seat 8: panbaba (3125 in chips)
Seat 9: Imbastrol (3395 in chips)
aipro: posts small blind 100
1suus2: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {8-Hearts}{8-Diamonds}
panbaba: folds
Imbastrol: calls 200
doctor deu2: folds
fk777: folds
willempy: folds
ULTRA-BURNT: folds
JPMalicia: folds
aipro: calls 100
1suus2: raises 870 to 1070 and is all-in
Imbastrol: raises 2325 to 3395 and is all-in
aipro: folds
Uncalled bet (2325) returned to Imbastrol
*** FLOP *** {J-Spades}{K-Diamonds}{6-Clubs}
*** TURN *** {J-Spades}{K-Diamonds}{6-Clubs} {J-Clubs}
*** RIVER *** {J-Spades}{K-Diamonds}{6-Clubs}{J-Clubs} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
1suus2: shows {8-Hearts}{8-Diamonds} (two pair, Kings and Jacks)
Imbastrol: shows {5-Clubs}{5-Spades} (two pair, Kings and Jacks - lower kicker)
1suus2 collected 2340 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2340 | Rake 0
Board {J-Spades}{K-Diamonds}{6-Clubs}{J-Clubs}{K-Hearts}
Seat 1: doctor deu2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: fk777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: willempy folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ULTRA-BURNT folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: JPMalicia (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: aipro (small blind) folded before Flop
Seat 7: 1suus2 (big blind) showed {8-Hearts}{8-Diamonds} and won (2340) with two pair, Kings and Jacks
Seat 8: panbaba folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Imbastrol showed {5-Clubs}{5-Spades} and lost with two pair, Kings and Jacks

PokerStars Hand #111173080098: Tournament #854680520, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/02/02 19:53:58 CET [2014/02/02 13:53:58 ET]
Table '854680520 154' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: doctor deu2 (1500 in chips)
Seat 2: fk777 (1765 in chips)
Seat 3: ABORDAGE (1455 in chips)
Seat 4: Kasmus50 (1410 in chips)
Seat 5: JPMalicia (1594 in chips)
Seat 6: aipro (1530 in chips)
Seat 7: 1suus2 (1465 in chips)
Seat 8: panbaba (1572 in chips)
Seat 9: killer 83294 (1530 in chips)
Kasmus50: posts small blind 15
JPMalicia: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {A-Hearts}{10-Hearts}
aipro: folds
1suus2: raises 60 to 90
panbaba: folds
killer 83294: folds
doctor deu2: folds
fk777: calls 90
ABORDAGE: folds
Kasmus50: folds
JPMalicia: folds
*** FLOP *** {A-Clubs}{10-Clubs}{9-Diamonds}
1suus2: bets 150
fk777: calls 150
*** TURN *** {A-Clubs}{10-Clubs}{9-Diamonds} {Q-Clubs}
1suus2: checks
fk777: bets 180
1suus2: calls 180
*** RIVER *** {A-Clubs}{10-Clubs}{9-Diamonds}{Q-Clubs} {8-Clubs}
1suus2: checks
fk777: bets 330
1suus2: folds
Uncalled bet (330) returned to fk777
fk777 collected 885 from pot
fk777: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 885 | Rake 0
Board {A-Clubs}{10-Clubs}{9-Diamonds}{Q-Clubs}{8-Clubs}
Seat 1: doctor deu2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: fk777 collected (885)
Seat 3: ABORDAGE (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Kasmus50 (small blind) folded before Flop
Seat 5: JPMalicia (big blind) folded before Flop
Seat 6: aipro folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: 1suus2 folded on the River
Seat 8: panbaba folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: killer 83294 folded before Flop (didn't bet)

wat aanpassingen mogelijk?Smile if so dan wil ik wel me wel aanmelden! 1suus2

glgl

is dat die 11 turbo sat?? if so dan graag!
1suus2

gecashed 23.42+9.81=33.23$ geld komt eraan en thnx for backing!

exit 9.81

PokerStars Hand #111071093137: Tournament #854633979, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXI (800/1600) - 2014/01/31 22:44:21 CET [2014/01/31 16:44:21 ET]
Table '854633979 155' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Kidpoker857 (47569 in chips)
Seat 2: sorakasa (21376 in chips)
Seat 3: PeteJLB (37703 in chips)
Seat 4: Ninoo78 (20610 in chips)
Seat 5: Volodya1114 (36596 in chips)
Seat 6: taz toxic (41062 in chips)
Seat 7: smatakssss (15034 in chips)
Seat 8: 1suus2 (11084 in chips)
Seat 9: shram056 (38500 in chips)
Kidpoker857: posts the ante 200
sorakasa: posts the ante 200
PeteJLB: posts the ante 200
Ninoo78: posts the ante 200
Volodya1114: posts the ante 200
taz toxic: posts the ante 200
smatakssss: posts the ante 200
1suus2: posts the ante 200
shram056: posts the ante 200
Volodya1114: posts small blind 800
taz toxic: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {K-Spades}{A-Diamonds}
smatakssss has timed out
smatakssss: folds
smatakssss is sitting out
smatakssss has returned
1suus2: raises 9284 to 10884 and is all-in
shram056: folds
Kidpoker857: folds
sorakasa: folds
PeteJLB: folds
Ninoo78: folds
Volodya1114: calls 10084
taz toxic: folds
*** FLOP *** {J-Diamonds}{A-Spades}{J-Clubs}
*** TURN *** {J-Diamonds}{A-Spades}{J-Clubs} {4-Spades}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{A-Spades}{J-Clubs}{4-Spades} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Volodya1114: shows {A-Hearts}{J-Hearts} (a full house, Jacks full of Aces)
1suus2: shows {K-Spades}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Jacks)
Volodya1114 collected 25168 from pot
1suus2 finished the tournament in 276th place and received $9.81.
*** SUMMARY ***
Total pot 25168 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{A-Spades}{J-Clubs}{4-Spades}{3-Diamonds}
Seat 1: Kidpoker857 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: sorakasa folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: PeteJLB folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Ninoo78 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Volodya1114 (small blind) showed {A-Hearts}{J-Hearts} and won (25168) with a full house, Jacks full of Aces
Seat 6: taz toxic (big blind) folded before Flop
Seat 7: smatakssss folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 1suus2 showed {K-Spades}{A-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Jacks
Seat 9: shram056 folded before Flop (didn't bet)

Utreg23 schreef

komop suus, ik wil ook schoenen!

hehe doe mn best om nog wat van deze laaste te makenSmile

PokerStars Hand #111069918393: Tournament #854633979, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/01/31 22:24:12 CET [2014/01/31 16:24:12 ET]
Table '854633979 10' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: 1suus2 (23436 in chips)
Seat 2: paulenas (40336 in chips)
Seat 3: Nazar32 (8070 in chips)
Seat 4: NMatters (28799 in chips)
Seat 5: fit finly (13335 in chips)
Seat 6: teddymid08 (23579 in chips)
Seat 7: cavallos (12224 in chips)
Seat 8: jackovskiJR (12858 in chips)
Seat 9: idp206 (3573 in chips)
1suus2: posts the ante 100
paulenas: posts the ante 100
Nazar32: posts the ante 100
NMatters: posts the ante 100
fit finly: posts the ante 100
teddymid08: posts the ante 100
cavallos: posts the ante 100
jackovskiJR: posts the ante 100
idp206: posts the ante 100
idp206: posts small blind 400
1suus2: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {J-Spades}{K-Hearts}
paulenas: folds
Nazar32: folds
NMatters: folds
fit finly: folds
teddymid08: folds
cavallos: folds
jackovskiJR: folds
idp206: raises 2673 to 3473 and is all-in
1suus2: calls 2673
*** FLOP *** {8-Diamonds}{A-Clubs}{8-Hearts}
*** TURN *** {8-Diamonds}{A-Clubs}{8-Hearts} {8-Clubs}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{A-Clubs}{8-Hearts}{8-Clubs} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
idp206: shows {10-Hearts}{4-Clubs} (three of a kind, Eights)
1suus2: shows {J-Spades}{K-Hearts} (three of a kind, Eights - Ace+King kicker)
1suus2 collected 7846 from pot
idp206 finished the tournament in 518th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7846 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{A-Clubs}{8-Hearts}{8-Clubs}{2-Spades}
Seat 1: 1suus2 (big blind) showed {J-Spades}{K-Hearts} and won (7846) with three of a kind, Eights
Seat 2: paulenas folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Nazar32 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: NMatters folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: fit finly folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: teddymid08 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: cavallos folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: jackovskiJR (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: idp206 (small blind) showed {10-Hearts}{4-Clubs} and lost with three of a kind, Eights

PokerStars Hand #111069762275: Tournament #854633979, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2014/01/31 22:21:34 CET [2014/01/31 16:21:34 ET]
Table '854633979 10' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: 1suus2 (8378 in chips)
Seat 2: paulenas (33836 in chips)
Seat 3: Nazar32 (8470 in chips)
Seat 4: NMatters (31599 in chips)
Seat 5: fit finly (14135 in chips)
Seat 6: teddymid08 (25179 in chips)
Seat 7: cavallos (17104 in chips)
Seat 8: jackovskiJR (14458 in chips)
Seat 9: idp206 (13051 in chips)
1suus2: posts the ante 100
paulenas: posts the ante 100
Nazar32: posts the ante 100
NMatters: posts the ante 100
fit finly: posts the ante 100
teddymid08: posts the ante 100
cavallos: posts the ante 100
jackovskiJR: posts the ante 100
idp206: posts the ante 100
fit finly: posts small blind 400
teddymid08: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {A-Clubs}{J-Diamonds}
cavallos: folds
jackovskiJR: folds
idp206: raises 12151 to 12951 and is all-in
1suus2: calls 8278 and is all-in
paulenas: folds
Nazar32: folds
NMatters: folds
fit finly: folds
teddymid08: folds
Uncalled bet (4673) returned to idp206
*** FLOP *** {5-Diamonds}{6-Spades}{3-Clubs}
*** TURN *** {5-Diamonds}{6-Spades}{3-Clubs} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{6-Spades}{3-Clubs}{Q-Diamonds} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
idp206: shows {J-Spades}{K-Spades} (high card King)
1suus2: shows {A-Clubs}{J-Diamonds} (high card Ace)
1suus2 collected 18656 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 18656 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{6-Spades}{3-Clubs}{Q-Diamonds}{9-Spades}
Seat 1: 1suus2 showed {A-Clubs}{J-Diamonds} and won (18656) with high card Ace
Seat 2: paulenas folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Nazar32 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: NMatters (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: fit finly (small blind) folded before Flop
Seat 6: teddymid08 (big blind) folded before Flop
Seat 7: cavallos folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: jackovskiJR folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: idp206 showed {J-Spades}{K-Spades} and lost with high card King

PokerStars Hand #111068621445: Tournament #854633979, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/01/31 22:02:33 CET [2014/01/31 16:02:33 ET]
Table '854633979 126' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Lion2820 (3860 in chips)
Seat 2: Kuzinho5 (7034 in chips)
Seat 3: technostel (3270 in chips)
Seat 4: asianmen (11285 in chips)
Seat 5: Mr Mathes0n (2657 in chips)
Seat 6: Pokerlogy (16030 in chips)
Seat 7: 1suus2 (10670 in chips)
Seat 8: jrainbow (9920 in chips)
Seat 9: X_Gam3r (14052 in chips)
Lion2820: posts the ante 50
Kuzinho5: posts the ante 50
technostel: posts the ante 50
asianmen: posts the ante 50
Mr Mathes0n: posts the ante 50
Pokerlogy: posts the ante 50
1suus2: posts the ante 50
jrainbow: posts the ante 50
X_Gam3r: posts the ante 50
Mr Mathes0n: posts small blind 200
Pokerlogy: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {A-Clubs}{Q-Spades}
1suus2: raises 440 to 840
jrainbow: folds
X_Gam3r: folds
Lion2820: folds
Kuzinho5: folds
technostel: folds
asianmen: folds
Mr Mathes0n: folds
Pokerlogy: calls 440
*** FLOP *** {9-Clubs}{10-Spades}{8-Clubs}
Pokerlogy: checks
1suus2: checks
*** TURN *** {9-Clubs}{10-Spades}{8-Clubs} {6-Clubs}
Pokerlogy: bets 1498
1suus2: calls 1498
*** RIVER *** {9-Clubs}{10-Spades}{8-Clubs}{6-Clubs} {2-Clubs}
Pokerlogy: checks
1suus2: bets 4400
Pokerlogy: folds
Uncalled bet (4400) returned to 1suus2
1suus2 collected 5326 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5326 | Rake 0
Board {9-Clubs}{10-Spades}{8-Clubs}{6-Clubs}{2-Clubs}
Seat 1: Lion2820 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Kuzinho5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: technostel folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: asianmen (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Mr Mathes0n (small blind) folded before Flop
Seat 6: Pokerlogy (big blind) folded on the River
Seat 7: 1suus2 collected (5326)
Seat 8: jrainbow folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: X_Gam3r folded before Flop (didn't bet)

alleen 4.40t nog in
break 9130

tiltflop lol

PokerStars Hand #111068222928: Tournament #854633979, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/01/31 21:54:03 CET [2014/01/31 15:54:03 ET]
Table '854633979 126' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Lion2820 (4610 in chips)
Seat 2: kobetko (3691 in chips)
Seat 3: gozillastile (4140 in chips)
Seat 4: asianmen (13075 in chips)
Seat 5: Mr Mathes0n (3207 in chips)
Seat 6: Pokerlogy (16180 in chips)
Seat 7: 1suus2 (4115 in chips)
Seat 8: jrainbow (10070 in chips)
Seat 9: X_Gam3r (9386 in chips)
Lion2820: posts the ante 50
kobetko: posts the ante 50
gozillastile: posts the ante 50
asianmen: posts the ante 50
Mr Mathes0n: posts the ante 50
Pokerlogy: posts the ante 50
1suus2: posts the ante 50
jrainbow: posts the ante 50
X_Gam3r: posts the ante 50
X_Gam3r: posts small blind 200
Lion2820: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {9-Hearts}{9-Clubs}
kobetko: folds
gozillastile: raises 3690 to 4090 and is all-in
asianmen: folds
Mr Mathes0n: folds
Pokerlogy: folds
1suus2: calls 4065 and is all-in
jrainbow: folds
X_Gam3r: folds
Lion2820: folds
Uncalled bet (25) returned to gozillastile
*** FLOP *** {10-Clubs}{2-Diamonds}{7-Clubs}
*** TURN *** {10-Clubs}{2-Diamonds}{7-Clubs} {5-Clubs}
*** RIVER *** {10-Clubs}{2-Diamonds}{7-Clubs}{5-Clubs} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
gozillastile: shows {7-Spades}{10-Hearts} (two pair, Tens and Sevens)
1suus2: shows {9-Hearts}{9-Clubs} (a flush, Ten high)
1suus2 collected 9180 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9180 | Rake 0
Board {10-Clubs}{2-Diamonds}{7-Clubs}{5-Clubs}{2-Clubs}
Seat 1: Lion2820 (big blind) folded before Flop
Seat 2: kobetko folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: gozillastile showed {7-Spades}{10-Hearts} and lost with two pair, Tens and Sevens
Seat 4: asianmen folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Mr Mathes0n folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Pokerlogy folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: 1suus2 showed {9-Hearts}{9-Clubs} and won (9180) with a flush, Ten high
Seat 8: jrainbow (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: X_Gam3r (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #111067708181: Tournament #854633979, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/01/31 21:45:24 CET [2014/01/31 15:45:24 ET]
Table '854633979 48' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: zygi sygnau (2031 in chips)
Seat 2: vc 30 (6818 in chips)
Seat 3: riverman1314 (3015 in chips)
Seat 4: Roxerz (6522 in chips)
Seat 5: alfreso (9864 in chips)
Seat 6: Clima89 (2940 in chips)
Seat 7: 1suus2 (1660 in chips)
Seat 8: RinatCan (4462 in chips)
Seat 9: cold heart99 (5565 in chips)
zygi sygnau: posts the ante 30
vc 30: posts the ante 30
riverman1314: posts the ante 30
Roxerz: posts the ante 30
alfreso: posts the ante 30
Clima89: posts the ante 30
1suus2: posts the ante 30
RinatCan: posts the ante 30
cold heart99: posts the ante 30
riverman1314: posts small blind 125
Roxerz: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {4-Diamonds}{A-Diamonds}
alfreso: calls 250
Clima89: folds
1suus2: raises 1380 to 1630 and is all-in
RinatCan: folds
cold heart99: folds
zygi sygnau: folds
vc 30: folds
riverman1314: folds
Roxerz: folds
alfreso: calls 1380
*** FLOP *** {8-Hearts}{10-Spades}{A-Spades}
*** TURN *** {8-Hearts}{10-Spades}{A-Spades} {6-Hearts}
*** RIVER *** {8-Hearts}{10-Spades}{A-Spades}{6-Hearts} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
alfreso: shows {Q-Clubs}{K-Spades} (high card Ace)
1suus2: shows {4-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
1suus2 collected 3905 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3905 | Rake 0
Board {8-Hearts}{10-Spades}{A-Spades}{6-Hearts}{9-Hearts}
Seat 1: zygi sygnau folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: vc 30 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: riverman1314 (small blind) folded before Flop
Seat 4: Roxerz (big blind) folded before Flop
Seat 5: alfreso showed {Q-Clubs}{K-Spades} and lost with high card Ace
Seat 6: Clima89 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: 1suus2 showed {4-Diamonds}{A-Diamonds} and won (3905) with a pair of Aces
Seat 8: RinatCan folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: cold heart99 folded before Flop (didn't bet)

1910111213788