Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

1suus2

Mijn onderschrift:

http://twitter.com/sssuuusss
http://www.facebook.com/1suus2

Verstuur bericht

Forum Posts

PokerStars Hand #111009790717: Tournament #854631619, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XXI (3500/7000) - 2014/01/30 20:40:59 CET [2014/01/30 14:40:59 ET]
Table '854631619 135' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: 1suus2 (155133 in chips)
Seat 2: ferrera ptm (43554 in chips)
Seat 3: Habdich20 (137739 in chips)
Seat 4: joselito (37829 in chips)
Seat 5: oskolito (288693 in chips)
Seat 6: Donikk (192310 in chips)
Seat 7: Sternschnupp (134242 in chips)
Seat 8: Lucky Bastaa (35330 in chips)
Seat 9: n33d (102556 in chips)
1suus2: posts the ante 700
ferrera ptm: posts the ante 700
Habdich20: posts the ante 700
joselito: posts the ante 700
oskolito: posts the ante 700
Donikk: posts the ante 700
Sternschnupp: posts the ante 700
Lucky Bastaa: posts the ante 700
n33d: posts the ante 700
n33d: posts small blind 3500
1suus2: posts big blind 7000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {Q-Diamonds}{A-Diamonds}
ferrera ptm: folds
Habdich20: folds
joselito: folds
oskolito: raises 14000 to 21000
Donikk: folds
Sternschnupp: folds
Lucky Bastaa: folds
n33d: folds
1suus2: raises 133433 to 154433 and is all-in
oskolito: folds
Uncalled bet (133433) returned to 1suus2
1suus2 collected 51800 from pot
1suus2: shows {Q-Diamonds}{A-Diamonds}
*** SUMMARY ***
Total pot 51800 | Rake 0
Seat 1: 1suus2 (big blind) collected (51800)
Seat 2: ferrera ptm folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Habdich20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: joselito folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: oskolito folded before Flop
Seat 6: Donikk folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Sternschnupp folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Lucky Bastaa (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: n33d (small blind) folded before Flop

ko 6 1$

PokerStars Hand #111009273505: Tournament #854631619, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XIX (2500/5000) - 2014/01/30 20:33:05 CET [2014/01/30 14:33:05 ET]
Table '854631619 135' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: 1suus2 (105711 in chips)
Seat 2: 7jujuba7 (40122 in chips)
Seat 4: joselito (42929 in chips)
Seat 5: Stahl1970 (31212 in chips)
Seat 6: Donikk (191610 in chips)
Seat 8: vitorkrela (4242 in chips)
Seat 9: n33d (54078 in chips)
1suus2: posts the ante 500
7jujuba7: posts the ante 500
joselito: posts the ante 500
Stahl1970: posts the ante 500
Donikk: posts the ante 500
vitorkrela: posts the ante 500
n33d: posts the ante 500
Stahl1970: posts small blind 2500
Donikk: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {9-Spades}{9-Clubs}
vitorkrela: folds
n33d: folds
1suus2: raises 5500 to 10500
1suus2 said, "nh"
7jujuba7: raises 29122 to 39622 and is all-in
joselito: folds
Stahl1970: folds
Donikk: folds
1suus2: calls 29122
*** FLOP *** {2-Hearts}{5-Spades}{6-Diamonds}
*** TURN *** {2-Hearts}{5-Spades}{6-Diamonds} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Hearts}{5-Spades}{6-Diamonds}{8-Diamonds} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
1suus2: shows {9-Spades}{9-Clubs} (a pair of Nines)
7jujuba7: shows {A-Hearts}{J-Diamonds} (high card Ace)
1suus2 collected 90244 from pot
1suus2 wins the $1 bounty for eliminating 7jujuba7
7jujuba7 finished the tournament in 196th place and received $13.28.
*** SUMMARY ***
Total pot 90244 | Rake 0
Board {2-Hearts}{5-Spades}{6-Diamonds}{8-Diamonds}{10-Diamonds}
Seat 1: 1suus2 showed {9-Spades}{9-Clubs} and won (90244) with a pair of Nines
Seat 2: 7jujuba7 showed {A-Hearts}{J-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 4: joselito (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Stahl1970 (small blind) folded before Flop
Seat 6: Donikk (big blind) folded before Flop
Seat 8: vitorkrela folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: n33d folded before Flop (didn't bet)

lol...exit 2.20t

PokerStars Hand #111009085997: Tournament #854631688, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/01/30 20:30:14 CET [2014/01/30 14:30:14 ET]
Table '854631688 429' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: donkyman69 (6395 in chips)
Seat 2: 1suus2 (1615 in chips)
Seat 3: Hungerspiele (2490 in chips)
Seat 4: giedryza (1610 in chips)
Seat 5: DOKTORA2229 (7369 in chips)
Seat 6: KULAJDROPSA (3163 in chips)
Seat 8: el mantisimo (3209 in chips)
Seat 9: Kakanya (4912 in chips)
donkyman69: posts the ante 15
1suus2: posts the ante 15
Hungerspiele: posts the ante 15
giedryza: posts the ante 15
DOKTORA2229: posts the ante 15
KULAJDROPSA: posts the ante 15
el mantisimo: posts the ante 15
Kakanya: posts the ante 15
el mantisimo: posts small blind 60
Kakanya: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {5-Clubs}{5-Diamonds}
donkyman69: folds
1suus2: raises 132 to 252
Hungerspiele: raises 2223 to 2475 and is all-in
giedryza: folds
DOKTORA2229: folds
KULAJDROPSA: folds
el mantisimo: folds
Kakanya: folds
1suus2: calls 1348 and is all-in
Uncalled bet (875) returned to Hungerspiele
*** FLOP *** {10-Clubs}{10-Diamonds}{6-Clubs}
*** TURN *** {10-Clubs}{10-Diamonds}{6-Clubs} {7-Spades}
*** RIVER *** {10-Clubs}{10-Diamonds}{6-Clubs}{7-Spades} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
1suus2: shows {5-Clubs}{5-Diamonds} (two pair, Tens and Sevens)
Hungerspiele: shows {A-Clubs}{Q-Diamonds} (two pair, Tens and Sevens - Ace kicker)
Hungerspiele collected 3500 from pot
1suus2 finished the tournament in 3857th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3500 | Rake 0
Board {10-Clubs}{10-Diamonds}{6-Clubs}{7-Spades}{7-Hearts}
Seat 1: donkyman69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 1suus2 showed {5-Clubs}{5-Diamonds} and lost with two pair, Tens and Sevens
Seat 3: Hungerspiele showed {A-Clubs}{Q-Diamonds} and won (3500) with two pair, Tens and Sevens
Seat 4: giedryza folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: DOKTORA2229 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: KULAJDROPSA (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: el mantisimo (small blind) folded before Flop
Seat 9: Kakanya (big blind) folded before Flop

hoopaaa 2 ko erbij a 1$

PokerStars Hand #111008538137: Tournament #854631619, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVII (1500/3000) - 2014/01/30 20:21:56 CET [2014/01/30 14:21:56 ET]
Table '854631619 21' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: louisel (11980 in chips)
Seat 2: Galo1987 (28612 in chips)
Seat 3: lincolnbs (32864 in chips)
Seat 4: 1suus2 (41339 in chips)
Seat 5: Gold bizon (15903 in chips)
Seat 6: snow10000000 (26419 in chips)
Seat 7: ferrera ptm (80034 in chips)
Seat 8: helene1009 (35398 in chips)
Seat 9: Nightstare (23566 in chips)
louisel: posts the ante 300
Galo1987: posts the ante 300
lincolnbs: posts the ante 300
1suus2: posts the ante 300
Gold bizon: posts the ante 300
snow10000000: posts the ante 300
ferrera ptm: posts the ante 300
helene1009: posts the ante 300
Nightstare: posts the ante 300
Galo1987: posts small blind 1500
lincolnbs: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {10-Hearts}{10-Diamonds}
1suus2: raises 3300 to 6300
Gold bizon: calls 6300
snow10000000: folds
ferrera ptm: calls 6300
helene1009: folds
Nightstare: folds
louisel: raises 5380 to 11680 and is all-in
Galo1987: folds
lincolnbs: folds
1suus2: raises 29359 to 41039 and is all-in
Gold bizon: calls 9303 and is all-in
ferrera ptm: calls 34739
*** FLOP *** {6-Spades}{9-Spades}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {6-Spades}{9-Spades}{Q-Diamonds} {10-Clubs}
*** RIVER *** {6-Spades}{9-Spades}{Q-Diamonds}{10-Clubs} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
1suus2: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (a full house, Tens full of Nines)
ferrera ptm: shows {Q-Clubs}{K-Diamonds} (two pair, Queens and Nines)
1suus2 collected 50872 from side pot-2
Gold bizon: shows {Q-Spades}{K-Spades} (two pair, Queens and Nines)
1suus2 collected 11769 from side pot-1
louisel: shows {J-Clubs}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Nines)
1suus2 collected 53920 from main pot
1suus2 wins the $1 bounty for eliminating louisel
1suus2 wins the $1 bounty for eliminating Gold bizon
Gold bizon finished the tournament in 333rd place and received $8.63.
louisel finished the tournament in 334th place and received $8.63.
*** SUMMARY ***
Total pot 116561 Main pot 53920. Side pot-1 11769. Side pot-2 50872. | Rake 0
Board {6-Spades}{9-Spades}{Q-Diamonds}{10-Clubs}{9-Clubs}
Seat 1: louisel (button) showed {J-Clubs}{J-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Nines
Seat 2: Galo1987 (small blind) folded before Flop
Seat 3: lincolnbs (big blind) folded before Flop
Seat 4: 1suus2 showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and won (116561) with a full house, Tens full of Nines
Seat 5: Gold bizon showed {Q-Spades}{K-Spades} and lost with two pair, Queens and Nines
Seat 6: snow10000000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ferrera ptm showed {Q-Clubs}{K-Diamonds} and lost with two pair, Queens and Nines
Seat 8: helene1009 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Nightstare folded before Flop (didn't bet)

ko3 1$

PokerStars Hand #111008197654: Tournament #854631619, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XVI (1250/2500) - 2014/01/30 20:16:49 CET [2014/01/30 14:16:49 ET]
Table '854631619 201' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: VOV13 (8315 in chips)
Seat 2: ZloSretnik (29780 in chips)
Seat 3: 1suus2 (29974 in chips)
Seat 4: IulianStars (51075 in chips)
Seat 5: n33d (17889 in chips)
Seat 6: emelin1974 (21580 in chips)
Seat 7: sakisveria (13254 in chips)
Seat 8: rocky1rwf (19815 in chips)
Seat 9: gamato1A (12011 in chips)
VOV13: posts the ante 250
ZloSretnik: posts the ante 250
1suus2: posts the ante 250
IulianStars: posts the ante 250
n33d: posts the ante 250
emelin1974: posts the ante 250
sakisveria: posts the ante 250
rocky1rwf: posts the ante 250
gamato1A: posts the ante 250
gamato1A: posts small blind 1250
VOV13: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {K-Spades}{K-Hearts}
ZloSretnik: folds
1suus2: raises 2750 to 5250
IulianStars: folds
n33d: folds
emelin1974: folds
sakisveria: folds
rocky1rwf: folds
gamato1A: folds
VOV13: raises 2815 to 8065 and is all-in
1suus2: calls 2815
*** FLOP *** {9-Spades}{6-Diamonds}{8-Spades}
*** TURN *** {9-Spades}{6-Diamonds}{8-Spades} {J-Hearts}
*** RIVER *** {9-Spades}{6-Diamonds}{8-Spades}{J-Hearts} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
VOV13: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (two pair, Tens and Nines)
1suus2: shows {K-Spades}{K-Hearts} (two pair, Kings and Nines)
1suus2 collected 19630 from pot
1suus2 wins the $1 bounty for eliminating VOV13
VOV13 finished the tournament in 443rd place and received $7.30.
*** SUMMARY ***
Total pot 19630 | Rake 0
Board {9-Spades}{6-Diamonds}{8-Spades}{J-Hearts}{9-Hearts}
Seat 1: VOV13 (big blind) showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and lost with two pair, Tens and Nines
Seat 2: ZloSretnik folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 1suus2 showed {K-Spades}{K-Hearts} and won (19630) with two pair, Kings and Nines
Seat 4: IulianStars folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: n33d folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: emelin1974 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: sakisveria folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: rocky1rwf (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: gamato1A (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #111008003398: Tournament #854631619, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XV (1000/2000) - 2014/01/30 20:13:50 CET [2014/01/30 14:13:50 ET]
Table '854631619 201' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: VOV13 (2355 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 2: ZloSretnik (31980 in chips)
Seat 3: 1suus2 (15637 in chips)
Seat 4: IulianStars (39107 in chips)
Seat 5: Vyachek1902 (950 in chips)
Seat 6: mopaf88 (20252 in chips)
Seat 7: sakisveria (10204 in chips)
Seat 8: rocky1rwf (24765 in chips)
Seat 9: gamato1A (18474 in chips)
ZloSretnik: posts the ante 200
1suus2: posts the ante 200
IulianStars: posts the ante 200
Vyachek1902: posts the ante 200
mopaf88: posts the ante 200
sakisveria: posts the ante 200
rocky1rwf: posts the ante 200
gamato1A: posts the ante 200
ZloSretnik: posts small blind 1000
1suus2: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {K-Diamonds}{K-Spades}
IulianStars: folds
Vyachek1902: folds
mopaf88: folds
sakisveria: folds
rocky1rwf: folds
gamato1A: raises 4000 to 6000
ZloSretnik: folds
1suus2: raises 9437 to 15437 and is all-in
gamato1A: calls 9437
*** FLOP *** {9-Hearts}{3-Clubs}{6-Spades}
*** TURN *** {9-Hearts}{3-Clubs}{6-Spades} {4-Clubs}
*** RIVER *** {9-Hearts}{3-Clubs}{6-Spades}{4-Clubs} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
1suus2: shows {K-Diamonds}{K-Spades} (a pair of Kings)
gamato1A: shows {8-Diamonds}{Q-Diamonds} (high card Queen)
1suus2 collected 33474 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 33474 | Rake 0
Board {9-Hearts}{3-Clubs}{6-Spades}{4-Clubs}{7-Spades}
Seat 2: ZloSretnik (small blind) folded before Flop
Seat 3: 1suus2 (big blind) showed {K-Diamonds}{K-Spades} and won (33474) with a pair of Kings
Seat 4: IulianStars folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Vyachek1902 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: mopaf88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: sakisveria folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: rocky1rwf folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: gamato1A (button) showed {8-Diamonds}{Q-Diamonds} and lost with high card Queen

break 5.40 t 19737
2.20 t 2245

ko2 1$

PokerStars Hand #111006573311: Tournament #854631619, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2014/01/30 19:48:57 CET [2014/01/30 13:48:57 ET]
Table '854631619 201' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: c1n83 (14113 in chips)
Seat 2: ZloSretnik (3355 in chips)
Seat 3: 1suus2 (21475 in chips)
Seat 5: Vyachek1902 (7950 in chips)
Seat 6: r1ks (10132 in chips)
Seat 7: sakisveria (5027 in chips)
Seat 8: RegimAG (7572 in chips)
Seat 9: _delightf592 (7572 in chips)
c1n83: posts the ante 100
ZloSretnik: posts the ante 100
1suus2: posts the ante 100
Vyachek1902: posts the ante 100
r1ks: posts the ante 100
sakisveria: posts the ante 100
RegimAG: posts the ante 100
_delightf592: posts the ante 100
r1ks: posts small blind 500
sakisveria: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {A-Spades}{Q-Clubs}
RegimAG: folds
_delightf592: raises 6472 to 7472 and is all-in
c1n83: folds
ZloSretnik: calls 3255 and is all-in
1suus2: raises 6472 to 13944
Vyachek1902: folds
r1ks: folds
sakisveria: folds
Uncalled bet (6472) returned to 1suus2
*** FLOP *** {A-Diamonds}{Q-Diamonds}{10-Diamonds}
*** TURN *** {A-Diamonds}{Q-Diamonds}{10-Diamonds} {K-Hearts}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{Q-Diamonds}{10-Diamonds}{K-Hearts} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
_delightf592: shows {5-Diamonds}{5-Clubs} (a pair of Fives)
1suus2: shows {A-Spades}{Q-Clubs} (two pair, Aces and Queens)
1suus2 collected 8434 from side pot
ZloSretnik: shows {K-Clubs}{A-Hearts} (two pair, Aces and Kings)
ZloSretnik collected 12065 from main pot
1suus2 wins the $1 bounty for eliminating _delightf592
_delightf592 finished the tournament in 972nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 20499 Main pot 12065. Side pot 8434. | Rake 0
Board {A-Diamonds}{Q-Diamonds}{10-Diamonds}{K-Hearts}{6-Spades}
Seat 1: c1n83 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ZloSretnik showed {K-Clubs}{A-Hearts} and won (12065) with two pair, Aces and Kings
Seat 3: 1suus2 showed {A-Spades}{Q-Clubs} and won (8434) with two pair, Aces and Queens
Seat 5: Vyachek1902 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: r1ks (small blind) folded before Flop
Seat 7: sakisveria (big blind) folded before Flop
Seat 8: RegimAG folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: _delightf592 showed {5-Diamonds}{5-Clubs} and lost with a pair of Fives

PokerStars Hand #111006223101: Tournament #854631619, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2014/01/30 19:43:11 CET [2014/01/30 13:43:11 ET]
Table '854631619 201' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: c1n83 (23888 in chips)
Seat 2: bigtrouble81 (2900 in chips)
Seat 3: 1suus2 (6900 in chips)
Seat 4: BestPlaye410 (1718 in chips)
Seat 5: Vyachek1902 (4800 in chips)
Seat 6: r1ks (5207 in chips)
Seat 7: Chinão Ruiz (5818 in chips)
Seat 8: RegimAG (10815 in chips)
Seat 9: _delightf592 (23608 in chips)
c1n83: posts the ante 75
bigtrouble81: posts the ante 75
1suus2: posts the ante 75
BestPlaye410: posts the ante 75
Vyachek1902: posts the ante 75
r1ks: posts the ante 75
Chinão Ruiz: posts the ante 75
RegimAG: posts the ante 75
_delightf592: posts the ante 75
Chinão Ruiz: posts small blind 400
RegimAG: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {7-Spades}{7-Diamonds}
_delightf592: raises 800 to 1600
c1n83: calls 1600
bigtrouble81: folds
1suus2: raises 5225 to 6825 and is all-in
BestPlaye410: folds
Vyachek1902: folds
r1ks: folds
Chinão Ruiz: folds
RegimAG: folds
_delightf592: calls 5225
c1n83: calls 5225
*** FLOP *** {5-Diamonds}{J-Clubs}{4-Hearts}
_delightf592: checks
c1n83: checks
*** TURN *** {5-Diamonds}{J-Clubs}{4-Hearts} {8-Clubs}
_delightf592: bets 16708 and is all-in
c1n83: folds
Uncalled bet (16708) returned to _delightf592
*** RIVER *** {5-Diamonds}{J-Clubs}{4-Hearts}{8-Clubs} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
_delightf592: shows {8-Hearts}{8-Spades} (three of a kind, Eights)
1suus2: shows {7-Spades}{7-Diamonds} (a straight, Four to Eight)
1suus2 collected 22350 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 22350 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{J-Clubs}{4-Hearts}{8-Clubs}{6-Diamonds}
Seat 1: c1n83 folded on the Turn
Seat 2: bigtrouble81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 1suus2 showed {7-Spades}{7-Diamonds} and won (22350) with a straight, Four to Eight
Seat 4: BestPlaye410 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Vyachek1902 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: r1ks (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Chinão Ruiz (small blind) folded before Flop
Seat 8: RegimAG (big blind) folded before Flop
Seat 9: _delightf592 showed {8-Hearts}{8-Spades} and lost with three of a kind, Eights

duss dat was de 1.35 ook alweeer...

PokerStars Hand #111005982841: Tournament #854631647, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/01/30 19:39:11 CET [2014/01/30 13:39:11 ET]
Table '854631647 138' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: exoone (940 in chips) is sitting out
Seat 2: Schuerener (4595 in chips)
Seat 3: VANS.zzz (10270 in chips)
Seat 4: sumyplaywot (2450 in chips)
Seat 5: pasnor01 (2040 in chips)
Seat 6: Integral222 (16285 in chips)
Seat 7: ikarus59 (5100 in chips)
Seat 8: 1suus2 (245 in chips)
Seat 9: N.kaio (6245 in chips)
1suus2: posts small blind 75
N.kaio: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {8-Spades}{6-Hearts}
exoone: folds
Schuerener: folds
ikarus59 said, "geht doch"
VANS.zzz: raises 300 to 450
sumyplaywot: folds
pasnor01: raises 1590 to 2040 and is all-in
Integral222: calls 2040
ikarus59: folds
1suus2: calls 170 and is all-in
N.kaio: folds
VANS.zzz: calls 1590
*** FLOP *** {A-Diamonds}{7-Diamonds}{3-Spades}
VANS.zzz: checks
Integral222: bets 1050
VANS.zzz: folds
Uncalled bet (1050) returned to Integral222
*** TURN *** {A-Diamonds}{7-Diamonds}{3-Spades} {Q-Hearts}
1suus2 said, "donk..."
*** RIVER *** {A-Diamonds}{7-Diamonds}{3-Spades}{Q-Hearts} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
pasnor01: shows {K-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Aces and Threes)
Integral222: shows {4-Diamonds}{3-Diamonds} (three of a kind, Threes)
Integral222 collected 5385 from side pot
1suus2: shows {8-Spades}{6-Hearts} (a pair of Threes)
Integral222 collected 1130 from main pot
Integral222 wins the $0.25 bounty for eliminating pasnor01
Integral222 wins the $0.25 bounty for eliminating 1suus2
pasnor01 finished the tournament in 4755th place
1suus2 finished the tournament in 4756th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6515 Main pot 1130. Side pot 5385. | Rake 0
Board {A-Diamonds}{7-Diamonds}{3-Spades}{Q-Hearts}{3-Hearts}
Seat 1: exoone folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Schuerener folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: VANS.zzz folded on the Flop
Seat 4: sumyplaywot folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: pasnor01 showed {K-Hearts}{A-Clubs} and lost with two pair, Aces and Threes
Seat 6: Integral222 showed {4-Diamonds}{3-Diamonds} and won (6515) with three of a kind, Threes
Seat 7: ikarus59 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 1suus2 (small blind) showed {8-Spades}{6-Hearts} and lost with a pair of Threes
Seat 9: N.kaio (big blind) folded before Flop

mijn god....stop eens ....

PokerStars Hand #111005924308: Tournament #854631647, $1.00+$0.25+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2014/01/30 19:38:12 CET [2014/01/30 13:38:12 ET]
Table '854631647 138' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: exoone (940 in chips) is sitting out
Seat 2: Schuerener (4595 in chips)
Seat 3: VANS.zzz (10270 in chips)
Seat 4: sumyplaywot (2450 in chips)
Seat 5: pasnor01 (2040 in chips)
Seat 6: Integral222 (16285 in chips)
Seat 7: ikarus59 (2550 in chips)
Seat 8: 1suus2 (2795 in chips)
Seat 9: N.kaio (6245 in chips)
ikarus59: posts small blind 75
1suus2: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {J-Clubs}{J-Hearts}
N.kaio: folds
exoone: folds
Schuerener: folds
VANS.zzz: folds
sumyplaywot: folds
pasnor01: folds
Integral222: folds
ikarus59: calls 75
1suus2: raises 2645 to 2795 and is all-in
ikarus59: calls 2400 and is all-in
Uncalled bet (245) returned to 1suus2
*** FLOP *** {6-Clubs}{4-Hearts}{4-Spades}
*** TURN *** {6-Clubs}{4-Hearts}{4-Spades} {6-Spades}
*** RIVER *** {6-Clubs}{4-Hearts}{4-Spades}{6-Spades} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ikarus59: shows {3-Diamonds}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Sixes)
1suus2: shows {J-Clubs}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Sixes)
ikarus59 collected 5100 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5100 | Rake 0
Board {6-Clubs}{4-Hearts}{4-Spades}{6-Spades}{K-Clubs}
Seat 1: exoone folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Schuerener folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: VANS.zzz folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: sumyplaywot folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: pasnor01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Integral222 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ikarus59 (small blind) showed {3-Diamonds}{K-Diamonds} and won (5100) with two pair, Kings and Sixes
Seat 8: 1suus2 (big blind) showed {J-Clubs}{J-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Sixes
Seat 9: N.kaio folded before Flop (didn't bet)

rontjuh schreef

Crying

jeah zeg dat wel...

PokerStars Hand #111005346505: Tournament #854631619, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2014/01/30 19:28:46 CET [2014/01/30 13:28:46 ET]
Table '854631619 201' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: c1n83 (13538 in chips)
Seat 2: tzanosdim (1042 in chips)
Seat 3: 1suus2 (4275 in chips)
Seat 4: BestPlaye410 (2706 in chips)
Seat 5: _sos_nl_1972 (3000 in chips)
Seat 6: r1ks (4465 in chips)
Seat 7: Chinão Ruiz (4384 in chips)
Seat 8: koala352 (4688 in chips)
Seat 9: _delightf592 (12337 in chips)
c1n83: posts the ante 25
tzanosdim: posts the ante 25
1suus2: posts the ante 25
BestPlaye410: posts the ante 25
_sos_nl_1972: posts the ante 25
r1ks: posts the ante 25
Chinão Ruiz: posts the ante 25
koala352: posts the ante 25
_delightf592: posts the ante 25
BestPlaye410: posts small blind 150
_sos_nl_1972: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {J-Clubs}{J-Spades}
r1ks: folds
Chinão Ruiz: folds
koala352: folds
_delightf592: folds
c1n83: calls 300
tzanosdim: folds
1suus2: raises 3950 to 4250 and is all-in
BestPlaye410: folds
_sos_nl_1972: folds
c1n83: calls 3950
*** FLOP *** {2-Hearts}{4-Diamonds}{10-Hearts}
*** TURN *** {2-Hearts}{4-Diamonds}{10-Hearts} {2-Spades}
*** RIVER *** {2-Hearts}{4-Diamonds}{10-Hearts}{2-Spades} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
c1n83: shows {A-Spades}{9-Hearts} (a pair of Deuces)
1suus2: shows {J-Clubs}{J-Spades} (a full house, Jacks full of Deuces)
1suus2 collected 9175 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9175 | Rake 0
Board {2-Hearts}{4-Diamonds}{10-Hearts}{2-Spades}{J-Diamonds}
Seat 1: c1n83 showed {A-Spades}{9-Hearts} and lost with a pair of Deuces
Seat 2: tzanosdim folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 1suus2 (button) showed {J-Clubs}{J-Spades} and won (9175) with a full house, Jacks full of Deuces
Seat 4: BestPlaye410 (small blind) folded before Flop
Seat 5: _sos_nl_1972 (big blind) folded before Flop
Seat 6: r1ks folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Chinão Ruiz folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: koala352 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: _delightf592 folded before Flop (didn't bet)

exit sat

PokerStars Hand #111005342206: Tournament #854661300, $2.50+$0.25 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/01/30 19:28:42 CET [2014/01/30 13:28:42 ET]
Table '854661300 12' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Gojkovic9 (3204 in chips)
Seat 3: rontjuh (6242 in chips)
Seat 4: Eiskalt..186 (238 in chips)
Seat 5: PokerChild K (4929 in chips)
Seat 6: rira51 (3014 in chips)
Seat 7: yourmama174 (2500 in chips)
Seat 8: 1suus2 (890 in chips)
Seat 9: stephan1915 (2036 in chips)
Gojkovic9: posts small blind 100
rontjuh: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {J-Clubs}{9-Clubs}
Eiskalt..186: raises 38 to 238 and is all-in
PokerChild K: folds
rira51: folds
yourmama174: folds
1suus2: raises 652 to 890 and is all-in
stephan1915: folds
Gojkovic9: folds
rontjuh: calls 690
*** FLOP *** {J-Diamonds}{5-Diamonds}{3-Hearts}
*** TURN *** {J-Diamonds}{5-Diamonds}{3-Hearts} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{5-Diamonds}{3-Hearts}{A-Diamonds} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
rontjuh: shows {4-Clubs}{A-Spades} (a straight, Ace to Five)
1suus2: shows {J-Clubs}{9-Clubs} (a pair of Jacks)
rontjuh collected 1304 from side pot
Eiskalt..186: shows {K-Hearts}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
rontjuh collected 814 from main pot
1suus2 finished the tournament in 86th place
Eiskalt..186 finished the tournament in 87th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2118 Main pot 814. Side pot 1304. | Rake 0
Board {J-Diamonds}{5-Diamonds}{3-Hearts}{A-Diamonds}{2-Diamonds}
Seat 1: Gojkovic9 (small blind) folded before Flop
Seat 3: rontjuh (big blind) showed {4-Clubs}{A-Spades} and won (2118) with a straight, Ace to Five
Seat 4: Eiskalt..186 showed {K-Hearts}{J-Hearts} and lost with a pair of Jacks
Seat 5: PokerChild K folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: rira51 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: yourmama174 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 1suus2 showed {J-Clubs}{9-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 9: stephan1915 (button) folded before Flop (didn't bet)

tuurlijk donk run beter gvd...exit

PokerStars Hand #111005228709: Tournament #854633181, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/01/30 19:26:51 CET [2014/01/30 13:26:51 ET]
Table '854633181 1' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: pengpengtot (2760 in chips) is sitting out
Seat 2: 1suus2 (3067 in chips)
Seat 3: krashinsky (3357 in chips)
Seat 4: tazette365 (7966 in chips)
Seat 5: NN_Nova (3000 in chips)
Seat 6: oaTTrane (3660 in chips)
pengpengtot: posts small blind 15
1suus2: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {K-Diamonds}{A-Diamonds}
1suus2 said, "lol"
krashinsky: raises 60 to 90
tazette365: calls 90
NN_Nova: folds
oaTTrane: folds
pengpengtot: folds
1suus2: raises 150 to 240
krashinsky: calls 150
tazette365: calls 150
*** FLOP *** {K-Spades}{5-Hearts}{4-Spades}
1suus2: bets 600
krashinsky: folds
tazette365: raises 600 to 1200
1suus2: raises 1627 to 2827 and is all-in
tazette365: calls 1627
*** TURN *** {K-Spades}{5-Hearts}{4-Spades} {K-Hearts}
*** RIVER *** {K-Spades}{5-Hearts}{4-Spades}{K-Hearts} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
1suus2: shows {K-Diamonds}{A-Diamonds} (three of a kind, Kings)
tazette365: shows {4-Diamonds}{4-Hearts} (a full house, Fours full of Kings)
tazette365 collected 6389 from pot
1suus2 finished the tournament in 293rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 6389 | Rake 0
Board {K-Spades}{5-Hearts}{4-Spades}{K-Hearts}{7-Clubs}
Seat 1: pengpengtot (small blind) folded before Flop
Seat 2: 1suus2 (big blind) showed {K-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with three of a kind, Kings
Seat 3: krashinsky folded on the Flop
Seat 4: tazette365 showed {4-Diamonds}{4-Hearts} and won (6389) with a full house, Fours full of Kings
Seat 5: NN_Nova folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: oaTTrane (button) folded before Flop (didn't bet)

lol

PokerStars Hand #111005184255: Tournament #854633181, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/01/30 19:26:08 CET [2014/01/30 13:26:08 ET]
Table '854633181 1' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: pengpengtot (2760 in chips) is sitting out
Seat 2: 1suus2 (5720 in chips)
Seat 3: krashinsky (3357 in chips)
Seat 4: tazette365 (2653 in chips)
Seat 5: cwirek1982 (2630 in chips)
Seat 6: oaTTrane (3690 in chips)
cwirek1982: posts small blind 15
oaTTrane: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {Q-Hearts}{Q-Spades}
pengpengtot: folds
1suus2: raises 60 to 90
krashinsky: folds
tazette365: calls 90
cwirek1982: raises 132 to 222
oaTTrane: folds
1suus2: raises 228 to 450
tazette365: calls 360
cwirek1982: raises 2180 to 2630 and is all-in
1suus2: raises 3090 to 5720 and is all-in
tazette365: calls 2203 and is all-in
Uncalled bet (3067) returned to 1suus2
*** FLOP *** {3-Clubs}{Q-Diamonds}{8-Diamonds}
*** TURN *** {3-Clubs}{Q-Diamonds}{8-Diamonds} {J-Spades}
*** RIVER *** {3-Clubs}{Q-Diamonds}{8-Diamonds}{J-Spades} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
1suus2: shows {Q-Hearts}{Q-Spades} (three of a kind, Queens)
tazette365: shows {10-Spades}{9-Spades} (a straight, Nine to King)
tazette365 collected 46 from side pot
cwirek1982: shows {A-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
tazette365 collected 7920 from main pot
cwirek1982 finished the tournament in 290th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7966 Main pot 7920. Side pot 46. | Rake 0
Board {3-Clubs}{Q-Diamonds}{8-Diamonds}{J-Spades}{K-Hearts}
Seat 1: pengpengtot folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 1suus2 showed {Q-Hearts}{Q-Spades} and lost with three of a kind, Queens
Seat 3: krashinsky folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: tazette365 (button) showed {10-Spades}{9-Spades} and won (7966) with a straight, Nine to King
Seat 5: cwirek1982 (small blind) showed {A-Spades}{A-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 6: oaTTrane (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #111004771616: Tournament #854633181, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2014/01/30 19:19:29 CET [2014/01/30 13:19:29 ET]
Table '854633181 1' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: pengpengtot (2710 in chips)
Seat 2: 1suus2 (2850 in chips)
Seat 3: vandertom83 (3130 in chips)
Seat 4: Mikica85 (3220 in chips)
Seat 5: cwirek1982 (2970 in chips)
Seat 6: oaTTrane (3120 in chips)
vandertom83: posts small blind 10
Mikica85: posts big blind 20
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {K-Diamonds}{A-Spades}
cwirek1982: folds
oaTTrane: folds
pengpengtot: raises 40 to 60
1suus2: raises 80 to 140
vandertom83: calls 130
Mikica85: folds
pengpengtot: folds
*** FLOP *** {J-Spades}{4-Diamonds}{K-Spades}
vandertom83: bets 2990 and is all-in
1suus2: calls 2710 and is all-in
Uncalled bet (280) returned to vandertom83
*** TURN *** {J-Spades}{4-Diamonds}{K-Spades} {9-Hearts}
*** RIVER *** {J-Spades}{4-Diamonds}{K-Spades}{9-Hearts} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
vandertom83: shows {5-Hearts}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
1suus2: shows {K-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Kings)
1suus2 collected 5780 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5780 | Rake 0
Board {J-Spades}{4-Diamonds}{K-Spades}{9-Hearts}{8-Clubs}
Seat 1: pengpengtot folded before Flop
Seat 2: 1suus2 (button) showed {K-Diamonds}{A-Spades} and won (5780) with a pair of Kings
Seat 3: vandertom83 (small blind) showed {5-Hearts}{J-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 4: Mikica85 (big blind) folded before Flop
Seat 5: cwirek1982 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: oaTTrane folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #111004672714: Tournament #854631626, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/01/30 19:17:53 CET [2014/01/30 13:17:53 ET]
Table '854631626 31' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Badboy198666 (2482 in chips)
Seat 2: PavelNIK777 (2940 in chips)
Seat 3: Rakeback24/7 (2800 in chips)
Seat 4: Fisheto (5971 in chips)
Seat 5: 1suus2 (37 in chips)
Seat 6: RENDEL75 (3203 in chips)
Seat 7: oedter (3175 in chips)
Seat 8: winnietoeter (3955 in chips)
Seat 9: steefan1977 (2437 in chips)
winnietoeter: posts small blind 15
steefan1977: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {6-Hearts}{3-Clubs}
Badboy198666: folds
PavelNIK777: folds
Rakeback24/7: folds
Fisheto: folds
1suus2 said, "rlly?"
1suus2: raises 7 to 37 and is all-in
RENDEL75: folds
oedter: calls 37
winnietoeter: calls 22
steefan1977: calls 7
*** FLOP *** {4-Hearts}{2-Diamonds}{Q-Clubs}
winnietoeter: bets 111
steefan1977: folds
oedter: folds
Uncalled bet (111) returned to winnietoeter
*** TURN *** {4-Hearts}{2-Diamonds}{Q-Clubs} {6-Clubs}
*** RIVER *** {4-Hearts}{2-Diamonds}{Q-Clubs}{6-Clubs} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
winnietoeter: shows {K-Hearts}{Q-Spades} (a pair of Queens)
1suus2: shows {6-Hearts}{3-Clubs} (a pair of Sixes)
winnietoeter collected 148 from pot
1suus2 finished the tournament in 890th place
*** SUMMARY ***
Total pot 148 | Rake 0
Board {4-Hearts}{2-Diamonds}{Q-Clubs}{6-Clubs}{9-Hearts}
Seat 1: Badboy198666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: PavelNIK777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Rakeback24/7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Fisheto folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: 1suus2 showed {6-Hearts}{3-Clubs} and lost with a pair of Sixes
Seat 6: RENDEL75 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: oedter (button) folded on the Flop
Seat 8: winnietoeter (small blind) showed {K-Hearts}{Q-Spades} and won (148) with a pair of Queens
Seat 9: steefan1977 (big blind) folded on the Flop

lol hoe dan? zo goed als exit 5.50 dus...

PokerStars Hand #111004592916: Tournament #854631626, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2014/01/30 19:16:36 CET [2014/01/30 13:16:36 ET]
Table '854631626 31' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Badboy198666 (2482 in chips)
Seat 2: PavelNIK777 (2940 in chips)
Seat 3: Rakeback24/7 (2800 in chips)
Seat 4: Fisheto (2963 in chips)
Seat 5: 1suus2 (3000 in chips)
Seat 6: RENDEL75 (3203 in chips)
Seat 7: oedter (3190 in chips)
Seat 8: winnietoeter (3985 in chips)
Seat 9: steefan1977 (2437 in chips)
oedter: posts small blind 15
winnietoeter: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {K-Diamonds}{K-Clubs}
steefan1977: folds
Badboy198666: folds
PavelNIK777: folds
Rakeback24/7: folds
Fisheto: raises 60 to 90
1suus2: raises 150 to 240
RENDEL75: folds
oedter: folds
winnietoeter: folds
Fisheto: calls 150
*** FLOP *** {9-Hearts}{8-Spades}{2-Clubs}
Fisheto: bets 300
1suus2: raises 360 to 660
Fisheto: raises 2063 to 2723 and is all-in
1suus2: calls 2063
*** TURN *** {9-Hearts}{8-Spades}{2-Clubs} {J-Hearts}
*** RIVER *** {9-Hearts}{8-Spades}{2-Clubs}{J-Hearts} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Fisheto: shows {Q-Spades}{A-Hearts} (a pair of Aces)
1suus2: shows {K-Diamonds}{K-Clubs} (a pair of Kings)
Fisheto collected 5971 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5971 | Rake 0
Board {9-Hearts}{8-Spades}{2-Clubs}{J-Hearts}{A-Spades}
Seat 1: Badboy198666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: PavelNIK777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Rakeback24/7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Fisheto showed {Q-Spades}{A-Hearts} and won (5971) with a pair of Aces
Seat 5: 1suus2 showed {K-Diamonds}{K-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 6: RENDEL75 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: oedter (small blind) folded before Flop
Seat 8: winnietoeter (big blind) folded before Flop
Seat 9: steefan1977 folded before Flop (didn't bet)

ko 1 1$

PokerStars Hand #111004208431: Tournament #854631619, $4.00+$1.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2014/01/30 19:10:24 CET [2014/01/30 13:10:24 ET]
Table '854631619 201' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: c1n83 (4210 in chips)
Seat 2: tzanosdim (4970 in chips)
Seat 3: 1suus2 (3035 in chips)
Seat 4: Lunatic_xxx7 (2090 in chips)
Seat 5: heatbr (3030 in chips)
Seat 6: rvsn503 (1780 in chips)
Seat 7: Chinão Ruiz (3165 in chips)
Seat 8: koala352 (2550 in chips)
Seat 9: rivla222 (2650 in chips)
tzanosdim: posts small blind 50
1suus2: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to 1suus2 {9-Spades}{9-Diamonds}
Lunatic_xxx7: raises 1990 to 2090 and is all-in
heatbr: folds
rvsn503: folds
Chinão Ruiz: folds
koala352: folds
rivla222: folds
c1n83: folds
tzanosdim: folds
1suus2: calls 1990
*** FLOP *** {7-Hearts}{3-Hearts}{8-Spades}
*** TURN *** {7-Hearts}{3-Hearts}{8-Spades} {4-Spades}
*** RIVER *** {7-Hearts}{3-Hearts}{8-Spades}{4-Spades} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
1suus2: shows {9-Spades}{9-Diamonds} (a pair of Nines)
Lunatic_xxx7: shows {Q-Spades}{A-Diamonds} (high card Ace)
1suus2 collected 4230 from pot
1suus2 wins the $1 bounty for eliminating Lunatic_xxx7
Lunatic_xxx7 finished the tournament in 2281st place
*** SUMMARY ***
Total pot 4230 | Rake 0
Board {7-Hearts}{3-Hearts}{8-Spades}{4-Spades}{2-Spades}
Seat 1: c1n83 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: tzanosdim (small blind) folded before Flop
Seat 3: 1suus2 (big blind) showed {9-Spades}{9-Diamonds} and won (4230) with a pair of Nines
Seat 4: Lunatic_xxx7 showed {Q-Spades}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 5: heatbr folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: rvsn503 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Chinão Ruiz folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: koala352 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: rivla222 folded before Flop (didn't bet)

1910111213782