Cookies op PokerNews.nl

Wij maken op PokerNews.nl gebruik van cookies voor onder andere onze inlog functionaliteit. Ook maken we gebruik van cookies om, met behulp van vertrouwde partners, het gebruik van onze website te analyseren. Door gebruik te maken van PokerNews.nl met cookies ingeschakeld in uw webbrowser gaat u akkoord met ons gebruik daarvan. Bekijk de volledige cookies informatiepagina voor meer details omtrent het gebruik.

Ga door (met gebruik van cookies)

DexterMorgan

Mijn onderschrift:

A serial killer with a heart... Be grateful it's not yours

Verstuur bericht

Forum Posts

Bacchus schreef

Creatief boekhouden ftw.

This

Rock-City-King schreef

DexterMorgan schreef

Mud - 7.5

In Love

mudde - 9

]Nick: per pm
Site: Stars/ftp
Stakes: 5.50 / 109
KSB: in overleg
Deal: in overleg
mikogo/teamviewer mogelijk
vanaf nu
Graag per pm

Bacchus schreef

WOW

sssssssssssssssssssssssssssssssst

FoldyMcMcukey schreef

ul goudvis

flipssss Sad

out, $$ sent

Mud - 7.5

75

92

18 itm

b55 - 24.6

b55- 10.4

en out SS Sad ty 4 backing

Seat 1: Player1 MP1 (26494 in chips)
Seat 2: Player2 MP2 (48581 in chips)
Seat 3: Player3 MP3 (80136 in chips)
Seat 4: Player4 CO (26536 in chips)
Seat 5: Player5 Button (26023 in chips)
Seat 6: Player6 SB (31046 in chips)
Seat 7: Player7 BB (69120 in chips)
Seat 8: Player8 UTG (22492 in chips)
Seat 9: Hero (19359 in chips)
Player1 MP1: posts the ante 120
Player2 MP2: posts the ante 120
Player3 MP3: posts the ante 120
Player4 CO: posts the ante 120
Player5 Button: posts the ante 120
Player6 SB: posts the ante 120
Player7 BB: posts the ante 120
Player8 UTG: posts the ante 120
Hero: posts the ante 120
Player6 SB: posts small blind 600
Player7 BB: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {J-Hearts}{A-Diamonds}
Player8 UTG: folds
Hero: raises 18039 to 19239 and is all-in
Player1 MP1: folds
Player2 MP2: folds
Player3 MP3: folds
Player4 CO: folds
Player5 Button: raises 6664 to 25903 and is all-in
Player6 SB: folds
Player7 BB: folds
Uncalled bet (6664) returned to WICKEDACES18
*** FLOP *** {4-Spades}{6-Diamonds}{7-Hearts}
*** TURN *** {4-Spades}{6-Diamonds}{7-Hearts} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Spades}{6-Diamonds}{7-Hearts}{K-Diamonds} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Hero: shows {J-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Sevens)
Player5 Button: shows {Q-Spades}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Sevens)
Player5 Button collected 41358 from pot
Hero finished the tournament in 20353rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 41358 | Rake 0
Board {4-Spades}{6-Diamonds}{7-Hearts}{K-Diamonds}{7-Diamonds}
Seat 1: Player1 MP1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Player2 MP2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Player3 MP3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Player4 CO folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Player5 Button (button) showed {Q-Spades}{Q-Clubs} and won (41358) with two pair, Queens and Sevens
Seat 6: Player6 SB (small blind) folded before Flop
Seat 7: Player7 BB (big blind) folded before Flop
Seat 8: Player8 UTG folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Hero showed {J-Hearts}{A-Diamonds} and lost with a pair of Sevens

ps
19.00 22 - 3 - Out
20.00 b11 - 2.8 - Out
21.00 b55 - 6.5

ftp
19.00 26 - 2.7 - Out
21.00 26 - Out

11 sat SM - Out
16.50 sat h75 - Out
11 sat h55 - Out
33 sat b162 - Out

alleen SS nog over - 27

out b22

Seat 1: Player1 MP2 (13662 in chips)
Seat 2: Hero (12644 in chips)
Seat 3: Player3 CO (16455 in chips)
Seat 4: Player4 Button (47629 in chips)
Seat 5: Player5 SB (20637 in chips)
Seat 6: Player6 BB (11892 in chips)
Seat 7: Player7 UTG (10374 in chips)
Seat 8: Player8 UTG+1 (24061 in chips)
Seat 9: Player9 MP1 (16286 in chips)
Player1 MP2: posts the ante 70
Hero: posts the ante 70
Player3 CO: posts the ante 70
Player4 Button: posts the ante 70
Player5 SB: posts the ante 70
Player6 BB: posts the ante 70
Player7 UTG: posts the ante 70
Player8 UTG+1: posts the ante 70
Player9 MP1: posts the ante 70
Player5 SB: posts small blind 300
Player6 BB: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {Q-Clubs}{A-Clubs}
Player7 UTG: folds
Player8 UTG+1: folds
Player9 MP1: raises 900 to 1500
Player1 MP2: folds
Hero: raises 11074 to 12574 and is all-in
Player3 CO: folds
Player4 Button: raises 34985 to 47559 and is all-in
Player5 SB: folds
Player6 BB: folds
Player9 MP1: folds
Uncalled bet (34985) returned to renarss
*** FLOP *** {3-Hearts}{K-Clubs}{2-Spades}
*** TURN *** {3-Hearts}{K-Clubs}{2-Spades} {A-Hearts}
*** RIVER *** {3-Hearts}{K-Clubs}{2-Spades}{A-Hearts} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Hero: shows {Q-Clubs}{A-Clubs} (two pair, Aces and Queens)
Player4 Button: shows {Q-Spades}{Q-Hearts} (three of a kind, Queens)
Player4 Button collected 28178 from pot
Hero finished the tournament in 1681st place
*** SUMMARY ***
Total pot 28178 | Rake 0
Board {3-Hearts}{K-Clubs}{2-Spades}{A-Hearts}{Q-Diamonds}
Seat 1: Player1 MP2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Hero showed {Q-Clubs}{A-Clubs} and lost with two pair, Aces and Queens
Seat 3: Player3 CO folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Player4 Button (button) showed {Q-Spades}{Q-Hearts} and won (28178) with three of a kind, Queens
Seat 5: Player5 SB (small blind) folded before Flop
Seat 6: Player6 BB (big blind) folded before Flop
Seat 7: Player7 UTG folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Player8 UTG+1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Player9 MP1 folded before Flop

lol, out 22 sat sm

Seat 1: Player1 UTG+1 (14428 in chips)
Seat 2: Player2 MP1 (1300 in chips) is sitting out
Seat 4: Hero (3820 in chips)
Seat 5: Player5 CO (4937 in chips)
Seat 6: Player6 Button (6103 in chips)
Seat 7: Player7 SB (13358 in chips)
Seat 8: Player8 BB (4925 in chips)
Seat 9: Player9 UTG (6370 in chips)
Player1 UTG+1: posts the ante 50
Player2 MP1: posts the ante 50
Hero: posts the ante 50
Player5 CO: posts the ante 50
Player6 Button: posts the ante 50
Player7 SB: posts the ante 50
Player8 BB: posts the ante 50
Player9 UTG: posts the ante 50
Player7 SB: posts small blind 300
Player8 BB: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {K-Diamonds}{K-Hearts}
Player9 UTG: folds
Player1 UTG+1: folds
Player2 MP1: folds
Hero: raises 2400 to 3000
Player5 CO: folds
Player6 Button: folds
Player7 SB: raises 2400 to 5400
Player8 BB: folds
Hero: calls 770 and is all-in
Uncalled bet (1630) returned to J. The Greek
*** FLOP *** {A-Hearts}{10-Diamonds}{6-Clubs}
*** TURN *** {A-Hearts}{10-Diamonds}{6-Clubs} {8-Spades}
*** RIVER *** {A-Hearts}{10-Diamonds}{6-Clubs}{8-Spades} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Player7 SB: shows {Q-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
Hero: shows {K-Diamonds}{K-Hearts} (a pair of Kings)
Player7 SB collected 8540 from pot
Hero finished the tournament in 53rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 8540 | Rake 0
Board {A-Hearts}{10-Diamonds}{6-Clubs}{8-Spades}{7-Clubs}
Seat 1: Player1 UTG+1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Player2 MP1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Hero showed {K-Diamonds}{K-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 5: Player5 CO folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Player6 Button (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Player7 SB (small blind) showed {Q-Diamonds}{A-Diamonds} and won (8540) with a pair of Aces
Seat 8: Player8 BB (big blind) folded before Flop
Seat 9: Player9 UTG folded before Flop (didn't bet)

b8,80 - OUT
b22 - 4.4 - 4.7
h11 - Out
ss11 - 4.5 - 11.9
h16,50 - 5.3 - Out
5rsat b109 - 9.4 - Out
11 sat b55 - Out
22sat SM - 3.6

ps
19.00 22 - 3 - Out
20.00 b11 - 2.8
21.00 b55

ftp
19.00 26 - 2.7
21.00 26

11 sat SM - Out
16.50 sat h75 - Out
11 sat h55 - Out
33 sat b162 - Out

12345615