Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

DaBruns

Naam:Stefan
Verstuur bericht

Forum Posts

RIP Fambach, in onze herinneringen leef je voort.

19.00 uur: $04,40 - OUT
19.30 uur: $11,00 - OUT
20.00 uur: $03,30 - OUT - $2,75
20.00 uur: $11,00 - OUT - $23,30
20.30 uur: $22,00 - OUT

$26,05 onderweg, tx 4 backing

OUT Main

PokerStars Hand #119333086817: Tournament #932545713, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIX (600/1200) - 2014/07/28 0:20:27 CET [2014/07/27 18:20:27 ET]
Table '932545713 1190' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: 15lecram18 (14940 in chips)
Seat 2: daskalos20 (24791 in chips)
Seat 3: marcus-rex (45354 in chips)
Seat 4: DaBruns (8304 in chips)
Seat 5: mclhof (43835 in chips)
Seat 6: dadowiec (25991 in chips)
Seat 7: $lowhim (127810 in chips)
Seat 8: carlin30 (22216 in chips)
Seat 9: zoioo (27886 in chips)
15lecram18: posts the ante 150
daskalos20: posts the ante 150
marcus-rex: posts the ante 150
DaBruns: posts the ante 150
mclhof: posts the ante 150
dadowiec: posts the ante 150
$lowhim: posts the ante 150
carlin30: posts the ante 150
zoioo: posts the ante 150
DaBruns: posts small blind 600
mclhof: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to DaBruns {6-Spades}{A-Diamonds}
dadowiec: folds
$lowhim: folds
carlin30: folds
zoioo: folds
15lecram18: folds
daskalos20: folds
marcus-rex: raises 1800 to 3000
DaBruns: raises 4200 to 7200
mclhof: folds
marcus-rex: calls 4200
*** FLOP *** {7-Clubs}{7-Diamonds}{9-Spades}
DaBruns: bets 954 and is all-in
marcus-rex: calls 954
*** TURN *** {7-Clubs}{7-Diamonds}{9-Spades} {A-Hearts}
*** RIVER *** {7-Clubs}{7-Diamonds}{9-Spades}{A-Hearts} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
DaBruns: shows {6-Spades}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Sevens)
marcus-rex: shows {A-Clubs}{10-Clubs} (two pair, Aces and Sevens - Ten kicker)
marcus-rex collected 18858 from pot
DaBruns finished the tournament in 14798th place
*** SUMMARY ***
Total pot 18858 | Rake 0
Board {7-Clubs}{7-Diamonds}{9-Spades}{A-Hearts}{6-Clubs}
Seat 1: 15lecram18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: daskalos20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: marcus-rex (button) showed {A-Clubs}{10-Clubs} and won (18858) with two pair, Aces and Sevens
Seat 4: DaBruns (small blind) showed {6-Spades}{A-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Sevens
Seat 5: mclhof (big blind) folded before Flop
Seat 6: dadowiec folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: $lowhim folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: carlin30 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: zoioo folded before Flop (didn't bet)

wtf

PokerStars Hand #119333005733: Tournament #932545713, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIX (600/1200) - 2014/07/28 0:18:46 CET [2014/07/27 18:18:46 ET]
Table '932545713 1190' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: 15lecram18 (15240 in chips)
Seat 2: daskalos20 (25691 in chips)
Seat 3: marcus-rex (47454 in chips)
Seat 4: DaBruns (23754 in chips)
Seat 5: mclhof (30635 in chips)
Seat 6: dadowiec (26291 in chips)
Seat 7: $lowhim (121360 in chips)
Seat 8: carlin30 (22516 in chips)
Seat 9: zoioo (28186 in chips)
15lecram18: posts the ante 150
daskalos20: posts the ante 150
marcus-rex: posts the ante 150
DaBruns: posts the ante 150
mclhof: posts the ante 150
dadowiec: posts the ante 150
$lowhim: posts the ante 150
carlin30: posts the ante 150
zoioo: posts the ante 150
daskalos20: posts small blind 600
marcus-rex: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to DaBruns {Q-Diamonds}{A-Spades}
DaBruns: raises 1200 to 2400
mclhof: raises 1200 to 3600
dadowiec: folds
$lowhim: folds
carlin30: folds
zoioo: folds
15lecram18: folds
daskalos20: folds
marcus-rex: folds
DaBruns: calls 1200
*** FLOP *** {A-Diamonds}{4-Hearts}{J-Diamonds}
DaBruns: checks
mclhof: checks
*** TURN *** {A-Diamonds}{4-Hearts}{J-Diamonds} {6-Spades}
DaBruns: checks
mclhof: checks
*** RIVER *** {A-Diamonds}{4-Hearts}{J-Diamonds}{6-Spades} {5-Clubs}
DaBruns: checks
mclhof: bets 10350
DaBruns: calls 10350
*** SHOW DOWN ***
mclhof: shows {8-Spades}{7-Diamonds} (a straight, Four to Eight)
DaBruns: mucks hand
mclhof collected 31050 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 31050 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{4-Hearts}{J-Diamonds}{6-Spades}{5-Clubs}
Seat 1: 15lecram18 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: daskalos20 (small blind) folded before Flop
Seat 3: marcus-rex (big blind) folded before Flop
Seat 4: DaBruns mucked {Q-Diamonds}{A-Spades}
Seat 5: mclhof showed {8-Spades}{7-Diamonds} and won (31050) with a straight, Four to Eight
Seat 6: dadowiec folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: $lowhim folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: carlin30 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: zoioo folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119332790071: Tournament #932545713, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIX (600/1200) - 2014/07/28 0:14:22 CET [2014/07/27 18:14:22 ET]
Table '932545713 1190' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: 15lecram18 (20617 in chips)
Seat 2: daskalos20 (38141 in chips)
Seat 3: marcus-rex (30654 in chips)
Seat 4: DaBruns (18827 in chips)
Seat 5: mclhof (30035 in chips)
Seat 6: dadowiec (28991 in chips)
Seat 7: $lowhim (122710 in chips)
Seat 8: carlin30 (20266 in chips)
Seat 9: zoioo (30886 in chips)
15lecram18: posts the ante 150
daskalos20: posts the ante 150
marcus-rex: posts the ante 150
DaBruns: posts the ante 150
mclhof: posts the ante 150
dadowiec: posts the ante 150
$lowhim: posts the ante 150
carlin30: posts the ante 150
zoioo: posts the ante 150
mclhof: posts small blind 600
dadowiec: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to DaBruns {9-Diamonds}{9-Hearts}
$lowhim: folds
carlin30: folds
zoioo: folds
15lecram18: raises 1477 to 2677
daskalos20: folds
marcus-rex: folds
DaBruns: raises 16000 to 18677 and is all-in
mclhof: folds
dadowiec: folds
15lecram18: folds
Uncalled bet (16000) returned to DaBruns
DaBruns collected 8504 from pot
DaBruns: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 8504 | Rake 0
Seat 1: 15lecram18 folded before Flop
Seat 2: daskalos20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: marcus-rex folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: DaBruns (button) collected (8504)
Seat 5: mclhof (small blind) folded before Flop
Seat 6: dadowiec (big blind) folded before Flop
Seat 7: $lowhim folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: carlin30 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: zoioo folded before Flop (didn't bet)

OUT BIG11

$23,30

PokerStars Hand #119332557470: Tournament #940479066, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/07/28 0:09:39 CET [2014/07/27 18:09:39 ET]
Table '940479066 236' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: KingBalls123 (8711 in chips)
Seat 2: DaBruns (7885 in chips)
Seat 3: KPaulette (28218 in chips)
Seat 4: Efan123 (47615 in chips)
Seat 5: chucky11x (42918 in chips)
Seat 6: bar-bar9999 (19280 in chips)
Seat 7: l'Auxerrois (22396 in chips)
Seat 8: Fishedagain (19695 in chips)
Seat 9: bleith (33276 in chips)
KingBalls123: posts the ante 125
DaBruns: posts the ante 125
KPaulette: posts the ante 125
Efan123: posts the ante 125
chucky11x: posts the ante 125
bar-bar9999: posts the ante 125
l'Auxerrois: posts the ante 125
Fishedagain: posts the ante 125
bleith: posts the ante 125
chucky11x: posts small blind 500
bar-bar9999: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to DaBruns {Q-Clubs}{J-Spades}
l'Auxerrois: folds
Fishedagain: calls 1000
bleith: folds
KingBalls123: folds
DaBruns: raises 6760 to 7760 and is all-in
KPaulette: folds
Efan123: folds
chucky11x: folds
bar-bar9999: folds
Fishedagain: calls 6760
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{K-Spades}{6-Clubs}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{K-Spades}{6-Clubs} {A-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{K-Spades}{6-Clubs}{A-Clubs} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Fishedagain: shows {A-Hearts}{8-Hearts} (two pair, Aces and Eights)
DaBruns: shows {Q-Clubs}{J-Spades} (a pair of Queens)
Fishedagain collected 18145 from pot
DaBruns finished the tournament in 1621st place and received $23.30.
*** SUMMARY ***
Total pot 18145 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{K-Spades}{6-Clubs}{A-Clubs}{8-Clubs}
Seat 1: KingBalls123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: DaBruns showed {Q-Clubs}{J-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 3: KPaulette folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Efan123 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: chucky11x (small blind) folded before Flop
Seat 6: bar-bar9999 (big blind) folded before Flop
Seat 7: l'Auxerrois folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Fishedagain showed {A-Hearts}{8-Hearts} and won (18145) with two pair, Aces and Eights
Seat 9: bleith folded before Flop (didn't bet)

triple main Thumb Up

PokerStars Hand #119332406852: Tournament #932545713, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 2014/07/28 0:06:39 CET [2014/07/27 18:06:39 ET]
Table '932545713 1190' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: 15lecram18 (45529 in chips)
Seat 2: daskalos20 (38141 in chips) is sitting out
Seat 3: marcus-rex (36888 in chips)
Seat 4: DaBruns (6359 in chips)
Seat 5: mclhof (24410 in chips)
Seat 6: Bougnat-MT (13735 in chips)
Seat 7: $lowhim (83547 in chips)
Seat 8: carlin30 (26391 in chips)
Seat 9: zoioo (36511 in chips)
15lecram18: posts the ante 125
daskalos20: posts the ante 125
marcus-rex: posts the ante 125
DaBruns: posts the ante 125
mclhof: posts the ante 125
Bougnat-MT: posts the ante 125
$lowhim: posts the ante 125
carlin30: posts the ante 125
zoioo: posts the ante 125
mclhof: posts small blind 500
Bougnat-MT: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to DaBruns {9-Spades}{A-Diamonds}
$lowhim: folds
carlin30: folds
zoioo: folds
15lecram18: raises 1344 to 2344
daskalos20: folds
marcus-rex: calls 2344
DaBruns: raises 3656 to 6000
daskalos20 has returned
mclhof: folds
Bougnat-MT: folds
15lecram18: calls 3656
marcus-rex: calls 3656
*** FLOP *** {5-Spades}{A-Clubs}{4-Hearts}
15lecram18: checks
marcus-rex: checks
DaBruns: bets 234 and is all-in
15lecram18: calls 234
marcus-rex: calls 234
*** TURN *** {5-Spades}{A-Clubs}{4-Hearts} {7-Diamonds}
15lecram18: checks
marcus-rex: checks
*** RIVER *** {5-Spades}{A-Clubs}{4-Hearts}{7-Diamonds} {8-Diamonds}
15lecram18: checks
marcus-rex: checks
*** SHOW DOWN ***
15lecram18: shows {J-Spades}{10-Spades} (high card Ace)
marcus-rex: shows {K-Diamonds}{Q-Diamonds} (high card Ace - King kicker)
DaBruns: shows {9-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
DaBruns collected 21327 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 21327 | Rake 0
Board {5-Spades}{A-Clubs}{4-Hearts}{7-Diamonds}{8-Diamonds}
Seat 1: 15lecram18 showed {J-Spades}{10-Spades} and lost with high card Ace
Seat 2: daskalos20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: marcus-rex showed {K-Diamonds}{Q-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 4: DaBruns (button) showed {9-Spades}{A-Diamonds} and won (21327) with a pair of Aces
Seat 5: mclhof (small blind) folded before Flop
Seat 6: Bougnat-MT (big blind) folded before Flop
Seat 7: $lowhim folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: carlin30 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: zoioo folded before Flop (didn't bet)

19.00 uur: $04,40 - OUT
19.30 uur: $11,00 - OUT
20.00 uur: $03,30 - OUT - $2,75

20.00 uur: $11,00 - 9635 - ITM
20.30 uur: $22,00 - 8234

Genoeg actie, maar geen handen om mee te dubbelen.
Allebei ca. 10BB

PokerStars Hand #119331296583: Tournament #932545713, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/07/27 23:42:25 CET [2014/07/27 17:42:25 ET]
Table '932545713 817' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: DaBruns (12474 in chips)
Seat 2: Godfadr (16439 in chips)
Seat 3: victor1898 (49456 in chips)
Seat 4: fitnesssiggi (22073 in chips)
Seat 5: Volk1972art (54474 in chips)
Seat 6: hiigge (14176 in chips)
Seat 7: Space99 (10290 in chips)
Seat 8: Bralic (8925 in chips)
Seat 9: mak.shhicin (54104 in chips)
DaBruns: posts the ante 85
Godfadr: posts the ante 85
victor1898: posts the ante 85
fitnesssiggi: posts the ante 85
Volk1972art: posts the ante 85
hiigge: posts the ante 85
Space99: posts the ante 85
Bralic: posts the ante 85
mak.shhicin: posts the ante 85
hiigge: posts small blind 350
Space99: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to DaBruns {K-Clubs}{J-Diamonds}
Bralic: folds
mak.shhicin: folds
DaBruns: raises 770 to 1470
Godfadr: raises 2730 to 4200
victor1898: folds
fitnesssiggi: folds
Volk1972art: raises 50189 to 54389 and is all-in
hiigge: calls 13741 and is all-in
Space99: folds
DaBruns: folds
Godfadr: calls 12154 and is all-in
Uncalled bet (38035) returned to Volk1972art
*** FLOP *** {6-Diamonds}{5-Spades}{8-Hearts}
*** TURN *** {6-Diamonds}{5-Spades}{8-Hearts} {3-Hearts}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{5-Spades}{8-Hearts}{3-Hearts} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Godfadr: shows {A-Spades}{K-Spades} (a pair of Aces)
Volk1972art: shows {K-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Aces)
Godfadr collected 2263 from side pot
Volk1972art collected 2263 from side pot
hiigge: shows {8-Clubs}{8-Spades} (three of a kind, Eights)
hiigge collected 45208 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 49734 Main pot 45208. Side pot 4526. | Rake 0
Board {6-Diamonds}{5-Spades}{8-Hearts}{3-Hearts}{A-Hearts}
Seat 1: DaBruns folded before Flop
Seat 2: Godfadr showed {A-Spades}{K-Spades} and won (2263) with a pair of Aces
Seat 3: victor1898 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: fitnesssiggi folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Volk1972art (button) showed {K-Diamonds}{A-Clubs} and won (2263) with a pair of Aces
Seat 6: hiigge (small blind) showed {8-Clubs}{8-Spades} and won (45208) with three of a kind, Eights
Seat 7: Space99 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Bralic folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: mak.shhicin folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119330837800: Tournament #940479066, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2014/07/27 23:33:55 CET [2014/07/27 17:33:55 ET]
Table '940479066 1044' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: WushuWT (10382 in chips)
Seat 2: QcKimo (20666 in chips)
Seat 3: DaBruns (9590 in chips)
Seat 4: me_demon1991 (24119 in chips)
Seat 5: RodrigoFL (11896 in chips) is sitting out
Seat 6: nnauda (27318 in chips)
Seat 7: LuckySPb (11148 in chips)
Seat 8: yoodan (18558 in chips)
Seat 9: skofm (24527 in chips)
WushuWT: posts the ante 85
QcKimo: posts the ante 85
DaBruns: posts the ante 85
me_demon1991: posts the ante 85
RodrigoFL: posts the ante 85
nnauda: posts the ante 85
LuckySPb: posts the ante 85
yoodan: posts the ante 85
skofm: posts the ante 85
me_demon1991: posts small blind 350
RodrigoFL: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to DaBruns {10-Spades}{10-Hearts}
nnauda: folds
LuckySPb: folds
yoodan: folds
skofm: folds
WushuWT: folds
QcKimo: raises 700 to 1400
DaBruns: raises 8105 to 9505 and is all-in
me_demon1991: folds
RodrigoFL: folds
QcKimo: folds
Uncalled bet (8105) returned to DaBruns
DaBruns collected 4615 from pot
DaBruns: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 4615 | Rake 0
Seat 1: WushuWT folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: QcKimo folded before Flop
Seat 3: DaBruns (button) collected (4615)
Seat 4: me_demon1991 (small blind) folded before Flop
Seat 5: RodrigoFL (big blind) folded before Flop
Seat 6: nnauda folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: LuckySPb folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: yoodan folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: skofm folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119330239135: Tournament #932545713, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2014/07/27 23:22:59 CET [2014/07/27 17:22:59 ET]
Table '932545713 2924' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: dess1961 (8776 in chips)
Seat 2: rinx858 (3740 in chips)
Seat 3: Prince Romeo (57888 in chips)
Seat 4: Loubidou (9071 in chips)
Seat 5: kleath (19040 in chips)
Seat 6: tommyV300 (3645 in chips) is sitting out
Seat 7: DaBruns (12759 in chips)
Seat 8: p.suchecki (9735 in chips)
Seat 9: 4Xfingers (9912 in chips)
dess1961: posts the ante 60
rinx858: posts the ante 60
Prince Romeo: posts the ante 60
Loubidou: posts the ante 60
kleath: posts the ante 60
tommyV300: posts the ante 60
DaBruns: posts the ante 60
p.suchecki: posts the ante 60
4Xfingers: posts the ante 60
Loubidou: posts small blind 250
kleath: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to DaBruns {K-Spades}{K-Hearts}
tommyV300: folds
DaBruns: raises 500 to 1000
p.suchecki: folds
4Xfingers: folds
dess1961: folds
rinx858: folds
Prince Romeo: calls 1000
Loubidou: folds
kleath: calls 500
*** FLOP *** {6-Hearts}{10-Spades}{5-Hearts}
kleath: checks
DaBruns: bets 1699
Prince Romeo: folds
kleath: folds
Uncalled bet (1699) returned to DaBruns
DaBruns collected 3790 from pot
DaBruns: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 3790 | Rake 0
Board {6-Hearts}{10-Spades}{5-Hearts}
Seat 1: dess1961 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: rinx858 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Prince Romeo (button) folded on the Flop
Seat 4: Loubidou (small blind) folded before Flop
Seat 5: kleath (big blind) folded on the Flop
Seat 6: tommyV300 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: DaBruns collected (3790)
Seat 8: p.suchecki folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 4Xfingers folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119329724136: Tournament #932545713, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/07/27 23:13:57 CET [2014/07/27 17:13:57 ET]
Table '932545713 2924' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Maestro Shao (12823 in chips)
Seat 2: rinx858 (2780 in chips)
Seat 3: Prince Romeo (57228 in chips)
Seat 4: Loubidou (4833 in chips)
Seat 5: kleath (9550 in chips)
Seat 6: tommyV300 (5045 in chips) is sitting out
Seat 7: DaBruns (14634 in chips)
Seat 8: p.suchecki (11065 in chips)
Seat 9: 4Xfingers (7772 in chips)
Maestro Shao: posts the ante 50
rinx858: posts the ante 50
Prince Romeo: posts the ante 50
Loubidou: posts the ante 50
kleath: posts the ante 50
tommyV300: posts the ante 50
DaBruns: posts the ante 50
p.suchecki: posts the ante 50
4Xfingers: posts the ante 50
Maestro Shao: posts small blind 200
rinx858: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to DaBruns {Q-Clubs}{A-Spades}
Prince Romeo: folds
Loubidou: folds
kleath: raises 400 to 800
tommyV300: folds
DaBruns: calls 800
p.suchecki: folds
4Xfingers: folds
Maestro Shao: folds
rinx858: folds
*** FLOP *** {K-Spades}{Q-Diamonds}{5-Clubs}
kleath: bets 954
DaBruns: calls 954
*** TURN *** {K-Spades}{Q-Diamonds}{5-Clubs} {9-Spades}
kleath: checks
DaBruns: checks
*** RIVER *** {K-Spades}{Q-Diamonds}{5-Clubs}{9-Spades} {9-Clubs}
kleath: bets 1640
DaBruns: calls 1640
*** SHOW DOWN ***
kleath: shows {A-Clubs}{Q-Spades} (two pair, Queens and Nines)
DaBruns: shows {Q-Clubs}{A-Spades} (two pair, Queens and Nines)
kleath collected 3919 from pot
DaBruns collected 3919 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7838 | Rake 0
Board {K-Spades}{Q-Diamonds}{5-Clubs}{9-Spades}{9-Clubs}
Seat 1: Maestro Shao (small blind) folded before Flop
Seat 2: rinx858 (big blind) folded before Flop
Seat 3: Prince Romeo folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Loubidou folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kleath showed {A-Clubs}{Q-Spades} and won (3919) with two pair, Queens and Nines
Seat 6: tommyV300 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: DaBruns showed {Q-Clubs}{A-Spades} and won (3919) with two pair, Queens and Nines
Seat 8: p.suchecki folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 4Xfingers (button) folded before Flop (didn't bet)

19.00 uur: $04,40 - OUT
19.30 uur: $11,00 - OUT
20.00 uur: $03,30 - OUT - $2,75

20.00 uur: $11,00 - 12025
20.30 uur: $22,00 - 15684

PokerStars Hand #119328373522: Tournament #932545713, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2014/07/27 22:47:42 CET [2014/07/27 16:47:42 ET]
Table '932545713 2924' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Maestro Shao (6419 in chips)
Seat 2: rinx858 (4700 in chips)
Seat 3: Prince Romeo (50673 in chips)
Seat 4: Loubidou (4363 in chips)
Seat 5: kleath (12020 in chips)
Seat 6: tommyV300 (6965 in chips) is sitting out
Seat 7: DaBruns (17754 in chips)
Seat 8: p.suchecki (13105 in chips)
Seat 9: 4Xfingers (9731 in chips)
Maestro Shao: posts the ante 40
rinx858: posts the ante 40
Prince Romeo: posts the ante 40
Loubidou: posts the ante 40
kleath: posts the ante 40
tommyV300: posts the ante 40
DaBruns: posts the ante 40
p.suchecki: posts the ante 40
4Xfingers: posts the ante 40
4Xfingers: posts small blind 150
Maestro Shao: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to DaBruns {Q-Hearts}{A-Spades}
rinx858: folds
Prince Romeo: folds
Loubidou: folds
kleath: folds
tommyV300: folds
DaBruns: raises 300 to 600
p.suchecki: raises 600 to 1200
4Xfingers: folds
Maestro Shao: folds
DaBruns: calls 600
*** FLOP *** {5-Hearts}{3-Clubs}{J-Clubs}
DaBruns: checks
p.suchecki: bets 2100
DaBruns: folds
Uncalled bet (2100) returned to p.suchecki
p.suchecki collected 3210 from pot
p.suchecki: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 3210 | Rake 0
Board {5-Hearts}{3-Clubs}{J-Clubs}
Seat 1: Maestro Shao (big blind) folded before Flop
Seat 2: rinx858 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Prince Romeo folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Loubidou folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kleath folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: tommyV300 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: DaBruns folded on the Flop
Seat 8: p.suchecki (button) collected (3210)
Seat 9: 4Xfingers (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #119328459331: Tournament #940479066, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2014/07/27 22:49:11 CET [2014/07/27 16:49:11 ET]
Table '940479066 1044' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: WushuWT (8982 in chips)
Seat 2: QcKimo (19741 in chips)
Seat 3: DaBruns (14665 in chips)
Seat 4: me_demon1991 (7817 in chips)
Seat 5: Menace2Ocean (3608 in chips)
Seat 6: nnauda (19825 in chips)
Seat 7: LuckySPb (21945 in chips)
Seat 8: yoodan (9813 in chips)
Seat 9: jamesdiv119 (14737 in chips)
WushuWT: posts the ante 50
QcKimo: posts the ante 50
DaBruns: posts the ante 50
me_demon1991: posts the ante 50
Menace2Ocean: posts the ante 50
nnauda: posts the ante 50
LuckySPb: posts the ante 50
yoodan: posts the ante 50
jamesdiv119: posts the ante 50
WushuWT: posts small blind 200
QcKimo: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to DaBruns {A-Diamonds}{Q-Clubs}
DaBruns: raises 440 to 840
me_demon1991: folds
Menace2Ocean: folds
nnauda: folds
LuckySPb: folds
yoodan: folds
jamesdiv119: folds
WushuWT: folds
QcKimo: calls 440
*** FLOP *** {5-Hearts}{J-Hearts}{7-Clubs}
QcKimo: checks
DaBruns: bets 800
QcKimo: raises 1000 to 1800
DaBruns: folds
Uncalled bet (1000) returned to QcKimo
QcKimo collected 3930 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3930 | Rake 0
Board {5-Hearts}{J-Hearts}{7-Clubs}
Seat 1: WushuWT (small blind) folded before Flop
Seat 2: QcKimo (big blind) collected (3930)
Seat 3: DaBruns folded on the Flop
Seat 4: me_demon1991 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Menace2Ocean folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: nnauda folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: LuckySPb folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: yoodan folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jamesdiv119 (button) folded before Flop (didn't bet)

OUT 3.30 PKO

sure

$2,75

PokerStars Hand #119328248364: Tournament #939525190, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XV (350/700) - 2014/07/27 22:45:36 CET [2014/07/27 16:45:36 ET]
Table '939525190 136' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: DaBruns (7623 in chips)
Seat 2: b0bin4k (15308 in chips)
Seat 3: slb 1338 (30065 in chips)
Seat 4: debest21 (28445 in chips)
Seat 5: Roland1232 (18427 in chips)
Seat 6: Nomad_sk (37365 in chips)
Seat 7: sara788 (21777 in chips)
Seat 8: halacska40 (15919 in chips)
Seat 9: theepicguy (140851 in chips)
DaBruns: posts the ante 85
b0bin4k: posts the ante 85
slb 1338: posts the ante 85
debest21: posts the ante 85
Roland1232: posts the ante 85
Nomad_sk: posts the ante 85
sara788: posts the ante 85
halacska40: posts the ante 85
theepicguy: posts the ante 85
DaBruns: posts small blind 350
b0bin4k: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to DaBruns {10-Hearts}{A-Clubs}
slb 1338: folds
debest21: folds
Roland1232: folds
Nomad_sk: folds
sara788: folds
halacska40: folds
theepicguy: folds
DaBruns: raises 6300 to 7000
b0bin4k: raises 8223 to 15223 and is all-in
DaBruns: calls 538 and is all-in
Uncalled bet (7685) returned to b0bin4k
*** FLOP *** {5-Clubs}{7-Spades}{A-Spades}
*** TURN *** {5-Clubs}{7-Spades}{A-Spades} {2-Spades}
*** RIVER *** {5-Clubs}{7-Spades}{A-Spades}{2-Spades} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
DaBruns: shows {10-Hearts}{A-Clubs} (two pair, Aces and Fives)
b0bin4k: shows {A-Diamonds}{3-Spades} (a flush, Ace high)
b0bin4k collected 15841 from pot
b0bin4k wins $0.75 for eliminating DaBruns and their own bounty increases by $0.75 to $5.99
*** SUMMARY ***
Total pot 15841 | Rake 0
Board {5-Clubs}{7-Spades}{A-Spades}{2-Spades}{5-Spades}
Seat 1: DaBruns (small blind) showed {10-Hearts}{A-Clubs} and lost with two pair, Aces and Fives
Seat 2: b0bin4k (big blind) showed {A-Diamonds}{3-Spades} and won (15841) with a flush, Ace high
Seat 3: slb 1338 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: debest21 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Roland1232 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Nomad_sk folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: sara788 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: halacska40 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: theepicguy (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #119326919263: Tournament #940479066, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2014/07/27 22:23:05 CET [2014/07/27 16:23:05 ET]
Table '940479066 1044' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: WushuWT (4441 in chips)
Seat 2: PrinceCan (3195 in chips)
Seat 3: DaBruns (11223 in chips)
Seat 5: Menace2Ocean (6833 in chips)
Seat 6: 16bitSega (9684 in chips)
Seat 7: LuckySPb (9986 in chips)
Seat 8: MiNi9T (8763 in chips)
Seat 9: jamesdiv119 (19216 in chips)
WushuWT: posts the ante 30
PrinceCan: posts the ante 30
DaBruns: posts the ante 30
Menace2Ocean: posts the ante 30
16bitSega: posts the ante 30
LuckySPb: posts the ante 30
MiNi9T: posts the ante 30
jamesdiv119: posts the ante 30
16bitSega: posts small blind 125
LuckySPb: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to DaBruns {K-Hearts}{J-Hearts}
jamesdiv119 said, "gg"
MiNi9T: folds
jamesdiv119: calls 250
WushuWT: folds
PrinceCan: folds
DaBruns: calls 250
Menace2Ocean: folds
16bitSega: folds
LuckySPb: checks
*** FLOP *** {9-Clubs}{5-Hearts}{J-Clubs}
LuckySPb: checks
jamesdiv119: bets 557
DaBruns: calls 557
LuckySPb: folds
*** TURN *** {9-Clubs}{5-Hearts}{J-Clubs} {10-Diamonds}
jamesdiv119: bets 750
DaBruns: calls 750
*** RIVER *** {9-Clubs}{5-Hearts}{J-Clubs}{10-Diamonds} {Q-Spades}
jamesdiv119: bets 1864
DaBruns: raises 2136 to 4000
jamesdiv119: calls 2136
*** SHOW DOWN ***
DaBruns: shows {K-Hearts}{J-Hearts} (a straight, Nine to King)
jamesdiv119: mucks hand
DaBruns collected 11729 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11729 | Rake 0
Board {9-Clubs}{5-Hearts}{J-Clubs}{10-Diamonds}{Q-Spades}
Seat 1: WushuWT folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: PrinceCan folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: DaBruns showed {K-Hearts}{J-Hearts} and won (11729) with a straight, Nine to King
Seat 5: Menace2Ocean (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 16bitSega (small blind) folded before Flop
Seat 7: LuckySPb (big blind) folded on the Flop
Seat 8: MiNi9T folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jamesdiv119 mucked {8-Spades}{10-Spades}

PokerStars Hand #119326428957: Tournament #932545713, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2014/07/27 22:14:59 CET [2014/07/27 16:14:59 ET]
Table '932545713 2924' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Maestro Shao (6539 in chips)
Seat 2: rinx858 (9175 in chips)
Seat 3: Prince Romeo (25282 in chips)
Seat 4: Loubidou (6798 in chips)
Seat 5: arthuran (8453 in chips)
Seat 6: moschitto (13740 in chips)
Seat 7: DaBruns (15615 in chips)
Seat 8: p.suchecki (10895 in chips)
Seat 9: 4Xfingers (10388 in chips)
Maestro Shao: posts the ante 20
rinx858: posts the ante 20
Prince Romeo: posts the ante 20
Loubidou: posts the ante 20
arthuran: posts the ante 20
moschitto: posts the ante 20
DaBruns: posts the ante 20
p.suchecki: posts the ante 20
4Xfingers: posts the ante 20
p.suchecki: posts small blind 75
4Xfingers: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to DaBruns {A-Diamonds}{A-Spades}
Maestro Shao: folds
rinx858: folds
Prince Romeo: calls 150
Loubidou: calls 150
arthuran: folds
moschitto: folds
DaBruns: raises 725 to 875
p.suchecki: folds
4Xfingers: folds
Prince Romeo: calls 725
Loubidou: folds
*** FLOP *** {J-Spades}{2-Spades}{5-Diamonds}
Prince Romeo: checks
DaBruns: bets 1659
Prince Romeo: calls 1659
*** TURN *** {J-Spades}{2-Spades}{5-Diamonds} {4-Spades}
Prince Romeo: checks
DaBruns: bets 2755
Prince Romeo: folds
Uncalled bet (2755) returned to DaBruns
DaBruns collected 5623 from pot
DaBruns: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 5623 | Rake 0
Board {J-Spades}{2-Spades}{5-Diamonds}{4-Spades}
Seat 1: Maestro Shao folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: rinx858 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Prince Romeo folded on the Turn
Seat 4: Loubidou folded before Flop
Seat 5: arthuran folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: moschitto folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: DaBruns (button) collected (5623)
Seat 8: p.suchecki (small blind) folded before Flop
Seat 9: 4Xfingers (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #119326098060: Tournament #939525190, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2014/07/27 22:09:30 CET [2014/07/27 16:09:30 ET]
Table '939525190 136' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: DaBruns (9690 in chips)
Seat 2: lewy291 (5817 in chips)
Seat 3: ALEbcard (8348 in chips)
Seat 4: debest21 (5236 in chips)
Seat 5: Roland1232 (20070 in chips)
Seat 6: Nomad_sk (14488 in chips)
Seat 7: crow1023 (35126 in chips)
Seat 8: W1LD D1X (2172 in chips)
Seat 9: Paulada007 (12823 in chips)
DaBruns: posts the ante 50
lewy291: posts the ante 50
ALEbcard: posts the ante 50
debest21: posts the ante 50
Roland1232: posts the ante 50
Nomad_sk: posts the ante 50
crow1023: posts the ante 50
W1LD D1X: posts the ante 50
Paulada007: posts the ante 50
Roland1232: posts small blind 200
Nomad_sk: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to DaBruns {A-Clubs}{J-Spades}
crow1023: folds
W1LD D1X: folds
Paulada007: folds
DaBruns: raises 400 to 800
lewy291: folds
ALEbcard: folds
debest21: folds
Roland1232: folds
Nomad_sk: calls 400
*** FLOP *** {K-Diamonds}{A-Hearts}{9-Spades}
Nomad_sk: checks
DaBruns: bets 877
Nomad_sk: calls 877
*** TURN *** {K-Diamonds}{A-Hearts}{9-Spades} {10-Spades}
Nomad_sk: checks
DaBruns: bets 1561
Nomad_sk: calls 1561
*** RIVER *** {K-Diamonds}{A-Hearts}{9-Spades}{10-Spades} {3-Clubs}
Nomad_sk: checks
DaBruns: bets 2779
Nomad_sk: folds
Uncalled bet (2779) returned to DaBruns
DaBruns collected 7126 from pot
DaBruns: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 7126 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{A-Hearts}{9-Spades}{10-Spades}{3-Clubs}
Seat 1: DaBruns collected (7126)
Seat 2: lewy291 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ALEbcard folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: debest21 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Roland1232 (small blind) folded before Flop
Seat 6: Nomad_sk (big blind) folded on the River
Seat 7: crow1023 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: W1LD D1X folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Paulada007 folded before Flop (didn't bet)

solid river @ Main

PokerStars Hand #119326054174: Tournament #932545713, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2014/07/27 22:08:45 CET [2014/07/27 16:08:45 ET]
Table '932545713 2924' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Rain5601 (4625 in chips)
Seat 2: rinx858 (9350 in chips)
Seat 3: Prince Romeo (26619 in chips)
Seat 4: Loubidou (7573 in chips)
Seat 5: arthuran (9541 in chips)
Seat 6: moschitto (10325 in chips)
Seat 7: DaBruns (10820 in chips)
Seat 8: p.suchecki (10845 in chips)
Seat 9: 4Xfingers (10563 in chips)
Rain5601: posts the ante 15
rinx858: posts the ante 15
Prince Romeo: posts the ante 15
Loubidou: posts the ante 15
arthuran: posts the ante 15
moschitto: posts the ante 15
DaBruns: posts the ante 15
p.suchecki: posts the ante 15
4Xfingers: posts the ante 15
4Xfingers: posts small blind 60
Rain5601: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to DaBruns {K-Hearts}{A-Clubs}
rinx858: folds
Prince Romeo: raises 120 to 240
Loubidou: folds
arthuran: folds
moschitto: folds
DaBruns: raises 360 to 600
p.suchecki: folds
4Xfingers: folds
Rain5601: raises 4010 to 4610 and is all-in
Prince Romeo: folds
DaBruns: calls 4010
*** FLOP *** {5-Spades}{7-Hearts}{3-Spades}
*** TURN *** {5-Spades}{7-Hearts}{3-Spades} {9-Hearts}
*** RIVER *** {5-Spades}{7-Hearts}{3-Spades}{9-Hearts} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Rain5601: shows {Q-Hearts}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
DaBruns: shows {K-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Kings)
DaBruns collected 9655 from pot
Rain5601 finished the tournament in 42825th place
*** SUMMARY ***
Total pot 9655 | Rake 0
Board {5-Spades}{7-Hearts}{3-Spades}{9-Hearts}{K-Clubs}
Seat 1: Rain5601 (big blind) showed {Q-Hearts}{Q-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 2: rinx858 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Prince Romeo folded before Flop
Seat 4: Loubidou folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: arthuran folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: moschitto folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: DaBruns showed {K-Hearts}{A-Clubs} and won (9655) with a pair of Kings
Seat 8: p.suchecki (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 4Xfingers (small blind) folded before Flop

123453194