Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

AfcaLoos

Naam:Stef
Mijn onderschrift:

Be Smart!!

Planting! For a green planet!

Verstuur bericht

Forum Posts

This guy makes more suckouts than Monica Lewinsky...........

Big Grin

Wicked!!! Thumb Up (H)

LoL

zooo das lekker wakker worden.... Big Grin

haha

wicked!

accept please??? Wink

lol

cola al op? Smile

Mooie post na 357 dagen toch.... Big Grin

Dit is mijn Milf....

.........

totaal:

133,08

53,08/2=26,54/4=6,63

$26,63 komt jullie kant op

ty for backing! Big Grin

grrrrrrrrr

out scoop

PokerStars Game #62434338544: Tournament #2011050371, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXII (2000/4000) - 2011/05/22 22:28:40 CET [2011/05/22 16:28:40 ET]
Table '2011050371 795' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: yo_el_yo (89839 in chips)
Seat 2: mariosdlk (53142 in chips)
Seat 3: AfcaLoos (79070 in chips)
Seat 4: MonsterWolf (303461 in chips)
Seat 5: permariuso (162376 in chips)
Seat 6: U_TILT_ME (160072 in chips)
yo_el_yo: posts the ante 500
mariosdlk: posts the ante 500
AfcaLoos: posts the ante 500
MonsterWolf: posts the ante 500
permariuso: posts the ante 500
U_TILT_ME: posts the ante 500
U_TILT_ME: posts small blind 2000
yo_el_yo: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to AfcaLoos {A-Hearts}{A-Clubs}
mariosdlk: folds
AfcaLoos: raises 5000 to 9000
MonsterWolf: calls 9000
permariuso: folds
U_TILT_ME: folds
yo_el_yo: folds
*** FLOP *** {J-Hearts}{J-Clubs}{7-Spades}
AfcaLoos: bets 16500
MonsterWolf: calls 16500
*** TURN *** {J-Hearts}{J-Clubs}{7-Spades} {K-Hearts}
AfcaLoos: checks
MonsterWolf: checks
*** RIVER *** {J-Hearts}{J-Clubs}{7-Spades}{K-Hearts} {3-Diamonds}
AfcaLoos: bets 53070 and is all-in
MonsterWolf: calls 53070
*** SHOW DOWN ***
AfcaLoos: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Aces and Jacks)
MonsterWolf: shows {J-Diamonds}{J-Spades} (four of a kind, Jacks)
MonsterWolf collected 166140 from pot
AfcaLoos finished the tournament in 886th place and received $71.50.
*** SUMMARY ***
Total pot 166140 | Rake 0
Board {J-Hearts}{J-Clubs}{7-Spades}{K-Hearts}{3-Diamonds}
Seat 1: yo_el_yo (big blind) folded before Flop
Seat 2: mariosdlk folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: AfcaLoos showed {A-Hearts}{A-Clubs} and lost with two pair, Aces and Jacks
Seat 4: MonsterWolf showed {J-Diamonds}{J-Spades} and won (166140) with four of a kind, Jacks
Seat 5: permariuso (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: U_TILT_ME (small blind) folded before Flop

61,58 22 Big.

PokerStars Game #62431590153: Tournament #421010397, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 2011/05/22 21:34:39 CET [2011/05/22 15:34:39 ET]
Table '421010397 89' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Mckiev (34002 in chips)
Seat 2: multious (44478 in chips)
Seat 3: miki21221 (12843 in chips)
Seat 4: JlaTuHoC (23513 in chips)
Seat 5: Pandorum2012 (40317 in chips)
Seat 6: jtown5 (26109 in chips)
Seat 7: merkurstar (13662 in chips)
Seat 8: tt-rossi86 (27140 in chips)
Seat 9: AfcaLoos (9680 in chips)
Mckiev: posts the ante 125
multious: posts the ante 125
miki21221: posts the ante 125
JlaTuHoC: posts the ante 125
Pandorum2012: posts the ante 125
jtown5: posts the ante 125
merkurstar: posts the ante 125
tt-rossi86: posts the ante 125
AfcaLoos: posts the ante 125
tt-rossi86: posts small blind 600
AfcaLoos: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to AfcaLoos {A-Hearts}{K-Clubs}
Mckiev: folds
multious: folds
miki21221: folds
JlaTuHoC: folds
Pandorum2012: folds
jtown5: folds
merkurstar: raises 12337 to 13537 and is all-in
tt-rossi86: folds
AfcaLoos: calls 8355 and is all-in
Uncalled bet (3982) returned to merkurstar
*** FLOP *** {4-Hearts}{3-Hearts}{5-Hearts}
*** TURN *** {4-Hearts}{3-Hearts}{5-Hearts} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Hearts}{3-Hearts}{5-Hearts}{10-Diamonds} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
AfcaLoos: shows {A-Hearts}{K-Clubs} (a pair of Aces)
merkurstar: shows {2-Spades}{2-Clubs} (a straight, Ace to Five)
merkurstar collected 20835 from pot
AfcaLoos finished the tournament in 332nd place and received $61.58.
*** SUMMARY ***
Total pot 20835 | Rake 0
Board {4-Hearts}{3-Hearts}{5-Hearts}{10-Diamonds}{A-Diamonds}
Seat 1: Mckiev folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: multious folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: miki21221 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: JlaTuHoC folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Pandorum2012 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: jtown5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: merkurstar (button) showed {2-Spades}{2-Clubs} and won (20835) with a straight, Ace to Five
Seat 8: tt-rossi86 (small blind) folded before Flop
Seat 9: AfcaLoos (big blind) showed {A-Hearts}{K-Clubs} and lost with a pair of Aces

PokerStars Game #62431229695: Tournament #2011050371, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIX (1000/2000) - 2011/05/22 21:27:57 CET [2011/05/22 15:27:57 ET]
Table '2011050371 644' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: S1389 (171728 in chips)
Seat 2: Richard Toth (106868 in chips)
Seat 3: chupoptero (135840 in chips)
Seat 4: Ruben White (4920 in chips)
Seat 5: AfcaLoos (48710 in chips)
Seat 6: mal666 (367892 in chips)
S1389: posts the ante 250
Richard Toth: posts the ante 250
chupoptero: posts the ante 250
Ruben White: posts the ante 250
AfcaLoos: posts the ante 250
mal666: posts the ante 250
S1389: posts small blind 1000
Richard Toth: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to AfcaLoos {A-Spades}{Q-Spades}
chupoptero: folds
mal666 said, "no need to show, i know"
Ruben White has timed out
Ruben White: folds
Ruben White is sitting out
Ruben White has returned
S1389 said, "hehehe"
AfcaLoos: raises 2350 to 4350
S1389 said, "Smile"
mal666: folds
S1389: calls 3350
Richard Toth: folds
*** FLOP *** {2-Spades}{8-Spades}{9-Hearts}
S1389: checks
AfcaLoos: bets 7000
S1389: folds
Uncalled bet (7000) returned to AfcaLoos
AfcaLoos collected 12200 from pot
AfcaLoos: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 12200 | Rake 0
Board {2-Spades}{8-Spades}{9-Hearts}
Seat 1: S1389 (small blind) folded on the Flop
Seat 2: Richard Toth (big blind) folded before Flop
Seat 3: chupoptero folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Ruben White folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: AfcaLoos collected (12200)
Seat 6: mal666 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Game #62430069024: Tournament #421010397, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2011/05/22 21:06:19 CET [2011/05/22 15:06:19 ET]
Table '421010397 143' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: elpivesabe (46425 in chips)
Seat 2: cpeagee (5874 in chips)
Seat 3: Flyktsoda (21376 in chips)
Seat 4: ibluffheaps (13749 in chips)
Seat 5: AfcaLoos (5915 in chips)
Seat 6: Russnem (18898 in chips)
Seat 7: akuula998 (10317 in chips)
Seat 8: bassive297 (4600 in chips)
Seat 9: chacochaco47 (55033 in chips)
elpivesabe: posts the ante 100
cpeagee: posts the ante 100
Flyktsoda: posts the ante 100
ibluffheaps: posts the ante 100
AfcaLoos: posts the ante 100
Russnem: posts the ante 100
akuula998: posts the ante 100
bassive297: posts the ante 100
chacochaco47: posts the ante 100
chacochaco47: posts small blind 500
elpivesabe: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to AfcaLoos {A-Clubs}{A-Hearts}
cpeagee: folds
Flyktsoda: folds
ibluffheaps: folds
AfcaLoos: raises 4815 to 5815 and is all-in
Russnem: folds
akuula998: folds
bassive297: folds
chacochaco47: folds
elpivesabe: calls 4815
*** FLOP *** {8-Hearts}{4-Diamonds}{8-Diamonds}
*** TURN *** {8-Hearts}{4-Diamonds}{8-Diamonds} {K-Hearts}
*** RIVER *** {8-Hearts}{4-Diamonds}{8-Diamonds}{K-Hearts} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
elpivesabe: shows {J-Clubs}{10-Diamonds} (a pair of Eights)
AfcaLoos: shows {A-Clubs}{A-Hearts} (two pair, Aces and Eights)
AfcaLoos collected 13030 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13030 | Rake 0
Board {8-Hearts}{4-Diamonds}{8-Diamonds}{K-Hearts}{6-Spades}
Seat 1: elpivesabe (big blind) showed {J-Clubs}{10-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 2: cpeagee folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Flyktsoda folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ibluffheaps folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: AfcaLoos showed {A-Clubs}{A-Hearts} and won (13030) with two pair, Aces and Eights
Seat 6: Russnem folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: akuula998 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bassive297 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: chacochaco47 (small blind) folded before Flop

big 22,00

PokerStars Game #62429830973: Tournament #421010397, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2011/05/22 21:01:46 CET [2011/05/22 15:01:46 ET]
Table '421010397 143' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: elpivesabe (46525 in chips)
Seat 2: cpeagee (6099 in chips)
Seat 3: Flyktsoda (21601 in chips)
Seat 4: ibluffheaps (13974 in chips)
Seat 5: AfcaLoos (2170 in chips)
Seat 6: Russnem (15898 in chips)
Seat 7: akuula998 (11742 in chips)
Seat 8: bassive297 (8120 in chips)
Seat 9: chacochaco47 (56058 in chips)
elpivesabe: posts the ante 75
cpeagee: posts the ante 75
Flyktsoda: posts the ante 75
ibluffheaps: posts the ante 75
AfcaLoos: posts the ante 75
Russnem: posts the ante 75
akuula998: posts the ante 75
bassive297: posts the ante 75
chacochaco47: posts the ante 75
Russnem: posts small blind 400
akuula998: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to AfcaLoos {10-Clubs}{10-Hearts}
bassive297: raises 7245 to 8045 and is all-in
chacochaco47: folds
elpivesabe: folds
cpeagee: folds
Flyktsoda: folds
ibluffheaps: folds
AfcaLoos: calls 2095 and is all-in
Russnem: folds
akuula998: folds
Uncalled bet (5950) returned to bassive297
*** FLOP *** {4-Clubs}{6-Diamonds}{A-Spades}
*** TURN *** {4-Clubs}{6-Diamonds}{A-Spades} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Clubs}{6-Diamonds}{A-Spades}{10-Diamonds} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
bassive297: shows {7-Spades}{7-Clubs} (a pair of Sevens)
AfcaLoos: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (three of a kind, Tens)
AfcaLoos collected 6065 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6065 | Rake 0
Board {4-Clubs}{6-Diamonds}{A-Spades}{10-Diamonds}{J-Diamonds}
Seat 1: elpivesabe folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: cpeagee folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Flyktsoda folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ibluffheaps folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: AfcaLoos (button) showed {10-Clubs}{10-Hearts} and won (6065) with three of a kind, Tens
Seat 6: Russnem (small blind) folded before Flop
Seat 7: akuula998 (big blind) folded before Flop
Seat 8: bassive297 showed {7-Spades}{7-Clubs} and lost with a pair of Sevens
Seat 9: chacochaco47 folded before Flop (didn't bet)

out 2,20 turbo 99 pf

ty Man! Big Grin U2 ouwe! Big Grin

12345113