Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

1suus2

Mijn onderschrift:

http://twitter.com/sssuuusss
http://www.facebook.com/1suus2

Verstuur bericht

Forum Posts

dekeuze schreef

epic als je die even nu wel shiptSmile

vgg tot nu toe

hehe iddSmile kga nergens van uit maar het zou leuk zijnWink and thnx

ko 2 1$

PokerStars Hand #111017441286: Tournament #854631966, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVI (1250/2500) - 2014/01/30 22:38:07 CET [2014/01/30 16:38:07 ET]
Table '854631966 164' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: NAIRDA11 (21391 in chips)
Seat 2: motreanu90 (16018 in chips)
Seat 3: whiteshad155 (2567 in chips)
Seat 4: plankton79 (11081 in chips)
Seat 5: snackgigant2 (46569 in chips)
Seat 6: $h1tter$ (46584 in chips)
Seat 7: Lawyer_HS (7248 in chips)
Seat 8: FiftyGroszy0 (10046 in chips)
Seat 9: 1suus2 (12976 in chips)
NAIRDA11: posts the ante 250
motreanu90: posts the ante 250
whiteshad155: posts the ante 250
plankton79: posts the ante 250
snackgigant2: posts the ante 250
$h1tter$: posts the ante 250
Lawyer_HS: posts the ante 250
FiftyGroszy0: posts the ante 250
1suus2: posts the ante 250
FiftyGroszy0: posts small blind 1250
1suus2: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {J-Spades}{K-Hearts}
NAIRDA11: folds
motreanu90: folds
whiteshad155: folds
plankton79: folds
snackgigant2: folds
$h1tter$ has timed out
$h1tter$: folds
$h1tter$ is sitting out
Lawyer_HS: raises 4498 to 6998 and is all-in
FiftyGroszy0: folds
$h1tter$ has returned
1suus2: calls 4498
*** FLOP *** {Q-Spades}{K-Diamonds}{6-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Spades}{K-Diamonds}{6-Diamonds} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Spades}{K-Diamonds}{6-Diamonds}{4-Diamonds} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
1suus2: shows {J-Spades}{K-Hearts} (a pair of Kings)
Lawyer_HS: shows {5-Clubs}{A-Spades} (high card Ace)
1suus2 collected 17496 from pot
1suus2 wins the $1 bounty for eliminating Lawyer_HS
Lawyer_HS finished the tournament in 390th place and received $7.58.
*** SUMMARY ***
Total pot 17496 | Rake 0
Board {Q-Spades}{K-Diamonds}{6-Diamonds}{4-Diamonds}{2-Spades}
Seat 1: NAIRDA11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: motreanu90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: whiteshad155 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: plankton79 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: snackgigant2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: $h1tter$ folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Lawyer_HS (button) showed {5-Clubs}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 8: FiftyGroszy0 (small blind) folded before Flop
Seat 9: 1suus2 (big blind) showed {J-Spades}{K-Hearts} and won (17496) with a pair of Kings

PokerStars Hand #111017391291: Tournament #854633978, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XX (700/1400) - 2014/01/30 22:37:21 CET [2014/01/30 16:37:21 ET]
Table '854633978 197' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: 3Lbeerguy (42267 in chips)
Seat 2: ms00361 (28539 in chips)
Seat 3: Mesefiúú (19968 in chips)
Seat 4: Tobsen19833 (45300 in chips)
Seat 5: Anes7is_GR (15739 in chips)
Seat 6: smatakssss (32394 in chips)
Seat 7: sloves69 (88129 in chips)
Seat 8: 1suus2 (9316 in chips)
Seat 9: 1234rvw (18538 in chips)
3Lbeerguy: posts the ante 175
ms00361: posts the ante 175
Mesefiúú: posts the ante 175
Tobsen19833: posts the ante 175
Anes7is_GR: posts the ante 175
smatakssss: posts the ante 175
sloves69: posts the ante 175
1suus2: posts the ante 175
1234rvw: posts the ante 175
1234rvw: posts small blind 700
3Lbeerguy: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {A-Spades}{5-Spades}
ms00361: folds
Mesefiúú: folds
Tobsen19833: folds
Anes7is_GR: folds
smatakssss: folds
sloves69: folds
1suus2: raises 7741 to 9141 and is all-in
1234rvw: folds
3Lbeerguy: calls 7741
*** FLOP *** {K-Hearts}{K-Diamonds}{8-Hearts}
*** TURN *** {K-Hearts}{K-Diamonds}{8-Hearts} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Hearts}{K-Diamonds}{8-Hearts}{4-Diamonds} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
3Lbeerguy: shows {A-Hearts}{6-Spades} (a pair of Kings)
1suus2: shows {A-Spades}{5-Spades} (a pair of Kings)
3Lbeerguy collected 10279 from pot
1suus2 collected 10278 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 20557 | Rake 0
Board {K-Hearts}{K-Diamonds}{8-Hearts}{4-Diamonds}{7-Hearts}
Seat 1: 3Lbeerguy (big blind) showed {A-Hearts}{6-Spades} and won (10279) with a pair of Kings
Seat 2: ms00361 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Mesefiúú folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Tobsen19833 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Anes7is_GR folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: smatakssss folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: sloves69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 1suus2 (button) showed {A-Spades}{5-Spades} and won (10278) with a pair of Kings
Seat 9: 1234rvw (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #111017406807: Tournament #854631966, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XV (1000/2000) - 2014/01/30 22:37:35 CET [2014/01/30 16:37:35 ET]
Table '854631966 164' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: NAIRDA11 (21591 in chips)
Seat 2: motreanu90 (24633 in chips)
Seat 3: whiteshad155 (2767 in chips)
Seat 4: plankton79 (11281 in chips)
Seat 5: snackgigant2 (46769 in chips)
Seat 6: $h1tter$ (46784 in chips)
Seat 7: Lawyer_HS (8448 in chips)
Seat 8: FiftyGroszy0 (8615 in chips)
Seat 9: 1suus2 (3592 in chips)
NAIRDA11: posts the ante 200
motreanu90: posts the ante 200
whiteshad155: posts the ante 200
plankton79: posts the ante 200
snackgigant2: posts the ante 200
$h1tter$: posts the ante 200
Lawyer_HS: posts the ante 200
FiftyGroszy0: posts the ante 200
1suus2: posts the ante 200
Lawyer_HS: posts small blind 1000
FiftyGroszy0: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {6-Spades}{Q-Hearts}
1suus2: raises 1392 to 3392 and is all-in
NAIRDA11: folds
motreanu90: raises 21041 to 24433 and is all-in
whiteshad155: folds
plankton79: folds
snackgigant2: folds
$h1tter$: folds
Lawyer_HS: folds
FiftyGroszy0: calls 6415 and is all-in
Uncalled bet (16018) returned to motreanu90
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{9-Spades}{J-Hearts}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{9-Spades}{J-Hearts} {9-Hearts}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{9-Spades}{J-Hearts}{9-Hearts} {J-Spades}
*** SHOW DOWN ***
FiftyGroszy0: shows {K-Clubs}{A-Clubs} (two pair, Jacks and Nines)
motreanu90: shows {4-Diamonds}{4-Spades} (two pair, Jacks and Nines - lower kicker)
FiftyGroszy0 collected 10046 from side pot
1suus2: shows {6-Spades}{Q-Hearts} (two pair, Queens and Jacks)
1suus2 collected 12976 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 23022 Main pot 12976. Side pot 10046. | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{9-Spades}{J-Hearts}{9-Hearts}{J-Spades}
Seat 1: NAIRDA11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: motreanu90 showed {4-Diamonds}{4-Spades} and lost with two pair, Jacks and Nines
Seat 3: whiteshad155 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: plankton79 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: snackgigant2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: $h1tter$ (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Lawyer_HS (small blind) folded before Flop
Seat 8: FiftyGroszy0 (big blind) showed {K-Clubs}{A-Clubs} and won (10046) with two pair, Jacks and Nines
Seat 9: 1suus2 showed {6-Spades}{Q-Hearts} and won (12976) with two pair, Queens and Jacks

itm 5.40t 1ko daar tot nu toe btw

PokerStars Hand #111016791918: Tournament #854631966, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIV (800/1600) - 2014/01/30 22:28:22 CET [2014/01/30 16:28:22 ET]
Table '854631966 114' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: NAIRDA11 (27291 in chips)
Seat 2: deyrzuited (3058 in chips)
Seat 3: ROOMANNNN (43498 in chips)
Seat 4: Italozocker (4254 in chips)
Seat 5: 1suus2 (3896 in chips)
Seat 6: iceman 70159 (15280 in chips)
Seat 7: JaneJav (20400 in chips)
Seat 8: garynvik (12169 in chips)
Seat 9: pojoma (47882 in chips)
NAIRDA11: posts the ante 150
deyrzuited: posts the ante 150
ROOMANNNN: posts the ante 150
Italozocker: posts the ante 150
1suus2: posts the ante 150
iceman 70159: posts the ante 150
JaneJav: posts the ante 150
garynvik: posts the ante 150
pojoma: posts the ante 150
ROOMANNNN: posts small blind 800
Italozocker: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {6-Spades}{8-Spades}
1suus2: raises 2146 to 3746 and is all-in
iceman 70159: folds
JaneJav: folds
garynvik: raises 8273 to 12019 and is all-in
pojoma: folds
NAIRDA11: folds
deyrzuited: folds
ROOMANNNN: folds
Italozocker: folds
Uncalled bet (8273) returned to garynvik
*** FLOP *** {3-Spades}{9-Diamonds}{10-Hearts}
*** TURN *** {3-Spades}{9-Diamonds}{10-Hearts} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Spades}{9-Diamonds}{10-Hearts}{6-Diamonds} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
1suus2: shows {6-Spades}{8-Spades} (a straight, Six to Ten)
garynvik: shows {3-Diamonds}{3-Clubs} (three of a kind, Threes)
1suus2 collected 11242 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11242 | Rake 0
Board {3-Spades}{9-Diamonds}{10-Hearts}{6-Diamonds}{7-Hearts}
Seat 1: NAIRDA11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: deyrzuited (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ROOMANNNN (small blind) folded before Flop
Seat 4: Italozocker (big blind) folded before Flop
Seat 5: 1suus2 showed {6-Spades}{8-Spades} and won (11242) with a straight, Six to Ten
Seat 6: iceman 70159 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: JaneJav folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: garynvik showed {3-Diamonds}{3-Clubs} and lost with three of a kind, Threes
Seat 9: pojoma folded before Flop (didn't bet)

kut man..

PokerStars Hand #111016638568: Tournament #854631966, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 2014/01/30 22:26:06 CET [2014/01/30 16:26:06 ET]
Table '854631966 114' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: NAIRDA11 (34891 in chips)
Seat 2: deyrzuited (5458 in chips)
Seat 3: ROOMANNNN (21349 in chips)
Seat 4: Italozocker (4654 in chips)
Seat 5: 1suus2 (25520 in chips)
Seat 6: iceman 70159 (11930 in chips)
Seat 7: JaneJav (12475 in chips)
Seat 8: garynvik (12569 in chips)
Seat 9: pojoma (48882 in chips)
NAIRDA11: posts the ante 125
deyrzuited: posts the ante 125
ROOMANNNN: posts the ante 125
Italozocker: posts the ante 125
1suus2: posts the ante 125
iceman 70159: posts the ante 125
JaneJav: posts the ante 125
garynvik: posts the ante 125
pojoma: posts the ante 125
pojoma: posts small blind 600
NAIRDA11: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {K-Spades}{K-Hearts}
deyrzuited: folds
ROOMANNNN: raises 20024 to 21224 and is all-in
Italozocker: folds
1suus2: raises 4171 to 25395 and is all-in
iceman 70159: folds
JaneJav: folds
garynvik: folds
pojoma: folds
NAIRDA11: folds
Uncalled bet (4171) returned to 1suus2
*** FLOP *** {9-Hearts}{4-Spades}{Q-Hearts}
*** TURN *** {9-Hearts}{4-Spades}{Q-Hearts} {A-Clubs}
*** RIVER *** {9-Hearts}{4-Spades}{Q-Hearts}{A-Clubs} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ROOMANNNN: shows {A-Hearts}{K-Clubs} (a pair of Aces)
1suus2: shows {K-Spades}{K-Hearts} (a pair of Kings)
ROOMANNNN collected 45373 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 45373 | Rake 0
Board {9-Hearts}{4-Spades}{Q-Hearts}{A-Clubs}{10-Clubs}
Seat 1: NAIRDA11 (big blind) folded before Flop
Seat 2: deyrzuited folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ROOMANNNN showed {A-Hearts}{K-Clubs} and won (45373) with a pair of Aces
Seat 4: Italozocker folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: 1suus2 showed {K-Spades}{K-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 6: iceman 70159 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: JaneJav folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: garynvik (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: pojoma (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #111016586362: Tournament #854631966, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 2014/01/30 22:25:19 CET [2014/01/30 16:25:19 ET]
Table '854631966 114' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: NAIRDA11 (35141 in chips)
Seat 2: deyrzuited (14143 in chips)
Seat 3: ROOMANNNN (21599 in chips)
Seat 4: Italozocker (4904 in chips)
Seat 5: 1suus2 (11485 in chips)
Seat 6: iceman 70159 (12180 in chips)
Seat 7: JaneJav (13325 in chips)
Seat 8: garynvik (14619 in chips)
Seat 9: pojoma (50332 in chips)
NAIRDA11: posts the ante 125
deyrzuited: posts the ante 125
ROOMANNNN: posts the ante 125
Italozocker: posts the ante 125
1suus2: posts the ante 125
iceman 70159: posts the ante 125
JaneJav: posts the ante 125
garynvik: posts the ante 125
pojoma: posts the ante 125
JaneJav: posts small blind 600
garynvik: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {K-Diamonds}{A-Diamonds}
pojoma: folds
NAIRDA11: folds
deyrzuited: raises 12818 to 14018 and is all-in
ROOMANNNN: folds
Italozocker: folds
1suus2: calls 11360 and is all-in
iceman 70159: folds
JaneJav: folds
garynvik: folds
Uncalled bet (2658) returned to deyrzuited
*** FLOP *** {3-Spades}{J-Clubs}{3-Clubs}
*** TURN *** {3-Spades}{J-Clubs}{3-Clubs} {10-Clubs}
*** RIVER *** {3-Spades}{J-Clubs}{3-Clubs}{10-Clubs} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
deyrzuited: shows {10-Diamonds}{A-Spades} (two pair, Tens and Threes)
1suus2: shows {K-Diamonds}{A-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
1suus2 collected 25645 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 25645 | Rake 0
Board {3-Spades}{J-Clubs}{3-Clubs}{10-Clubs}{Q-Diamonds}
Seat 1: NAIRDA11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: deyrzuited showed {10-Diamonds}{A-Spades} and lost with two pair, Tens and Threes
Seat 3: ROOMANNNN folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Italozocker folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: 1suus2 showed {K-Diamonds}{A-Diamonds} and won (25645) with a straight, Ten to Ace
Seat 6: iceman 70159 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: JaneJav (small blind) folded before Flop
Seat 8: garynvik (big blind) folded before Flop
Seat 9: pojoma folded before Flop (didn't bet)

rontjuh schreef

gg hoor

thnxSmile

PokerStars Hand #111016317643: Tournament #854631966, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2014/01/30 22:21:22 CET [2014/01/30 16:21:22 ET]
Table '854631966 114' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: NAIRDA11 (6895 in chips)
Seat 2: deyrzuited (13518 in chips)
Seat 3: ROOMANNNN (23774 in chips)
Seat 4: morph1k (7513 in chips)
Seat 5: 1suus2 (5830 in chips)
Seat 6: iceman 70159 (31488 in chips)
Seat 7: JaneJav (21100 in chips)
Seat 8: garynvik (21294 in chips)
Seat 9: ramioner (4680 in chips)
NAIRDA11: posts the ante 100
deyrzuited: posts the ante 100
ROOMANNNN: posts the ante 100
morph1k: posts the ante 100
1suus2: posts the ante 100
iceman 70159: posts the ante 100
JaneJav: posts the ante 100
garynvik: posts the ante 100
ramioner: posts the ante 100
NAIRDA11: posts small blind 500
deyrzuited: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {10-Hearts}{A-Hearts}
ROOMANNNN: folds
morph1k: raises 6413 to 7413 and is all-in
1suus2: calls 5730 and is all-in
iceman 70159: folds
JaneJav: folds
garynvik: folds
ramioner: folds
NAIRDA11: folds
deyrzuited: folds
Uncalled bet (1683) returned to morph1k
*** FLOP *** {4-Diamonds}{9-Hearts}{2-Hearts}
*** TURN *** {4-Diamonds}{9-Hearts}{2-Hearts} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{9-Hearts}{2-Hearts}{K-Diamonds} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
morph1k: shows {7-Diamonds}{A-Spades} (high card Ace)
1suus2: shows {10-Hearts}{A-Hearts} (high card Ace - King+Ten kicker)
1suus2 collected 13860 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13860 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{9-Hearts}{2-Hearts}{K-Diamonds}{5-Spades}
Seat 1: NAIRDA11 (small blind) folded before Flop
Seat 2: deyrzuited (big blind) folded before Flop
Seat 3: ROOMANNNN folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: morph1k showed {7-Diamonds}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 5: 1suus2 showed {10-Hearts}{A-Hearts} and won (13860) with high card Ace
Seat 6: iceman 70159 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: JaneJav folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: garynvik folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ramioner (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #111016020575: Tournament #854633978, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/01/30 22:17:03 CET [2014/01/30 16:17:03 ET]
Table '854633978 142' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: cedricou (11164 in chips)
Seat 2: 1suus2 (6723 in chips)
Seat 3: dapelu (19381 in chips)
Seat 4: emrisEros (12402 in chips)
Seat 5: RegimAG (32230 in chips)
Seat 6: crazyyypoker (2420 in chips)
Seat 7: donKK69 (18142 in chips)
Seat 8: zxdakev (13059 in chips)
Seat 9: Vaidas777 (5075 in chips)
cedricou: posts the ante 85
1suus2: posts the ante 85
dapelu: posts the ante 85
emrisEros: posts the ante 85
RegimAG: posts the ante 85
crazyyypoker: posts the ante 85
donKK69: posts the ante 85
zxdakev: posts the ante 85
Vaidas777: posts the ante 85
emrisEros: posts small blind 350
RegimAG: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {10-Clubs}{A-Clubs}
crazyyypoker: folds
donKK69: folds
zxdakev: folds
Vaidas777: folds
cedricou: raises 700 to 1400
1suus2: raises 5238 to 6638 and is all-in
dapelu: folds
emrisEros: folds
RegimAG: folds
cedricou: calls 5238
*** FLOP *** {Q-Spades}{K-Diamonds}{J-Spades}
*** TURN *** {Q-Spades}{K-Diamonds}{J-Spades} {5-Spades}
*** RIVER *** {Q-Spades}{K-Diamonds}{J-Spades}{5-Spades} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
cedricou: shows {9-Clubs}{9-Spades} (a pair of Nines)
1suus2: shows {10-Clubs}{A-Clubs} (a straight, Ten to Ace)
1suus2 collected 15091 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 15091 | Rake 0
Board {Q-Spades}{K-Diamonds}{J-Spades}{5-Spades}{6-Diamonds}
Seat 1: cedricou showed {9-Clubs}{9-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 2: 1suus2 showed {10-Clubs}{A-Clubs} and won (15091) with a straight, Ten to Ace
Seat 3: dapelu (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: emrisEros (small blind) folded before Flop
Seat 5: RegimAG (big blind) folded before Flop
Seat 6: crazyyypoker folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: donKK69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: zxdakev folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Vaidas777 folded before Flop (didn't bet)

megh exit 3de

PokerStars Hand #111015724482: Tournament #854631619, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXXVI (90000/180000) - 2014/01/30 22:12:44 CET [2014/01/30 16:12:44 ET]
Table '854631619 92' 9-max Seat #3 is the button
Seat 2: gandalf19195 (6776730 in chips)
Seat 3: slb92nn (2311720 in chips)
Seat 5: 1suus2 (1070662 in chips)
Seat 6: bdamijonas (2293888 in chips)
gandalf19195: posts the ante 18000
slb92nn: posts the ante 18000
1suus2: posts the ante 18000
bdamijonas: posts the ante 18000
1suus2: posts small blind 90000
bdamijonas: posts big blind 180000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {2-Clubs}{K-Clubs}
gandalf19195: folds
slb92nn has timed out
slb92nn: folds
slb92nn is sitting out
slb92nn has returned
1suus2: raises 872662 to 1052662 and is all-in
bdamijonas: calls 872662
*** FLOP *** {10-Diamonds}{9-Spades}{3-Spades}
1suus2 said, "hittt"
1suus2 said, "kkkk"
*** TURN *** {10-Diamonds}{9-Spades}{3-Spades} {9-Hearts}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{9-Spades}{3-Spades}{9-Hearts} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
1suus2: shows {2-Clubs}{K-Clubs} (three of a kind, Nines)
bdamijonas: shows {5-Spades}{5-Diamonds} (a full house, Nines full of Fives)
bdamijonas collected 2177324 from pot
bdamijonas wins the $1 bounty for eliminating 1suus2
1suus2 finished the tournament in 4th place and received $954.73.
*** SUMMARY ***
Total pot 2177324 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{9-Spades}{3-Spades}{9-Hearts}{9-Clubs}
Seat 2: gandalf19195 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: slb92nn (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: 1suus2 (small blind) showed {2-Clubs}{K-Clubs} and lost with three of a kind, Nines
Seat 6: bdamijonas (big blind) showed {5-Spades}{5-Diamonds} and won (2177324) with a full house, Nines full of Fives

PokerStars Hand #111015391724: Tournament #854631619, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXXV (75000/150000) - 2014/01/30 22:07:58 CET [2014/01/30 16:07:58 ET]
Table '854631619 92' 9-max Seat #5 is the button
Seat 2: gandalf19195 (6563730 in chips)
Seat 3: slb92nn (3680664 in chips)
Seat 5: 1suus2 (724331 in chips)
Seat 6: bdamijonas (1484275 in chips)
gandalf19195: posts the ante 15000
slb92nn: posts the ante 15000
1suus2: posts the ante 15000
bdamijonas: posts the ante 15000
bdamijonas: posts small blind 75000
gandalf19195: posts big blind 150000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {K-Hearts}{10-Spades}
slb92nn: folds
1suus2: raises 559331 to 709331 and is all-in
bdamijonas: raises 759944 to 1469275 and is all-in
gandalf19195: folds
Uncalled bet (759944) returned to bdamijonas
*** FLOP *** {K-Clubs}{6-Spades}{8-Diamonds}
1suus2 said, "hittt"
*** TURN *** {K-Clubs}{6-Spades}{8-Diamonds} {9-Diamonds}
1suus2 said, "holddd"
*** RIVER *** {K-Clubs}{6-Spades}{8-Diamonds}{9-Diamonds} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
bdamijonas: shows {7-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Nines)
1suus2: shows {K-Hearts}{10-Spades} (two pair, Kings and Nines)
1suus2 collected 1628662 from pot
1suus2 said, "phew"
*** SUMMARY ***
Total pot 1628662 | Rake 0
Board {K-Clubs}{6-Spades}{8-Diamonds}{9-Diamonds}{9-Hearts}
Seat 2: gandalf19195 (big blind) folded before Flop
Seat 3: slb92nn folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: 1suus2 (button) showed {K-Hearts}{10-Spades} and won (1628662) with two pair, Kings and Nines
Seat 6: bdamijonas (small blind) showed {7-Spades}{A-Diamonds} and lost with a pair of Nines

PokerStars Hand #111015336874: Tournament #854633978, $4.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/01/30 22:07:12 CET [2014/01/30 16:07:12 ET]
Table '854633978 97' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: fOLDN94 (8385 in chips)
Seat 2: ViTaMin_F22 (7290 in chips)
Seat 3: 1suus2 (2206 in chips)
Seat 4: custom_k (10710 in chips)
Seat 5: RigoletoBr (6215 in chips)
Seat 6: edmond74 (22604 in chips)
Seat 7: kill_619 (16755 in chips)
Seat 8: Oslove1 (5910 in chips)
Seat 9: chipper03 (7899 in chips)
fOLDN94: posts the ante 60
ViTaMin_F22: posts the ante 60
1suus2: posts the ante 60
custom_k: posts the ante 60
RigoletoBr: posts the ante 60
edmond74: posts the ante 60
kill_619: posts the ante 60
Oslove1: posts the ante 60
chipper03: posts the ante 60
kill_619: posts small blind 250
Oslove1: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {Q-Spades}{A-Clubs}
chipper03: folds
fOLDN94: folds
ViTaMin_F22: folds
1suus2: raises 1646 to 2146 and is all-in
custom_k: folds
RigoletoBr: raises 4009 to 6155 and is all-in
edmond74: folds
kill_619: raises 10540 to 16695 and is all-in
Oslove1: folds
Uncalled bet (10540) returned to kill_619
*** FLOP *** {J-Spades}{5-Hearts}{2-Diamonds}
*** TURN *** {J-Spades}{5-Hearts}{2-Diamonds} {J-Hearts}
*** RIVER *** {J-Spades}{5-Hearts}{2-Diamonds}{J-Hearts} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
kill_619: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (two pair, Jacks and Tens)
RigoletoBr: shows {6-Clubs}{6-Spades} (two pair, Jacks and Sixes)
kill_619 collected 8018 from side pot
1suus2: shows {Q-Spades}{A-Clubs} (two pair, Aces and Jacks)
1suus2 collected 7478 from main pot
RigoletoBr finished the tournament in 895th place
*** SUMMARY ***
Total pot 15496 Main pot 7478. Side pot 8018. | Rake 0
Board {J-Spades}{5-Hearts}{2-Diamonds}{J-Hearts}{A-Diamonds}
Seat 1: fOLDN94 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ViTaMin_F22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 1suus2 showed {Q-Spades}{A-Clubs} and won (7478) with two pair, Aces and Jacks
Seat 4: custom_k folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: RigoletoBr showed {6-Clubs}{6-Spades} and lost with two pair, Jacks and Sixes
Seat 6: edmond74 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: kill_619 (small blind) showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and won (8018) with two pair, Jacks and Tens
Seat 8: Oslove1 (big blind) folded before Flop
Seat 9: chipper03 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #111015254049: Tournament #854631619, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXXV (75000/150000) - 2014/01/30 22:06:01 CET [2014/01/30 16:06:01 ET]
Table '854631619 92' 9-max Seat #6 is the button
Seat 2: gandalf19195 (6833730 in chips)
Seat 3: slb92nn (3665664 in chips)
Seat 5: 1suus2 (851831 in chips)
Seat 6: bdamijonas (1101775 in chips)
gandalf19195: posts the ante 15000
slb92nn: posts the ante 15000
1suus2: posts the ante 15000
bdamijonas: posts the ante 15000
gandalf19195: posts small blind 75000
slb92nn: posts big blind 150000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {5-Diamonds}{A-Hearts}
bdamijonas said, "clicked"
1suus2: raises 686831 to 836831 and is all-in
bdamijonas: raises 249944 to 1086775 and is all-in
gandalf19195: folds
slb92nn: folds
Uncalled bet (249944) returned to bdamijonas
*** FLOP *** {Q-Clubs}{3-Clubs}{2-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Clubs}{3-Clubs}{2-Diamonds} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{3-Clubs}{2-Diamonds}{J-Diamonds} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
1suus2: shows {5-Diamonds}{A-Hearts} (a pair of Threes)
bdamijonas: shows {9-Clubs}{A-Diamonds} (a pair of Threes)
1suus2 collected 979331 from pot
bdamijonas collected 979331 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1958662 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{3-Clubs}{2-Diamonds}{J-Diamonds}{3-Hearts}
Seat 2: gandalf19195 (small blind) folded before Flop
Seat 3: slb92nn (big blind) folded before Flop
Seat 5: 1suus2 showed {5-Diamonds}{A-Hearts} and won (979331) with a pair of Threes
Seat 6: bdamijonas (button) showed {9-Clubs}{A-Diamonds} and won (979331) with a pair of Threes

PokerStars Hand #111015128923: Tournament #854631966, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2014/01/30 22:04:15 CET [2014/01/30 16:04:15 ET]
Table '854631966 114' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: m1977r (4885 in chips)
Seat 2: deyrzuited (10553 in chips)
Seat 3: AndrePi1982 (2950 in chips)
Seat 4: Kover41 (2095 in chips)
Seat 5: 1suus2 (3835 in chips)
Seat 6: Arczi6 (5840 in chips)
Seat 7: JaneJav (2925 in chips)
Seat 8: piesi6 (8980 in chips)
Seat 9: ramioner (7450 in chips)
m1977r: posts the ante 50
deyrzuited: posts the ante 50
AndrePi1982: posts the ante 50
Kover41: posts the ante 50
1suus2: posts the ante 50
Arczi6: posts the ante 50
JaneJav: posts the ante 50
piesi6: posts the ante 50
ramioner: posts the ante 50
Arczi6: posts small blind 200
JaneJav: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {A-Hearts}{J-Spades}
piesi6: folds
ramioner: folds
m1977r: raises 400 to 800
deyrzuited: folds
AndrePi1982: folds
Kover41: calls 800
1suus2: raises 2985 to 3785 and is all-in
Arczi6: folds
JaneJav: folds
m1977r: calls 2985
Kover41: calls 1245 and is all-in
*** FLOP *** {6-Clubs}{7-Spades}{A-Clubs}
*** TURN *** {6-Clubs}{7-Spades}{A-Clubs} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Clubs}{7-Spades}{A-Clubs}{K-Diamonds} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
m1977r: shows {8-Spades}{8-Hearts} (a pair of Eights)
1suus2: shows {A-Hearts}{J-Spades} (a pair of Aces)
1suus2 collected 3480 from side pot
Kover41: shows {J-Clubs}{K-Clubs} (a pair of Kings)
1suus2 collected 7185 from main pot
1suus2 wins the $1 bounty for eliminating Kover41
Kover41 finished the tournament in 1640th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10665 Main pot 7185. Side pot 3480. | Rake 0
Board {6-Clubs}{7-Spades}{A-Clubs}{K-Diamonds}{5-Hearts}
Seat 1: m1977r showed {8-Spades}{8-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 2: deyrzuited folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: AndrePi1982 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Kover41 showed {J-Clubs}{K-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 5: 1suus2 (button) showed {A-Hearts}{J-Spades} and won (10665) with a pair of Aces
Seat 6: Arczi6 (small blind) folded before Flop
Seat 7: JaneJav (big blind) folded before Flop
Seat 8: piesi6 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ramioner folded before Flop (didn't bet)

oh god zon disconnected aap...

dekeuze schreef

1k al bijna binnen. sowieso GG nu handjes krijgen gogogo

ja idd laten we hopenSmile

break 5.40t 4/4
4.40t 3456
andere 5.40t 4410

tog wat plekjes omhoog al....hopen op handje nu want tis prutSad

1910111213784