Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

Bouwmann

Naam:Tico Bouwjan
Mijn onderschrift:

GG{2-Clubs}{7-Clubs}

Verstuur bericht

Forum Posts

1500 big 5.50
1605 omania 5.50
1630 hot 33
1645 sko 22.00
1815 sko 27.00
1815 hot 11.00

105, evt hot 33 vervangen voor micro's

bouwmann
gl u en invoex!

out laatste, raise ivm shortstack in sb. nice flop no hit moneys sent $15.53 totaal..

PokerStars Hand #125348637044: Tournament #1043249104, $2.00+$2.00+$0.40 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2014/11/18 21:08:25 CET [2014/11/18 15:08:25 ET]
Table '1043249104 101' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: big1958a (1666 in chips)
Seat 2: needytikna (24644 in chips)
Seat 3: kishalishal (32855 in chips)
Seat 4: MeaStY.UK (30061 in chips)
Seat 5: maaaGik88 (31088 in chips)
Seat 6: Bouwmann (17125 in chips)
Seat 7: slowride78 (22759 in chips)
Seat 8: Polyfungus15 (12014 in chips)
Seat 9: mummie94 (13199 in chips)
big1958a: posts the ante 50
needytikna: posts the ante 50
kishalishal: posts the ante 50
MeaStY.UK: posts the ante 50
maaaGik88: posts the ante 50
Bouwmann: posts the ante 50
slowride78: posts the ante 50
Polyfungus15: posts the ante 50
mummie94: posts the ante 50
big1958a: posts small blind 200
needytikna: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {K-Diamonds}{9-Diamonds}
kishalishal: calls 400
MeaStY.UK: folds
maaaGik88: calls 400
Bouwmann: raises 1200 to 1600
slowride78: folds
Polyfungus15: folds
mummie94: folds
big1958a: folds
needytikna: calls 1200
kishalishal: calls 1200
maaaGik88: calls 1200
*** FLOP *** {2-Diamonds}{K-Clubs}{8-Diamonds}
needytikna: checks
kishalishal: bets 3525
maaaGik88: folds
Bouwmann is disconnected
Bouwmann is connected
Bouwmann: raises 11675 to 15200
needytikna: folds
kishalishal: raises 11675 to 26875
Bouwmann: calls 275 and is all-in
Uncalled bet (11400) returned to kishalishal
*** TURN *** {2-Diamonds}{K-Clubs}{8-Diamonds} {J-Clubs}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{K-Clubs}{8-Diamonds}{J-Clubs} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
kishalishal: shows {K-Hearts}{8-Hearts} (a full house, Kings full of Eights)
Bouwmann: shows {K-Diamonds}{9-Diamonds} (three of a kind, Kings)
needytikna is sitting out
kishalishal collected 38000 from pot
kishalishal wins $1 for eliminating Bouwmann and their own bounty increases by $1 to $11
Bouwmann finished the tournament in 1040th place
*** SUMMARY ***
Total pot 38000 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{K-Clubs}{8-Diamonds}{J-Clubs}{K-Spades}
Seat 1: big1958a (small blind) folded before Flop
Seat 2: needytikna (big blind) folded on the Flop
Seat 3: kishalishal showed {K-Hearts}{8-Hearts} and won (38000) with a full house, Kings full of Eights
Seat 4: MeaStY.UK folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: maaaGik88 folded on the Flop
Seat 6: Bouwmann showed {K-Diamonds}{9-Diamonds} and lost with three of a kind, Kings
Seat 7: slowride78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Polyfungus15 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: mummie94 (button) folded before Flop (didn't bet)

out 2t
PokerStars Hand #125346336871: Tournament #1043262552, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/11/18 20:34:39 CET [2014/11/18 14:34:39 ET]
Table '1043262552 111' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: pavel b5 (6180 in chips)
Seat 2: dopaminophil (4202 in chips)
Seat 3: JonathanPete (15140 in chips)
Seat 4: Bouwmann (1280 in chips)
Seat 5: JAPA Z/L (1835 in chips)
Seat 6: CuriousKAs (7250 in chips)
Seat 7: dimetrio87 (1795 in chips)
Seat 8: BigKiller44 (3045 in chips) is sitting out
Seat 9: R|P(URL (3460 in chips)
pavel b5: posts the ante 20
dopaminophil: posts the ante 20
JonathanPete: posts the ante 20
Bouwmann: posts the ante 20
JAPA Z/L: posts the ante 20
CuriousKAs: posts the ante 20
dimetrio87: posts the ante 20
BigKiller44: posts the ante 20
R|P(URL: posts the ante 20
pavel b5: posts small blind 75
dopaminophil: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {A-Diamonds}{K-Clubs}
JonathanPete: calls 150
Bouwmann: raises 1110 to 1260 and is all-in
JAPA Z/L: folds
CuriousKAs: folds
dimetrio87: folds
BigKiller44: folds
R|P(URL: folds
pavel b5: folds
dopaminophil: folds
JonathanPete: calls 1110
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{2-Clubs}{J-Spades}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{2-Clubs}{J-Spades} {3-Spades}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{2-Clubs}{J-Spades}{3-Spades} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
JonathanPete: shows {J-Clubs}{K-Spades} (a pair of Jacks)
Bouwmann: shows {A-Diamonds}{K-Clubs} (high card Ace)
JonathanPete collected 2925 from pot
Bouwmann finished the tournament in 1739th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2925 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{2-Clubs}{J-Spades}{3-Spades}{8-Hearts}
Seat 1: pavel b5 (small blind) folded before Flop
Seat 2: dopaminophil (big blind) folded before Flop
Seat 3: JonathanPete showed {J-Clubs}{K-Spades} and won (2925) with a pair of Jacks
Seat 4: Bouwmann showed {A-Diamonds}{K-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 5: JAPA Z/L folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: CuriousKAs folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dimetrio87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: BigKiller44 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: R|P(URL (button) folded before Flop (didn't bet)

out 3 fo
PokerStars Hand #125345714463: Tournament #1043262123, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/11/18 20:25:37 CET [2014/11/18 14:25:37 ET]
Table '1043262123 49' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Ho7Sauce (12075 in chips)
Seat 2: Bouwmann (6672 in chips)
Seat 3: jarofast (6071 in chips)
Seat 4: Y4nIK (30104 in chips)
Seat 5: grigoreb (9270 in chips)
Seat 6: wekslak (20508 in chips)
Seat 7: Salmonide_87 (7259 in chips)
Seat 8: dzeks190 (1810 in chips)
Seat 9: Marcos187Com (10469 in chips)
Ho7Sauce: posts the ante 50
Bouwmann: posts the ante 50
jarofast: posts the ante 50
Y4nIK: posts the ante 50
grigoreb: posts the ante 50
wekslak: posts the ante 50
Salmonide_87: posts the ante 50
dzeks190: posts the ante 50
Marcos187Com: posts the ante 50
jarofast: posts small blind 200
Y4nIK: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {5-Spades}{5-Clubs}
grigoreb: folds
wekslak: folds
Salmonide_87: folds
dzeks190: folds
Marcos187Com: folds
Ho7Sauce: folds
Bouwmann: raises 6222 to 6622 and is all-in
jarofast: calls 5821 and is all-in
Y4nIK: folds
Uncalled bet (601) returned to Bouwmann
*** FLOP *** {7-Spades}{8-Clubs}{K-Hearts}
*** TURN *** {7-Spades}{8-Clubs}{K-Hearts} {7-Hearts}
*** RIVER *** {7-Spades}{8-Clubs}{K-Hearts}{7-Hearts} {J-Spades}
*** SHOW DOWN ***
jarofast: shows {Q-Clubs}{Q-Spades} (two pair, Queens and Sevens)
Bouwmann: shows {5-Spades}{5-Clubs} (two pair, Sevens and Fives)
jarofast collected 12892 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 12892 | Rake 0
Board {7-Spades}{8-Clubs}{K-Hearts}{7-Hearts}{J-Spades}
Seat 1: Ho7Sauce folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Bouwmann (button) showed {5-Spades}{5-Clubs} and lost with two pair, Sevens and Fives
Seat 3: jarofast (small blind) showed {Q-Clubs}{Q-Spades} and won (12892) with two pair, Queens and Sevens
Seat 4: Y4nIK (big blind) folded before Flop
Seat 5: grigoreb folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: wekslak folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Salmonide_87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: dzeks190 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Marcos187Com folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #125345945292: Tournament #1043262123, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/11/18 20:28:58 CET [2014/11/18 14:28:58 ET]
Table '1043262123 49' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Ho7Sauce (13135 in chips)
Seat 2: Bouwmann (421 in chips)
Seat 3: jarofast (15502 in chips)
Seat 4: Y4nIK (34264 in chips)
Seat 5: grigoreb (8290 in chips)
Seat 6: wekslak (15278 in chips)
Seat 7: Salmonide_87 (5529 in chips)
Seat 8: dzeks190 (1580 in chips)
Seat 9: Marcos187Com (10239 in chips)
Ho7Sauce: posts the ante 60
Bouwmann: posts the ante 60
jarofast: posts the ante 60
Y4nIK: posts the ante 60
grigoreb: posts the ante 60
wekslak: posts the ante 60
Salmonide_87: posts the ante 60
dzeks190: posts the ante 60
Marcos187Com: posts the ante 60
Salmonide_87: posts small blind 250
dzeks190: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {5-Diamonds}{Q-Diamonds}
Marcos187Com: folds
Ho7Sauce: folds
Bouwmann: calls 361 and is all-in
jarofast: folds
Y4nIK: folds
grigoreb: folds
wekslak: calls 500
Salmonide_87: calls 250
dzeks190: checks
*** FLOP *** {3-Diamonds}{2-Hearts}{J-Spades}
Salmonide_87: checks
dzeks190: checks
wekslak: bets 1500
Salmonide_87: folds
dzeks190: folds
Uncalled bet (1500) returned to wekslak
*** TURN *** {3-Diamonds}{2-Hearts}{J-Spades} {A-Hearts}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{2-Hearts}{J-Spades}{A-Hearts} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
wekslak: shows {J-Clubs}{K-Diamonds} (a pair of Jacks)
wekslak collected 417 from side pot
Bouwmann: shows {5-Diamonds}{Q-Diamonds} (high card Ace)
wekslak collected 1984 from main pot
Bouwmann finished the tournament in 258th place
*** SUMMARY ***
Total pot 2401 Main pot 1984. Side pot 417. | Rake 0
Board {3-Diamonds}{2-Hearts}{J-Spades}{A-Hearts}{8-Diamonds}
Seat 1: Ho7Sauce folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Bouwmann showed {5-Diamonds}{Q-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 3: jarofast folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Y4nIK folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: grigoreb folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: wekslak (button) showed {J-Clubs}{K-Diamonds} and won (2401) with a pair of Jacks
Seat 7: Salmonide_87 (small blind) folded on the Flop
Seat 8: dzeks190 (big blind) folded on the Flop
Seat 9: Marcos187Com folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #125344268922: Tournament #1043262331, $4.00+$1.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIV (800/1600) - 2014/11/18 20:04:46 CET [2014/11/18 14:04:46 ET]
Table '1043262331 77' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Bouwmann (4709 in chips)
Seat 2: chrisallwin (43526 in chips)
Seat 3: milleroleg18 (23044 in chips)
Seat 4: oviar266 (33588 in chips) is sitting out
Seat 5: KYORES (41477 in chips)
Seat 6: DaweF89 (46724 in chips)
Seat 7: konny.hrac (7552 in chips)
Seat 8: TimBukII (7065 in chips)
Seat 9: skorpion9092 (4925 in chips)
Bouwmann: posts the ante 150
chrisallwin: posts the ante 150
milleroleg18: posts the ante 150
oviar266: posts the ante 150
KYORES: posts the ante 150
DaweF89: posts the ante 150
konny.hrac: posts the ante 150
TimBukII: posts the ante 150
skorpion9092: posts the ante 150
skorpion9092: posts small blind 800
Bouwmann: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {A-Diamonds}{Q-Hearts}
chrisallwin: folds
milleroleg18: folds
oviar266: folds
KYORES: calls 1600
DaweF89: folds
konny.hrac: folds
TimBukII: folds
skorpion9092: folds
Bouwmann: raises 2959 to 4559 and is all-in
KYORES: calls 2959
*** FLOP *** {8-Clubs}{J-Spades}{5-Spades}
*** TURN *** {8-Clubs}{J-Spades}{5-Spades} {7-Clubs}
*** RIVER *** {8-Clubs}{J-Spades}{5-Spades}{7-Clubs} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Bouwmann: shows {A-Diamonds}{Q-Hearts} (a pair of Fives)
KYORES: shows {9-Diamonds}{10-Clubs} (a straight, Seven to Jack)
KYORES collected 11268 from pot
KYORES wins the $1 bounty for eliminating Bouwmann
Bouwmann finished the tournament in 424th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11268 | Rake 0
Board {8-Clubs}{J-Spades}{5-Spades}{7-Clubs}{5-Hearts}
Seat 1: Bouwmann (big blind) showed {A-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with a pair of Fives
Seat 2: chrisallwin folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: milleroleg18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: oviar266 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: KYORES showed {9-Diamonds}{10-Clubs} and won (11268) with a straight, Seven to Jack
Seat 6: DaweF89 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: konny.hrac folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TimBukII (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: skorpion9092 (small blind) folded before Flop

out 1.35
PokerStars Hand #125343284102: Tournament #1043262429, $0.98+$0.25+$0.12 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2014/11/18 19:48:59 CET [2014/11/18 13:48:59 ET]
Table '1043262429 23' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: wanya3004 (1250 in chips)
Seat 2: Log1c "0" (12750 in chips)
Seat 3: Bouwmann (2870 in chips)
Seat 4: Mammahell2 (3945 in chips)
Seat 5: mklargo1 (4835 in chips)
Seat 6: fulagalle (3870 in chips)
Seat 7: paulopokerrj (6975 in chips)
Seat 8: dias_dico (6700 in chips)
Seat 9: FART_RUS_35 (11185 in chips)
wanya3004: posts the ante 25
Log1c "0": posts the ante 25
Bouwmann: posts the ante 25
Mammahell2: posts the ante 25
mklargo1: posts the ante 25
fulagalle: posts the ante 25
paulopokerrj: posts the ante 25
dias_dico: posts the ante 25
FART_RUS_35: posts the ante 25
mklargo1: posts small blind 125
fulagalle: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {K-Spades}{A-Diamonds}
paulopokerrj: folds
dias_dico: folds
FART_RUS_35: folds
wanya3004: folds
Log1c "0": folds
Bouwmann: raises 2595 to 2845 and is all-in
Mammahell2: calls 2845
mklargo1: folds
fulagalle: folds
*** FLOP *** {5-Clubs}{Q-Diamonds}{5-Diamonds}
*** TURN *** {5-Clubs}{Q-Diamonds}{5-Diamonds} {10-Hearts}
*** RIVER *** {5-Clubs}{Q-Diamonds}{5-Diamonds}{10-Hearts} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Bouwmann: shows {K-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Fives)
Mammahell2: shows {10-Spades}{8-Spades} (two pair, Tens and Fives)
Mammahell2 collected 6290 from pot
Mammahell2 wins the $0.25 bounty for eliminating Bouwmann
Bouwmann finished the tournament in 2635th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6290 | Rake 0
Board {5-Clubs}{Q-Diamonds}{5-Diamonds}{10-Hearts}{9-Clubs}
Seat 1: wanya3004 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Log1c "0" folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Bouwmann showed {K-Spades}{A-Diamonds} and lost with a pair of Fives
Seat 4: Mammahell2 (button) showed {10-Spades}{8-Spades} and won (6290) with two pair, Tens and Fives
Seat 5: mklargo1 (small blind) folded before Flop
Seat 6: fulagalle (big blind) folded before Flop
Seat 7: paulopokerrj folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: dias_dico folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: FART_RUS_35 folded before Flop (didn't bet)

Terug vanaf 190 chips
PokerStars Hand #125342053590: Tournament #1043262123, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/11/18 19:30:52 CET [2014/11/18 13:30:52 ET]
Table '1043262123 49' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Ho7Sauce (3007 in chips)
Seat 2: Bouwmann (880 in chips)
Seat 3: jarofast (3840 in chips)
Seat 4: Y4nIK (14247 in chips)
Seat 5: ZLODEY_911 (1724 in chips)
Seat 6: pardecoringa (8491 in chips)
Seat 7: Salmonide_87 (5332 in chips)
Seat 8: Drozd.blr (3215 in chips)
Seat 9: Marcos187Com (10002 in chips)
Ho7Sauce: posts the ante 20
Bouwmann: posts the ante 20
jarofast: posts the ante 20
Y4nIK: posts the ante 20
ZLODEY_911: posts the ante 20
pardecoringa: posts the ante 20
Salmonide_87: posts the ante 20
Drozd.blr: posts the ante 20
Marcos187Com: posts the ante 20
pardecoringa: posts small blind 75
Salmonide_87: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {K-Spades}{A-Clubs}
Drozd.blr: folds
Marcos187Com: folds
Ho7Sauce: folds
Bouwmann: raises 710 to 860 and is all-in
jarofast: folds
Y4nIK: calls 860
ZLODEY_911: raises 844 to 1704 and is all-in
pardecoringa: folds
Salmonide_87: folds
Y4nIK: calls 844
*** FLOP *** {10-Clubs}{8-Hearts}{J-Clubs}
*** TURN *** {10-Clubs}{8-Hearts}{J-Clubs} {4-Clubs}
*** RIVER *** {10-Clubs}{8-Hearts}{J-Clubs}{4-Clubs} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Y4nIK: shows {K-Clubs}{Q-Diamonds} (a flush, King high)
ZLODEY_911: shows {J-Diamonds}{J-Hearts} (three of a kind, Jacks)
Y4nIK collected 1688 from side pot
Bouwmann: shows {K-Spades}{A-Clubs} (a flush, Ace high)
Bouwmann collected 2985 from main pot
ZLODEY_911 finished the tournament in 601st place
*** SUMMARY ***
Total pot 4673 Main pot 2985. Side pot 1688. | Rake 0
Board {10-Clubs}{8-Hearts}{J-Clubs}{4-Clubs}{3-Clubs}
Seat 1: Ho7Sauce folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Bouwmann showed {K-Spades}{A-Clubs} and won (2985) with a flush, Ace high
Seat 3: jarofast folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Y4nIK showed {K-Clubs}{Q-Diamonds} and won (1688) with a flush, King high
Seat 5: ZLODEY_911 (button) showed {J-Diamonds}{J-Hearts} and lost with three of a kind, Jacks
Seat 6: pardecoringa (small blind) folded before Flop
Seat 7: Salmonide_87 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Drozd.blr folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Marcos187Com folded before Flop (didn't bet)

out 2r

PokerStars Hand #125341078624: Tournament #1043261742, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/11/18 19:16:20 CET [2014/11/18 13:16:20 ET]
Table '1043261742 96' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: vV-Freak-Zz (10402 in chips)
Seat 2: brave-83 (10466 in chips)
Seat 3: FellipeD (7519 in chips)
Seat 4: hero_pl (39967 in chips)
Seat 5: tuddypwnz (16445 in chips)
Seat 6: dkop420 (19160 in chips)
Seat 7: zeniok30 (14203 in chips)
Seat 8: Bouwmann (4764 in chips)
Seat 9: BA5lan (15480 in chips)
vV-Freak-Zz: posts the ante 60
brave-83: posts the ante 60
FellipeD: posts the ante 60
hero_pl: posts the ante 60
tuddypwnz: posts the ante 60
dkop420: posts the ante 60
zeniok30: posts the ante 60
Bouwmann: posts the ante 60
BA5lan: posts the ante 60
tuddypwnz: posts small blind 250
dkop420: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {6-Clubs}{6-Diamonds}
zeniok30: calls 500
Bouwmann: raises 4204 to 4704 and is all-in
BA5lan: raises 10716 to 15420 and is all-in
vV-Freak-Zz: folds
brave-83: folds
FellipeD: folds
hero_pl: folds
tuddypwnz: folds
dkop420: folds
zeniok30: folds
Uncalled bet (10716) returned to BA5lan
*** FLOP *** {2-Spades}{4-Diamonds}{10-Clubs}
*** TURN *** {2-Spades}{4-Diamonds}{10-Clubs} {A-Spades}
*** RIVER *** {2-Spades}{4-Diamonds}{10-Clubs}{A-Spades} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Bouwmann: shows {6-Clubs}{6-Diamonds} (a pair of Sixes)
BA5lan: shows {J-Clubs}{J-Diamonds} (a pair of Jacks)
BA5lan collected 11198 from pot
Bouwmann finished the tournament in 433rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 11198 | Rake 0
Board {2-Spades}{4-Diamonds}{10-Clubs}{A-Spades}{7-Spades}
Seat 1: vV-Freak-Zz folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: brave-83 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: FellipeD folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: hero_pl (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: tuddypwnz (small blind) folded before Flop
Seat 6: dkop420 (big blind) folded before Flop
Seat 7: zeniok30 folded before Flop
Seat 8: Bouwmann showed {6-Clubs}{6-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 9: BA5lan showed {J-Clubs}{J-Diamonds} and won (11198) with a pair of Jacks

fack, out 2 ko's

PokerStars Hand #125340818718: Tournament #1043262214, $2.00+$0.50+$0.25 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2014/11/18 19:12:27 CET [2014/11/18 13:12:27 ET]
Table '1043262214 28' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Bouwmann (4803 in chips)
Seat 2: Coctaine (8250 in chips)
Seat 3: NewDimix (2850 in chips)
Seat 4: Dan4onok (605 in chips)
Seat 5: telesw (6230 in chips)
Seat 6: marin099 (3755 in chips)
Seat 7: IvanLukyanov (1285 in chips)
Seat 8: jk88kj (7005 in chips)
Seat 9: Kach-gari (4175 in chips)
Bouwmann: posts the ante 75
Coctaine: posts the ante 75
NewDimix: posts the ante 75
Dan4onok: posts the ante 75
telesw: posts the ante 75
marin099: posts the ante 75
IvanLukyanov: posts the ante 75
jk88kj: posts the ante 75
Kach-gari: posts the ante 75
NewDimix: posts small blind 400
Dan4onok: posts big blind 530 and is all-in
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {K-Spades}{A-Clubs}
telesw: folds
marin099: folds
IvanLukyanov: folds
jk88kj: folds
Kach-gari: raises 1870 to 2400
Bouwmann: raises 2328 to 4728 and is all-in
Coctaine: folds
NewDimix: folds
Kach-gari: calls 1700 and is all-in
Uncalled bet (628) returned to Bouwmann
*** FLOP *** {6-Clubs}{J-Hearts}{7-Clubs}
*** TURN *** {6-Clubs}{J-Hearts}{7-Clubs} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Clubs}{J-Hearts}{7-Clubs}{9-Diamonds} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Kach-gari: shows {10-Hearts}{10-Clubs} (a pair of Tens)
Bouwmann: shows {K-Spades}{A-Clubs} (high card Ace)
Kach-gari collected 7140 from side pot
Dan4onok: shows {4-Hearts}{10-Spades} (high card Jack)
Kach-gari collected 2665 from main pot
Kach-gari wins the $0.50 bounty for eliminating Dan4onok
Dan4onok finished the tournament in 1433rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 9805 Main pot 2665. Side pot 7140. | Rake 0
Board {6-Clubs}{J-Hearts}{7-Clubs}{9-Diamonds}{5-Hearts}
Seat 1: Bouwmann showed {K-Spades}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 2: Coctaine (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: NewDimix (small blind) folded before Flop
Seat 4: Dan4onok (big blind) showed {4-Hearts}{10-Spades} and lost with high card Jack
Seat 5: telesw folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: marin099 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: IvanLukyanov folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: jk88kj folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Kach-gari showed {10-Hearts}{10-Clubs} and won (9805) with a pair of Tens

heel short 3.30 lol
PokerStars Hand #125339678362: Tournament #1043262123, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2014/11/18 18:54:01 CET [2014/11/18 12:54:01 ET]
Table '1043262123 49' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: slavko220 (1690 in chips)
Seat 2: Bouwmann (1703 in chips)
Seat 3: Cryo.NiO (3592 in chips)
Seat 4: Y4nIK (11207 in chips)
Seat 5: ZLODEY_911 (3550 in chips)
Seat 6: pardecoringa (3699 in chips)
Seat 7: Salmonide_87 (1533 in chips)
Seat 8: Drozd.blr (2873 in chips)
Seat 9: @lexxx8 (3403 in chips)
slavko220: posts the ante 10
Bouwmann: posts the ante 10
Cryo.NiO: posts the ante 10
Y4nIK: posts the ante 10
ZLODEY_911: posts the ante 10
pardecoringa: posts the ante 10
Salmonide_87: posts the ante 10
Drozd.blr: posts the ante 10
@lexxx8: posts the ante 10
slavko220: posts small blind 40
Bouwmann: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {A-Spades}{K-Hearts}
Cryo.NiO: folds
Y4nIK: folds
ZLODEY_911: folds
pardecoringa: folds
Salmonide_87: raises 80 to 160
Drozd.blr: folds
@lexxx8: folds
slavko220: folds
Bouwmann: raises 1533 to 1693 and is all-in
Salmonide_87: calls 1363 and is all-in
Uncalled bet (170) returned to Bouwmann
*** FLOP *** {3-Clubs}{9-Diamonds}{A-Clubs}
*** TURN *** {3-Clubs}{9-Diamonds}{A-Clubs} {J-Clubs}
*** RIVER *** {3-Clubs}{9-Diamonds}{A-Clubs}{J-Clubs} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Bouwmann: shows {A-Spades}{K-Hearts} (a pair of Aces)
Salmonide_87: shows {J-Diamonds}{A-Hearts} (two pair, Aces and Jacks)
Salmonide_87 collected 3176 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3176 | Rake 0
Board {3-Clubs}{9-Diamonds}{A-Clubs}{J-Clubs}{8-Diamonds}
Seat 1: slavko220 (small blind) folded before Flop
Seat 2: Bouwmann (big blind) showed {A-Spades}{K-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 3: Cryo.NiO folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Y4nIK folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ZLODEY_911 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pardecoringa folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Salmonide_87 showed {J-Diamonds}{A-Hearts} and won (3176) with two pair, Aces and Jacks
Seat 8: Drozd.blr folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: @lexxx8 (button) folded before Flop (didn't bet)

2r 4.5
2.75 7.7 2ko
5.5 3.2
3.3 0.2k

timing... out 2t

PokerStars Hand #125339345617: Tournament #1043261989, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2014/11/18 18:48:51 CET [2014/11/18 12:48:51 ET]
Table '1043261989 166' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: ziehtimmer (24305 in chips)
Seat 2: vissertje7 (11686 in chips)
Seat 3: atp$$750 (19094 in chips)
Seat 4: baran787 (5995 in chips)
Seat 5: Ko3eHb (10440 in chips)
Seat 6: Bouwmann (5784 in chips)
Seat 7: lacig1213 (15201 in chips)
Seat 8: Klau_es412 (12799 in chips)
Seat 9: razvanluca99 (5249 in chips)
ziehtimmer: posts the ante 70
vissertje7: posts the ante 70
atp$$750: posts the ante 70
baran787: posts the ante 70
Ko3eHb: posts the ante 70
Bouwmann: posts the ante 70
lacig1213: posts the ante 70
Klau_es412: posts the ante 70
razvanluca99: posts the ante 70
razvanluca99: posts small blind 300
ziehtimmer: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {A-Clubs}{10-Clubs}
vissertje7: folds
atp$$750: calls 600
baran787: folds
Ko3eHb: folds
Bouwmann: raises 5114 to 5714 and is all-in
lacig1213: folds
Klau_es412: raises 7015 to 12729 and is all-in
razvanluca99: folds
ziehtimmer: raises 11506 to 24235 and is all-in
atp$$750: folds
Uncalled bet (11506) returned to ziehtimmer
*** FLOP *** {A-Hearts}{A-Diamonds}{2-Hearts}
*** TURN *** {A-Hearts}{A-Diamonds}{2-Hearts} {5-Spades}
*** RIVER *** {A-Hearts}{A-Diamonds}{2-Hearts}{5-Spades} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
ziehtimmer: shows {Q-Clubs}{Q-Spades} (two pair, Aces and Queens)
Klau_es412: shows {A-Spades}{Q-Diamonds} (three of a kind, Aces)
Klau_es412 collected 14030 from side pot
Bouwmann: shows {A-Clubs}{10-Clubs} (three of a kind, Aces - lower kicker)
Klau_es412 collected 18672 from main pot
Bouwmann finished the tournament in 718th place
*** SUMMARY ***
Total pot 32702 Main pot 18672. Side pot 14030. | Rake 0
Board {A-Hearts}{A-Diamonds}{2-Hearts}{5-Spades}{4-Spades}
Seat 1: ziehtimmer (big blind) showed {Q-Clubs}{Q-Spades} and lost with two pair, Aces and Queens
Seat 2: vissertje7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: atp$$750 folded before Flop
Seat 4: baran787 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Ko3eHb folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Bouwmann showed {A-Clubs}{10-Clubs} and lost with three of a kind, Aces
Seat 7: lacig1213 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Klau_es412 (button) showed {A-Spades}{Q-Diamonds} and won (32702) with three of a kind, Aces
Seat 9: razvanluca99 (small blind) folded before Flop

2.75 ko1 en ko2, AK vs AQen77 gogo

out b8 geen hand gehad
PokerStars Hand #125337848393: Tournament #1043261908, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/11/18 18:25:25 CET [2014/11/18 12:25:25 ET]
Table '1043261908 132' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: folla__23 (8112 in chips)
Seat 2: GstarBanger (2770 in chips)
Seat 3: invictus8ace (5160 in chips)
Seat 4: paraflak (3062 in chips)
Seat 5: durkinator94 (3869 in chips)
Seat 6: Schmerle (2895 in chips)
Seat 7: radula.28 (1925 in chips)
Seat 8: Bouwmann (1730 in chips)
Seat 9: povarovec (11070 in chips)
folla__23: posts the ante 15
GstarBanger: posts the ante 15
invictus8ace: posts the ante 15
paraflak: posts the ante 15
durkinator94: posts the ante 15
Schmerle: posts the ante 15
radula.28: posts the ante 15
Bouwmann: posts the ante 15
povarovec: posts the ante 15
povarovec: posts small blind 60
folla__23: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {10-Diamonds}{10-Spades}
GstarBanger: folds
invictus8ace: calls 120
paraflak: folds
durkinator94: folds
Schmerle: folds
radula.28: raises 240 to 360
Bouwmann: raises 1355 to 1715 and is all-in
povarovec: folds
folla__23: folds
invictus8ace: folds
radula.28: calls 1355
*** FLOP *** {8-Clubs}{A-Clubs}{A-Diamonds}
*** TURN *** {8-Clubs}{A-Clubs}{A-Diamonds} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Clubs}{A-Clubs}{A-Diamonds}{8-Diamonds} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
radula.28: shows {A-Spades}{Q-Hearts} (a full house, Aces full of Eights)
Bouwmann: shows {10-Diamonds}{10-Spades} (two pair, Aces and Tens)
radula.28 collected 3865 from pot
Bouwmann finished the tournament in 2807th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3865 | Rake 0
Board {8-Clubs}{A-Clubs}{A-Diamonds}{8-Diamonds}{6-Spades}
Seat 1: folla__23 (big blind) folded before Flop
Seat 2: GstarBanger folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: invictus8ace folded before Flop
Seat 4: paraflak folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: durkinator94 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Schmerle folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: radula.28 showed {A-Spades}{Q-Hearts} and won (3865) with a full house, Aces full of Eights
Seat 8: Bouwmann (button) showed {10-Diamonds}{10-Spades} and lost with two pair, Aces and Tens
Seat 9: povarovec (small blind) folded before Flop

qualies gingen helaas niet best, AK vs 44 en out
PokerStars Hand #125336057239: Tournament #1043267808, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VIII (200/400) - 2014/11/18 17:55:08 CET [2014/11/18 11:55:08 ET]
Table '1043267808 2' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: meRRati (2490 in chips)
Seat 2: torero68 (6136 in chips)
Seat 3: linoluis (5009 in chips)
Seat 4: dubiler (5482 in chips)
Seat 5: KOSTAS.T.X (15111 in chips)
Seat 7: HoA2012 (7865 in chips)
Seat 8: Bouwmann (1169 in chips)
Seat 9: ANDYYS (7412 in chips)
meRRati: posts the ante 50
torero68: posts the ante 50
linoluis: posts the ante 50
dubiler: posts the ante 50
KOSTAS.T.X: posts the ante 50
HoA2012: posts the ante 50
Bouwmann: posts the ante 50
ANDYYS: posts the ante 50
KOSTAS.T.X: posts small blind 200
HoA2012: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {K-Spades}{5-Spades}
Bouwmann: raises 719 to 1119 and is all-in
ANDYYS: folds
meRRati: folds
torero68: folds
linoluis: calls 1119
dubiler: folds
KOSTAS.T.X: folds
HoA2012: folds
*** FLOP *** {8-Diamonds}{9-Clubs}{Q-Clubs}
*** TURN *** {8-Diamonds}{9-Clubs}{Q-Clubs} {8-Clubs}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{9-Clubs}{Q-Clubs}{8-Clubs} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Bouwmann: shows {K-Spades}{5-Spades} (a pair of Eights)
linoluis: shows {9-Diamonds}{A-Diamonds} (two pair, Nines and Eights)
linoluis collected 3238 from pot
Bouwmann finished the tournament in 58th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3238 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{9-Clubs}{Q-Clubs}{8-Clubs}{10-Hearts}
Seat 1: meRRati folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: torero68 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: linoluis showed {9-Diamonds}{A-Diamonds} and won (3238) with two pair, Nines and Eights
Seat 4: dubiler (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: KOSTAS.T.X (small blind) folded before Flop
Seat 7: HoA2012 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Bouwmann showed {K-Spades}{5-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 9: ANDYYS folded before Flop (didn't bet)

2R 4.7k
8.80 2.6k
2.2 3.3k

13.52 in kas na addon, 5.1k

GG en GL kerel!

out 1e sat
PokerStars Hand #125334634238: Tournament #1043267804, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level XV (2000/4000) - 2014/11/18 17:30:25 CET [2014/11/18 11:30:25 ET]
Table '1043267804 5' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: eeeend (46667 in chips)
Seat 2: mathewholdem (16071 in chips)
Seat 4: 138991 (58287 in chips)
Seat 6: nijojole (43986 in chips)
Seat 7: abord! (36066 in chips)
Seat 8: Bouwmann (17807 in chips)
Seat 9: n_sine_deo (20258 in chips)
eeeend: posts the ante 400
mathewholdem: posts the ante 400
138991: posts the ante 400
nijojole: posts the ante 400
abord!: posts the ante 400
Bouwmann: posts the ante 400
n_sine_deo: posts the ante 400
Bouwmann: posts small blind 2000
n_sine_deo: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {A-Hearts}{3-Spades}
eeeend: folds
mathewholdem: folds
138991: folds
nijojole: folds
abord!: raises 31666 to 35666 and is all-in
Bouwmann: calls 15407 and is all-in
n_sine_deo: folds
Uncalled bet (18259) returned to abord!
*** FLOP *** {J-Spades}{Q-Diamonds}{2-Clubs}
*** TURN *** {J-Spades}{Q-Diamonds}{2-Clubs} {10-Spades}
*** RIVER *** {J-Spades}{Q-Diamonds}{2-Clubs}{10-Spades} {Q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Bouwmann: shows {A-Hearts}{3-Spades} (a pair of Queens)
abord!: shows {J-Diamonds}{K-Clubs} (two pair, Queens and Jacks)
abord! collected 41614 from pot
Bouwmann finished the tournament in 91st place
*** SUMMARY ***
Total pot 41614 | Rake 0
Board {J-Spades}{Q-Diamonds}{2-Clubs}{10-Spades}{Q-Hearts}
Seat 1: eeeend folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: mathewholdem folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 138991 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: nijojole folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: abord! (button) showed {J-Diamonds}{K-Clubs} and won (41614) with two pair, Queens and Jacks
Seat 8: Bouwmann (small blind) showed {A-Hearts}{3-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 9: n_sine_deo (big blind) folded before Flop

en out 2r
PokerStars Hand #125334510845: Tournament #1043261557, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/11/18 17:28:16 CET [2014/11/18 11:28:16 ET]
Table '1043261557 19' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: mirowOw (5170 in chips)
Seat 2: icedavid (12380 in chips)
Seat 3: Mr. caca82 (4071 in chips)
Seat 4: Katzenhund12 (14517 in chips)
Seat 5: leftySh1981 (17565 in chips)
Seat 6: Bouwmann (1902 in chips)
Seat 7: dc4911 (4450 in chips)
Seat 8: chicalltreta (22870 in chips)
Seat 9: Arb0oZzz (12293 in chips)
mirowOw: posts the ante 25
icedavid: posts the ante 25
Mr. caca82: posts the ante 25
Katzenhund12: posts the ante 25
leftySh1981: posts the ante 25
Bouwmann: posts the ante 25
dc4911: posts the ante 25
chicalltreta: posts the ante 25
Arb0oZzz: posts the ante 25
chicalltreta: posts small blind 100
Arb0oZzz: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {Q-Hearts}{A-Spades}
mirowOw: folds
icedavid: folds
Mr. caca82: folds
chicalltreta is disconnected
Katzenhund12: raises 400 to 600
leftySh1981: folds
Bouwmann: raises 1277 to 1877 and is all-in
dc4911: folds
chicalltreta: folds
Arb0oZzz: folds
Katzenhund12: calls 1277
*** FLOP *** {2-Clubs}{4-Clubs}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {2-Clubs}{4-Clubs}{Q-Diamonds} {6-Hearts}
*** RIVER *** {2-Clubs}{4-Clubs}{Q-Diamonds}{6-Hearts} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Katzenhund12: shows {K-Spades}{K-Hearts} (a pair of Kings)
Bouwmann: shows {Q-Hearts}{A-Spades} (a pair of Queens)
Katzenhund12 collected 4279 from pot
Bouwmann finished the tournament in 711th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4279 | Rake 0
Board {2-Clubs}{4-Clubs}{Q-Diamonds}{6-Hearts}{5-Diamonds}
Seat 1: mirowOw folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: icedavid folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Mr. caca82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Katzenhund12 showed {K-Spades}{K-Hearts} and won (4279) with a pair of Kings
Seat 5: leftySh1981 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Bouwmann showed {Q-Hearts}{A-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 7: dc4911 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: chicalltreta (small blind) folded before Flop
Seat 9: Arb0oZzz (big blind) folded before Flop

1.10H11 sat toegevoegd

meh 2r
PokerStars Hand #125334328491: Tournament #1043261557, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2014/11/18 17:25:02 CET [2014/11/18 11:25:02 ET]
Table '1043261557 19' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: mirowOw (5245 in chips)
Seat 2: icedavid (11530 in chips)
Seat 3: Mr. caca82 (1923 in chips)
Seat 4: Katzenhund12 (14992 in chips)
Seat 5: leftySh1981 (17740 in chips)
Seat 6: Bouwmann (3975 in chips)
Seat 7: dc4911 (4300 in chips)
Seat 8: chicalltreta (23145 in chips)
Seat 9: Arb0oZzz (12368 in chips)
mirowOw: posts the ante 25
icedavid: posts the ante 25
Mr. caca82: posts the ante 25
Katzenhund12: posts the ante 25
leftySh1981: posts the ante 25
Bouwmann: posts the ante 25
dc4911: posts the ante 25
chicalltreta: posts the ante 25
Arb0oZzz: posts the ante 25
leftySh1981: posts small blind 100
Bouwmann: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Bouwmann {A-Diamonds}{A-Clubs}
dc4911: folds
chicalltreta: folds
Arb0oZzz: folds
mirowOw: folds
icedavid: folds
Mr. caca82: calls 200
Katzenhund12: folds
leftySh1981: folds
Bouwmann: raises 3750 to 3950 and is all-in
Mr. caca82: calls 1698 and is all-in
Uncalled bet (2052) returned to Bouwmann
*** FLOP *** {J-Diamonds}{6-Spades}{8-Diamonds}
*** TURN *** {J-Diamonds}{6-Spades}{8-Diamonds} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{6-Spades}{8-Diamonds}{Q-Hearts} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Bouwmann: shows {A-Diamonds}{A-Clubs} (two pair, Aces and Eights)
Mr. caca82: shows {8-Clubs}{7-Clubs} (three of a kind, Eights)
Mr. caca82 collected 4121 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4121 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{6-Spades}{8-Diamonds}{Q-Hearts}{8-Hearts}
Seat 1: mirowOw folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: icedavid folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Mr. caca82 showed {8-Clubs}{7-Clubs} and won (4121) with three of a kind, Eights
Seat 4: Katzenhund12 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: leftySh1981 (small blind) folded before Flop
Seat 6: Bouwmann (big blind) showed {A-Diamonds}{A-Clubs} and lost with two pair, Aces and Eights
Seat 7: dc4911 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: chicalltreta folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Arb0oZzz folded before Flop (didn't bet)

B22 Tongue

GL ALL

12345973