Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Bouwmann

Naam:Tico Bouwjan
Mijn onderschrift:

GG{2-Clubs}{7-Clubs}

Verstuur bericht

Forum Posts

en laatste out, hij tankte nog 50 sec @ river.. tnx for backing!

PokerStars Hand #123566745393: Tournament #1009686262, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2014/10/20 14:36:02 CET [2014/10/20 8:36:02 ET]
Table '1009686262 55' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: chaosul (44076 in chips)
Seat 2: tmtokvam (20326 in chips)
Seat 3: duedrama (17152 in chips)
Seat 4: panpankracy (5633 in chips)
Seat 5: Bouwmann (17347 in chips)
Seat 6: elion22 (18634 in chips)
Seat 7: kondikurt (5020 in chips)
Seat 8: peoplesfront (7875 in chips)
Seat 9: AlexRAVXXX (21604 in chips)
chaosul: posts the ante 75
tmtokvam: posts the ante 75
duedrama: posts the ante 75
panpankracy: posts the ante 75
Bouwmann: posts the ante 75
elion22: posts the ante 75
kondikurt: posts the ante 75
peoplesfront: posts the ante 75
AlexRAVXXX: posts the ante 75
tmtokvam: posts small blind 400
duedrama: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {10-Clubs}{A-Clubs}
panpankracy: folds
Bouwmann: raises 800 to 1600
elion22: folds
kondikurt: folds
peoplesfront: folds
AlexRAVXXX: folds
chaosul: calls 1600
tmtokvam: folds
duedrama: calls 800
*** FLOP *** {4-Hearts}{4-Spades}{7-Hearts}
duedrama: checks
Bouwmann: bets 2400
chaosul: calls 2400
duedrama: folds
*** TURN *** {4-Hearts}{4-Spades}{7-Hearts} {10-Spades}
Bouwmann: bets 4800
chaosul: calls 4800
*** RIVER *** {4-Hearts}{4-Spades}{7-Hearts}{10-Spades} {2-Clubs}
Bouwmann: bets 8472 and is all-in
chaosul: calls 8472
*** SHOW DOWN ***
Bouwmann: shows {10-Clubs}{A-Clubs} (two pair, Tens and Fours)
chaosul: shows {2-Spades}{2-Hearts} (a full house, Deuces full of Fours)
chaosul collected 37219 from pot
Bouwmann finished the tournament in 119th place
*** SUMMARY ***
Total pot 37219 | Rake 0
Board {4-Hearts}{4-Spades}{7-Hearts}{10-Spades}{2-Clubs}
Seat 1: chaosul (button) showed {2-Spades}{2-Hearts} and won (37219) with a full house, Deuces full of Fours
Seat 2: tmtokvam (small blind) folded before Flop
Seat 3: duedrama (big blind) folded on the Flop
Seat 4: panpankracy folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Bouwmann showed {10-Clubs}{A-Clubs} and lost with two pair, Tens and Fours
Seat 6: elion22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: kondikurt folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: peoplesfront folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: AlexRAVXXX folded before Flop (didn't bet)

53.85 totaal so far, 5R nog lopende. Cashes alvast verstuurd.

48.45 helaas

PokerStars Hand #123564373942: Tournament #1009686336, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (2000/4000) - 2014/10/20 13:35:24 CET [2014/10/20 7:35:24 ET]
Table '1009686336 22' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: Bouwmann (29774 in chips)
Seat 2: Grég0s (52462 in chips)
Seat 3: pingupro (201421 in chips)
Seat 4: drmfinnski (30296 in chips)
Seat 5: KiZaru800 (51158 in chips)
Bouwmann: posts the ante 400
Grég0s: posts the ante 400
pingupro: posts the ante 400
drmfinnski: posts the ante 400
KiZaru800: posts the ante 400
Bouwmann: posts small blind 2000
Grég0s: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {10-Diamonds}{K-Spades}
pingupro: folds
drmfinnski: folds
KiZaru800: folds
Bouwmann: raises 25374 to 29374 and is all-in
Grég0s: calls 25374
*** FLOP *** {7-Diamonds}{6-Hearts}{2-Diamonds}
*** TURN *** {7-Diamonds}{6-Hearts}{2-Diamonds} {5-Clubs}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{6-Hearts}{2-Diamonds}{5-Clubs} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Bouwmann: shows {10-Diamonds}{K-Spades} (high card King)
Grég0s: shows {K-Diamonds}{J-Clubs} (high card King - Jack kicker)
Grég0s collected 60748 from pot
Bouwmann finished the tournament in 13th place and received $48.45.
*** SUMMARY ***
Total pot 60748 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{6-Hearts}{2-Diamonds}{5-Clubs}{4-Spades}
Seat 1: Bouwmann (small blind) showed {10-Diamonds}{K-Spades} and lost with high card King
Seat 2: Grég0s (big blind) showed {K-Diamonds}{J-Clubs} and won (60748) with high card King
Seat 3: pingupro folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: drmfinnski folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: KiZaru800 (button) folded before Flop (didn't bet)

timinggg

PokerStars Hand #123564318617: Tournament #1009686336, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (2000/4000) - 2014/10/20 13:33:56 CET [2014/10/20 7:33:56 ET]
Table '1009686336 22' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: Bouwmann (51005 in chips)
Seat 2: Grég0s (23631 in chips)
Seat 3: pingupro (201421 in chips)
Seat 5: KiZaru800 (51158 in chips)
Bouwmann: posts the ante 400
Grég0s: posts the ante 400
pingupro: posts the ante 400
KiZaru800: posts the ante 400
Bouwmann: posts small blind 2000
Grég0s: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {10-Clubs}{9-Diamonds}
pingupro: folds
KiZaru800: folds
Bouwmann: raises 46605 to 50605 and is all-in
Grég0s: calls 19231 and is all-in
Uncalled bet (27374) returned to Bouwmann
*** FLOP *** {9-Spades}{J-Diamonds}{K-Clubs}
*** TURN *** {9-Spades}{J-Diamonds}{K-Clubs} {10-Spades}
*** RIVER *** {9-Spades}{J-Diamonds}{K-Clubs}{10-Spades} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Bouwmann: shows {10-Clubs}{9-Diamonds} (a full house, Nines full of Tens)
Grég0s: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (a full house, Kings full of Nines)
Grég0s collected 48062 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 48062 | Rake 0
Board {9-Spades}{J-Diamonds}{K-Clubs}{10-Spades}{9-Hearts}
Seat 1: Bouwmann (small blind) showed {10-Clubs}{9-Diamonds} and lost with a full house, Nines full of Tens
Seat 2: Grég0s (big blind) showed {K-Spades}{K-Diamonds} and won (48062) with a full house, Kings full of Nines
Seat 3: pingupro folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: KiZaru800 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #123563807387: Tournament #1009686336, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XV (1000/2000) - 2014/10/20 13:20:12 CET [2014/10/20 7:20:12 ET]
Table '1009686336 22' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: Bouwmann (18944 in chips)
Seat 2: Grég0s (22379 in chips)
Seat 3: brett_threat (10650 in chips)
Seat 4: Panny3 (25161 in chips)
Seat 5: KiZaru800 (29954 in chips)
Seat 6: dinis85 (35056 in chips)
Bouwmann: posts the ante 200
Grég0s: posts the ante 200
brett_threat: posts the ante 200
Panny3: posts the ante 200
KiZaru800: posts the ante 200
dinis85: posts the ante 200
KiZaru800: posts small blind 1000
dinis85: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {6-Diamonds}{6-Clubs}
Bouwmann: raises 16744 to 18744 and is all-in
Grég0s: folds
brett_threat: folds
Panny3: raises 6217 to 24961 and is all-in
KiZaru800: folds
dinis85: folds
Uncalled bet (6217) returned to Panny3
*** FLOP *** {K-Diamonds}{7-Spades}{3-Diamonds}
*** TURN *** {K-Diamonds}{7-Spades}{3-Diamonds} {4-Clubs}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{7-Spades}{3-Diamonds}{4-Clubs} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Bouwmann: shows {6-Diamonds}{6-Clubs} (a straight, Three to Seven)
Panny3: shows {9-Clubs}{A-Clubs} (high card Ace)
Bouwmann collected 41688 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 41688 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{7-Spades}{3-Diamonds}{4-Clubs}{5-Clubs}
Seat 1: Bouwmann showed {6-Diamonds}{6-Clubs} and won (41688) with a straight, Three to Seven
Seat 2: Grég0s folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: brett_threat folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Panny3 (button) showed {9-Clubs}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 5: KiZaru800 (small blind) folded before Flop
Seat 6: dinis85 (big blind) folded before Flop

weee

PokerStars Hand #123563704611: Tournament #1009686336, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XV (1000/2000) - 2014/10/20 13:17:22 CET [2014/10/20 7:17:22 ET]
Table '1009686336 22' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: Bouwmann (35172 in chips)
Seat 2: Grég0s (23979 in chips)
Seat 3: brett_threat (14250 in chips)
Seat 4: Panny3 (20561 in chips)
Seat 5: KiZaru800 (32354 in chips)
Seat 6: dinis85 (15828 in chips)
Bouwmann: posts the ante 200
Grég0s: posts the ante 200
brett_threat: posts the ante 200
Panny3: posts the ante 200
KiZaru800: posts the ante 200
dinis85: posts the ante 200
Grég0s: posts small blind 1000
brett_threat: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {10-Clubs}{10-Hearts}
Panny3: folds
KiZaru800 is disconnected
KiZaru800 has timed out while disconnected
KiZaru800: folds
KiZaru800 is sitting out
dinis85: raises 13628 to 15628 and is all-in
Bouwmann: raises 19344 to 34972 and is all-in
KiZaru800 has returned
Grég0s: folds
brett_threat: folds
Uncalled bet (19344) returned to Bouwmann
*** FLOP *** {3-Hearts}{4-Spades}{Q-Spades}
*** TURN *** {3-Hearts}{4-Spades}{Q-Spades} {3-Clubs}
*** RIVER *** {3-Hearts}{4-Spades}{Q-Spades}{3-Clubs} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
dinis85: shows {Q-Clubs}{A-Diamonds} (two pair, Queens and Threes)
Bouwmann: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (two pair, Tens and Threes)
dinis85 collected 35456 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 35456 | Rake 0
Board {3-Hearts}{4-Spades}{Q-Spades}{3-Clubs}{K-Clubs}
Seat 1: Bouwmann (button) showed {10-Clubs}{10-Hearts} and lost with two pair, Tens and Threes
Seat 2: Grég0s (small blind) folded before Flop
Seat 3: brett_threat (big blind) folded before Flop
Seat 4: Panny3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: KiZaru800 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: dinis85 showed {Q-Clubs}{A-Diamonds} and won (35456) with two pair, Queens and Threes

gogos em

lucky me this time Smile

PokerStars Hand #123563635138: Tournament #1009686336, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIV (800/1600) - 2014/10/20 13:15:28 CET [2014/10/20 7:15:28 ET]
Table '1009686336 22' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: Bouwmann (16436 in chips)
Seat 2: Grég0s (17589 in chips)
Seat 4: Miha_linza (22526 in chips)
Seat 5: KiZaru800 (35454 in chips)
Seat 6: dinis85 (15128 in chips)
Bouwmann: posts the ante 150
Grég0s: posts the ante 150
Miha_linza: posts the ante 150
KiZaru800: posts the ante 150
dinis85: posts the ante 150
Miha_linza: posts small blind 800
KiZaru800: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {A-Spades}{9-Hearts}
dinis85: folds
Bouwmann: raises 14686 to 16286 and is all-in
Grég0s: folds
Miha_linza: raises 6090 to 22376 and is all-in
KiZaru800: folds
Uncalled bet (6090) returned to Miha_linza
*** FLOP *** {K-Diamonds}{J-Hearts}{4-Hearts}
*** TURN *** {K-Diamonds}{J-Hearts}{4-Hearts} {3-Hearts}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{J-Hearts}{4-Hearts}{3-Hearts} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Miha_linza: shows {J-Spades}{J-Clubs} (three of a kind, Jacks)
Bouwmann: shows {A-Spades}{9-Hearts} (a flush, Ace high)
Bouwmann collected 34922 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 34922 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{J-Hearts}{4-Hearts}{3-Hearts}{A-Hearts}
Seat 1: Bouwmann showed {A-Spades}{9-Hearts} and won (34922) with a flush, Ace high
Seat 2: Grég0s (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Miha_linza (small blind) showed {J-Spades}{J-Clubs} and lost with three of a kind, Jacks
Seat 5: KiZaru800 (big blind) folded before Flop
Seat 6: dinis85 folded before Flop (didn't bet)

15k 11t
3.5k 5r

en out 8.8 gaat weer lekker..

PokerStars Hand #123562682879: Tournament #1009686245, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/10/20 12:48:16 CET [2014/10/20 6:48:16 ET]
Table '1009686245 20' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Mactep blefa (6547 in chips)
Seat 2: coinflip30 (6010 in chips)
Seat 3: Svenergy (4576 in chips)
Seat 4: flopikAAA (2851 in chips)
Seat 5: phovmaia (4410 in chips)
Seat 6: Bouwmann (2745 in chips)
Seat 7: karina n (3285 in chips)
Seat 8: Subbbota (3805 in chips)
Seat 9: Gosha70 (18571 in chips)
Mactep blefa: posts the ante 20
coinflip30: posts the ante 20
Svenergy: posts the ante 20
flopikAAA: posts the ante 20
phovmaia: posts the ante 20
Bouwmann: posts the ante 20
karina n: posts the ante 20
Subbbota: posts the ante 20
Gosha70: posts the ante 20
phovmaia: posts small blind 75
Bouwmann: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {Q-Clubs}{A-Clubs}
karina n: folds
Subbbota: folds
Gosha70: raises 555 to 705
Mactep blefa: folds
coinflip30: folds
Svenergy: folds
flopikAAA: folds
phovmaia: folds
Bouwmann: raises 2020 to 2725 and is all-in
Gosha70: calls 2020
*** FLOP *** {J-Diamonds}{8-Spades}{5-Spades}
*** TURN *** {J-Diamonds}{8-Spades}{5-Spades} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{8-Spades}{5-Spades}{Q-Hearts} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Bouwmann: shows {Q-Clubs}{A-Clubs} (a pair of Queens)
Gosha70: shows {9-Spades}{A-Diamonds} (a straight, Eight to Queen)
Gosha70 collected 5705 from pot
Bouwmann finished the tournament in 151st place
*** SUMMARY ***
Total pot 5705 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{8-Spades}{5-Spades}{Q-Hearts}{10-Spades}
Seat 1: Mactep blefa folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: coinflip30 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Svenergy folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: flopikAAA (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: phovmaia (small blind) folded before Flop
Seat 6: Bouwmann (big blind) showed {Q-Clubs}{A-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 7: karina n folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Subbbota folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Gosha70 showed {9-Spades}{A-Diamonds} and won (5705) with a straight, Eight to Queen

obv, kan t beter bij qualifiers houden i guess.. Wink

PokerStars Hand #123562417777: Tournament #1009686347, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2014/10/20 12:40:43 CET [2014/10/20 6:40:43 ET]
Table '1009686347 10' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: matfyzak (5942 in chips)
Seat 2: Bouwmann (1867 in chips)
Seat 3: mylly88 (6943 in chips)
Seat 4: IceFlyer70 (2950 in chips)
Seat 5: S1monas (2555 in chips)
Seat 6: papilonios (3651 in chips)
Seat 7: GRKOUSMA (634 in chips)
Seat 8: Mi Koseki (2603 in chips)
Seat 9: The Rabbi75 (3020 in chips)
matfyzak: posts the ante 5
Bouwmann: posts the ante 5
mylly88: posts the ante 5
IceFlyer70: posts the ante 5
S1monas: posts the ante 5
papilonios: posts the ante 5
GRKOUSMA: posts the ante 5
Mi Koseki: posts the ante 5
The Rabbi75: posts the ante 5
Bouwmann: posts small blind 30
mylly88: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {5-Spades}{K-Spades}
IceFlyer70: folds
S1monas: folds
papilonios: folds
GRKOUSMA: folds
Mi Koseki: folds
The Rabbi75: folds
matfyzak: folds
Bouwmann: raises 72 to 132
mylly88: calls 72
*** FLOP *** {3-Clubs}{J-Spades}{K-Diamonds}
Bouwmann: bets 210
mylly88: calls 210
*** TURN *** {3-Clubs}{J-Spades}{K-Diamonds} {8-Spades}
Bouwmann: bets 495
mylly88: raises 893 to 1388
Bouwmann: raises 132 to 1520 and is all-in
mylly88: calls 132
*** RIVER *** {3-Clubs}{J-Spades}{K-Diamonds}{8-Spades} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Bouwmann: shows {5-Spades}{K-Spades} (a pair of Kings)
mylly88: shows {J-Diamonds}{8-Diamonds} (two pair, Jacks and Eights)
mylly88 collected 3769 from pot
Bouwmann finished the tournament in 521st place
*** SUMMARY ***
Total pot 3769 | Rake 0
Board {3-Clubs}{J-Spades}{K-Diamonds}{8-Spades}{2-Clubs}
Seat 1: matfyzak (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Bouwmann (small blind) showed {5-Spades}{K-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 3: mylly88 (big blind) showed {J-Diamonds}{8-Diamonds} and won (3769) with two pair, Jacks and Eights
Seat 4: IceFlyer70 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: S1monas folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: papilonios folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: GRKOUSMA folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Mi Koseki folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: The Rabbi75 folded before Flop (didn't bet)

gogo 11t
PokerStars Hand #123562446948: Tournament #1009686336, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2014/10/20 12:41:34 CET [2014/10/20 6:41:34 ET]
Table '1009686336 22' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: Bouwmann (3506 in chips)
Seat 2: Grég0s (15620 in chips)
Seat 3: grinja321 (4176 in chips)
Seat 4: CIROhaas1 (5015 in chips)
Seat 5: KiZaru800 (7362 in chips)
Seat 6: Messi1367 (5288 in chips)
Bouwmann: posts the ante 50
Grég0s: posts the ante 50
grinja321: posts the ante 50
CIROhaas1: posts the ante 50
KiZaru800: posts the ante 50
Messi1367: posts the ante 50
Grég0s: posts small blind 200
grinja321: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {10-Hearts}{A-Diamonds}
CIROhaas1: folds
KiZaru800: folds
Messi1367: folds
Bouwmann: raises 3056 to 3456 and is all-in
Grég0s: calls 3256
grinja321: folds
*** FLOP *** {3-Diamonds}{5-Hearts}{A-Clubs}
*** TURN *** {3-Diamonds}{5-Hearts}{A-Clubs} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{5-Hearts}{A-Clubs}{9-Diamonds} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Grég0s: shows {K-Hearts}{J-Diamonds} (a pair of Kings)
Bouwmann: shows {10-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
Bouwmann collected 7612 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7612 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{5-Hearts}{A-Clubs}{9-Diamonds}{K-Diamonds}
Seat 1: Bouwmann (button) showed {10-Hearts}{A-Diamonds} and won (7612) with a pair of Aces
Seat 2: Grég0s (small blind) showed {K-Hearts}{J-Diamonds} and lost with a pair of Kings
Seat 3: grinja321 (big blind) folded before Flop
Seat 4: CIROhaas1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: KiZaru800 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Messi1367 folded before Flop (didn't bet)

$3.66

PokerStars Hand #123561473280: Tournament #1007171244, $1.00+$1.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XXV (2500/5000) - 2014/10/20 12:12:39 CET [2014/10/20 6:12:39 ET]
Table '1007171244 129' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: sAshkinAK (95732 in chips)
Seat 2: jockeljockel (77410 in chips)
Seat 3: Bouwmann (13321 in chips)
Seat 4: kaspre26 (38136 in chips)
Seat 5: Direktor199 (38719 in chips)
Seat 6: UNCLE FUNS (14764 in chips)
Seat 7: 43STAS (1602 in chips)
Seat 8: ImElated79 (104019 in chips)
Seat 9: E79Credit666 (48676 in chips)
sAshkinAK: posts the ante 625
jockeljockel: posts the ante 625
Bouwmann: posts the ante 625
kaspre26: posts the ante 625
Direktor199: posts the ante 625
UNCLE FUNS: posts the ante 625
43STAS: posts the ante 625
ImElated79: posts the ante 625
E79Credit666: posts the ante 625
jockeljockel: posts small blind 2500
Bouwmann: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {4-Hearts}{5-Clubs}
kaspre26: folds
Direktor199: folds
UNCLE FUNS: folds
43STAS: folds
ImElated79: folds
E79Credit666: folds
sAshkinAK: folds
jockeljockel: raises 5000 to 10000
Bouwmann: raises 2696 to 12696 and is all-in
jockeljockel: calls 2696
*** FLOP *** {6-Spades}{7-Spades}{A-Diamonds}
*** TURN *** {6-Spades}{7-Spades}{A-Diamonds} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Spades}{7-Spades}{A-Diamonds}{2-Diamonds} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
jockeljockel: shows {J-Hearts}{J-Diamonds} (a pair of Jacks)
Bouwmann: shows {4-Hearts}{5-Clubs} (high card Ace)
jockeljockel collected 31017 from pot
jockeljockel wins $2.51 for eliminating Bouwmann and their own bounty increases by $2.51 to $5.63
Bouwmann finished the tournament in 97th place and received $3.66.
*** SUMMARY ***
Total pot 31017 | Rake 0
Board {6-Spades}{7-Spades}{A-Diamonds}{2-Diamonds}{9-Hearts}
Seat 1: sAshkinAK (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jockeljockel (small blind) showed {J-Hearts}{J-Diamonds} and won (31017) with a pair of Jacks
Seat 3: Bouwmann (big blind) showed {4-Hearts}{5-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 4: kaspre26 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Direktor199 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: UNCLE FUNS folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: 43STAS folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ImElated79 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: E79Credit666 folded before Flop (didn't bet)

weee
PokerStars Hand #123561321119: Tournament #1007171244, $1.00+$1.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (2000/4000) - 2014/10/20 12:07:59 CET [2014/10/20 6:07:59 ET]
Table '1007171244 129' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: sAshkinAK (30744 in chips)
Seat 3: Bouwmann (30889 in chips)
Seat 4: kaspre26 (15568 in chips)
Seat 5: Direktor199 (31219 in chips)
Seat 6: UNCLE FUNS (19264 in chips)
Seat 7: 43STAS (45557 in chips)
Seat 8: ImElated79 (139763 in chips)
Seat 9: E79Credit666 (82420 in chips)
sAshkinAK: posts the ante 500
Bouwmann: posts the ante 500
kaspre26: posts the ante 500
Direktor199: posts the ante 500
UNCLE FUNS: posts the ante 500
43STAS: posts the ante 500
ImElated79: posts the ante 500
E79Credit666: posts the ante 500
UNCLE FUNS: posts small blind 2000
43STAS: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {10-Spades}{Q-Spades}
ImElated79: folds
E79Credit666: folds
sAshkinAK: folds
Bouwmann: raises 26389 to 30389 and is all-in
kaspre26: calls 15068 and is all-in
Direktor199: folds
UNCLE FUNS: folds
43STAS: folds
Uncalled bet (15321) returned to Bouwmann
*** FLOP *** {J-Diamonds}{J-Hearts}{2-Diamonds}
*** TURN *** {J-Diamonds}{J-Hearts}{2-Diamonds} {9-Spades}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{J-Hearts}{2-Diamonds}{9-Spades} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Bouwmann: shows {10-Spades}{Q-Spades} (two pair, Jacks and Nines)
kaspre26: shows {K-Spades}{A-Spades} (two pair, Jacks and Nines - Ace kicker)
kaspre26 collected 40136 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 40136 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{J-Hearts}{2-Diamonds}{9-Spades}{9-Hearts}
Seat 1: sAshkinAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Bouwmann showed {10-Spades}{Q-Spades} and lost with two pair, Jacks and Nines
Seat 4: kaspre26 showed {K-Spades}{A-Spades} and won (40136) with two pair, Jacks and Nines
Seat 5: Direktor199 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: UNCLE FUNS (small blind) folded before Flop
Seat 7: 43STAS (big blind) folded before Flop
Seat 8: ImElated79 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: E79Credit666 folded before Flop (didn't bet)

Oke, exclusief de cash in de 2.20 en inclusief de 5 addon zijn de winnings nu 1.74$

GOGO

ept_Sem schreef

Bouwmann schreef

Heb 33 T$, hoe kan ik die transfereren?

Je mag ook best nog wat extra's spelen als je wilt. Kijk maar wat je regged.

Oke,
1115 8.80 FO
1130 15.50 5R
1200 11.00 T
?

39k 2.20 SKO, bounty ding staat op 5.02$
Ticket b33
Ticket b33 = $33T

Heb 33 T$, hoe kan ik die transfereren?

TIcket 2 ook binnen, 33 naar winnings.

OUt 8 T, geen hand gehad

PokerStars Hand #123560720698: Tournament #1009686162, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/10/20 11:48:16 CET [2014/10/20 5:48:16 ET]
Table '1009686162 27' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: Matakupat (10119 in chips)
Seat 2: Getafix.G (6710 in chips)
Seat 3: kaeliffB (5469 in chips)
Seat 4: Bouwmann (1700 in chips)
Seat 5: tomex111 (6226 in chips)
Seat 6: Tiagomc19 (2993 in chips)
Matakupat: posts the ante 40
Getafix.G: posts the ante 40
kaeliffB: posts the ante 40
Bouwmann: posts the ante 40
tomex111: posts the ante 40
Tiagomc19: posts the ante 40
kaeliffB: posts small blind 150
Bouwmann: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {A-Clubs}{6-Hearts}
tomex111: raises 5886 to 6186 and is all-in
Tiagomc19: folds
Matakupat: folds
Getafix.G: folds
kaeliffB: folds
Bouwmann: calls 1360 and is all-in
Uncalled bet (4526) returned to tomex111
*** FLOP *** {2-Clubs}{9-Hearts}{5-Spades}
*** TURN *** {2-Clubs}{9-Hearts}{5-Spades} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Clubs}{9-Hearts}{5-Spades}{4-Diamonds} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Bouwmann: shows {A-Clubs}{6-Hearts} (a pair of Deuces)
tomex111: shows {K-Spades}{A-Hearts} (a pair of Deuces - Ace+King kicker)
tomex111 collected 3710 from pot
Bouwmann finished the tournament in 181st place
*** SUMMARY ***
Total pot 3710 | Rake 0
Board {2-Clubs}{9-Hearts}{5-Spades}{4-Diamonds}{2-Hearts}
Seat 1: Matakupat folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Getafix.G (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kaeliffB (small blind) folded before Flop
Seat 4: Bouwmann (big blind) showed {A-Clubs}{6-Hearts} and lost with a pair of Deuces
Seat 5: tomex111 showed {K-Spades}{A-Hearts} and won (3710) with a pair of Deuces
Seat 6: Tiagomc19 folded before Flop (didn't bet)

Ticket 1
PokerStars Hand #123560621851: Tournament #1009700679, $6.00+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level X (400/800) - 2014/10/20 11:45:04 CET [2014/10/20 5:45:04 ET]
Table '1009700679 5' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: 77mory77 (5622 in chips)
Seat 2: xmakeke (4884 in chips)
Seat 3: hapetimes (12055 in chips)
Seat 4: Trem-FCK-Ftp (8258 in chips)
Seat 6: Bouwmann (6013 in chips)
Seat 7: Dr.Reid202 (7281 in chips)
Seat 8: gdfShakal (9507 in chips)
Seat 9: Rodjer77 (4880 in chips)
77mory77: posts the ante 75
xmakeke: posts the ante 75
hapetimes: posts the ante 75
Trem-FCK-Ftp: posts the ante 75
Bouwmann: posts the ante 75
Dr.Reid202: posts the ante 75
gdfShakal: posts the ante 75
Rodjer77: posts the ante 75
Trem-FCK-Ftp: posts small blind 400
Bouwmann: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {5-Clubs}{8-Diamonds}
Dr.Reid202: folds
gdfShakal: folds
Rodjer77: folds
77mory77: raises 4747 to 5547 and is all-in
xmakeke: folds
hapetimes: raises 4747 to 10294
Trem-FCK-Ftp: folds
Bouwmann: folds
Uncalled bet (4747) returned to hapetimes
*** FLOP *** {7-Hearts}{8-Spades}{J-Hearts}
*** TURN *** {7-Hearts}{8-Spades}{J-Hearts} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Hearts}{8-Spades}{J-Hearts}{2-Diamonds} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
77mory77: shows {A-Clubs}{10-Clubs} (a pair of Tens)
hapetimes: shows {K-Clubs}{K-Hearts} (a pair of Kings)
hapetimes collected 12894 from pot
77mory77 finished the tournament in 8th place and received $3.00.
xmakeke finished the tournament in 1st place
xmakeke wins an entry to tournament #1009686347
hapetimes finished the tournament in 1st place
hapetimes wins an entry to tournament #1009686347
Trem-FCK-Ftp finished the tournament in 1st place
Trem-FCK-Ftp wins an entry to tournament #1009686347
Bouwmann finished the tournament in 1st place
Bouwmann wins an entry to tournament #1009686347
Dr.Reid202 finished the tournament in 1st place
Dr.Reid202 wins an entry to tournament #1009686347
gdfShakal finished the tournament in 1st place
gdfShakal wins an entry to tournament #1009686347
Rodjer77 finished the tournament in 1st place
Rodjer77 wins an entry to tournament #1009686347
*** SUMMARY ***
Total pot 12894 | Rake 0
Board {7-Hearts}{8-Spades}{J-Hearts}{2-Diamonds}{10-Hearts}
Seat 1: 77mory77 showed {A-Clubs}{10-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 2: xmakeke folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: hapetimes (button) showed {K-Clubs}{K-Hearts} and won (12894) with a pair of Kings
Seat 4: Trem-FCK-Ftp (small blind) folded before Flop
Seat 6: Bouwmann (big blind) folded before Flop
Seat 7: Dr.Reid202 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gdfShakal folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Rodjer77 folded before Flop (didn't bet)

out 8t, gogo flips....

PokerStars Hand #123560133190: Tournament #1009686194, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2014/10/20 11:29:01 CET [2014/10/20 5:29:01 ET]
Table '1009686194 8' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Bouwmann (1582 in chips)
Seat 2: Krusper846 (4566 in chips)
Seat 3: kokos_555_24 (6489 in chips)
Seat 4: Avdeyi (3330 in chips)
Seat 5: birsfelden (3600 in chips)
Seat 6: MISTER_TAM22 (1331 in chips)
Seat 7: dismarc (12655 in chips)
Seat 8: mariopoly93 (2493 in chips)
Seat 9: Avi Popo (3000 in chips)
Krusper846: posts small blind 100
kokos_555_24: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {8-Hearts}{8-Clubs}
Avdeyi: folds
birsfelden: folds
MISTER_TAM22: folds
dismarc: folds
mariopoly93: folds
Avi Popo: raises 200 to 400
Bouwmann: raises 1182 to 1582 and is all-in
Krusper846: folds
kokos_555_24: folds
Avi Popo: calls 1182
*** FLOP *** {7-Spades}{9-Clubs}{2-Clubs}
*** TURN *** {7-Spades}{9-Clubs}{2-Clubs} {10-Hearts}
*** RIVER *** {7-Spades}{9-Clubs}{2-Clubs}{10-Hearts} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Avi Popo: shows {Q-Clubs}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
Bouwmann: shows {8-Hearts}{8-Clubs} (a pair of Eights)
Avi Popo collected 3464 from pot
Bouwmann finished the tournament in 121st place
*** SUMMARY ***
Total pot 3464 | Rake 0
Board {7-Spades}{9-Clubs}{2-Clubs}{10-Hearts}{K-Hearts}
Seat 1: Bouwmann (button) showed {8-Hearts}{8-Clubs} and lost with a pair of Eights
Seat 2: Krusper846 (small blind) folded before Flop
Seat 3: kokos_555_24 (big blind) folded before Flop
Seat 4: Avdeyi folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: birsfelden folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MISTER_TAM22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dismarc folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: mariopoly93 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Avi Popo showed {Q-Clubs}{K-Diamonds} and won (3464) with a pair of Kings

12345965